Tin Cộng Đoàn

Đừng xét đoán

Đừng xét đoán

𝗧𝗵𝘂̛́ 𝗛𝗮𝗶 𝘁𝘂𝗮̂̀𝗻 𝗫𝗜𝗜 𝗧𝗡 - 𝗡𝗮̆𝗺 𝗹𝗲̉
𝗧𝗵𝗮́𝗻𝗵 𝗟𝗼𝘂𝗶𝘀 𝗚𝗼𝗻𝘇𝗮𝗴𝗮
𝗕𝗮̀𝗶 đ𝗼̣𝗰: 𝗦𝘁 𝟭𝟮, 𝟭-𝟵; 𝗠𝘁 𝟳, 𝟭-𝟱.
Theo tâm lý học, khi xét đoán ai là mình tự đề cao mình. Chê bai ai đó,…

Mát tâm hồn và trí khôn ngoan

Mát tâm hồn và trí khôn ngoan

𝗧𝗵𝘂̛́ 𝗦𝗮́𝘂 𝘁𝘂𝗮̂̀𝗻 𝗫𝗜 𝗧𝗡 - 𝗡𝗮̆𝗺 𝗹𝗲̉
𝗕𝗮̀𝗶 đ𝗼̣𝗰: 𝟮 𝗖𝗿 𝟭𝟭, 𝟭𝟴. 𝟮𝟭-𝟯𝟬; 𝗠𝘁 𝟲, 𝟭𝟵-𝟮𝟯.
Mắt giúp ta đón nhận thế giới bên ngoài, thêm kiến thức cho ta về mọi mặt. Tuy…

Khoảng khắc và cuộc sống

Khoảng khắc và cuộc sống

Đôi khi có một số người lướt qua cuộc đời bạn và ngay tức khắc bạn nhận ra rằng sự có mặt của họ ý nghĩa như thế nào. Họ đã dạy bạn những bài…

Gía trị của yêu thương

Gía trị của yêu thương

Tôi nhớ mãi dù chỉ đọc một lần, câu chuyện về phần quan trọng nhất trên cơ thể con người: đó là bờ vai. Bởi khi người ta cảm thấy yếu đuối và bất lực…

Trái tim hiệp Thông

Trái tim hiệp Thông

𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐁𝐚̉𝐲 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐗 𝐓𝐍 - 𝐍𝐚̆𝐦 𝐥𝐞̉
𝐓𝐫𝐚́𝐢 𝐭𝐢𝐦 𝐕𝐨̂ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂̃𝐦 Đ𝐮̛́𝐜 𝐌𝐞̣
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐈𝐬 𝟔𝟏, 𝟗-𝟏𝟏; 𝐋𝐜 𝟐, 𝟒𝟏-𝟓𝟏.
Hôm qua, chúng ta kính trọng thể Trái Tim bị đâm thâu của Chúa Giê-su,…

Tin vào quan phòng của Chúa

Tin vào quan phòng của Chúa

𝗧𝗵𝘂̛́ 𝗕𝗮̉𝘆 𝘁𝘂𝗮̂̀𝗻 𝗫𝗜 𝗧𝗡 – 𝗻𝗮̆𝗺 𝗹𝗲̉
𝗕𝗮̀𝗶 đ𝗼̣𝗰: 𝟮 𝗖𝗿 𝟭𝟮, 𝟭-𝟭𝟬; 𝗠𝘁 𝟲, 𝟮𝟰-𝟯𝟰.
Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, vạn vật và con người đều tốt đẹp. Ngài không bỏ mặc tự…

Làm vinh danh Chúa trước lợi lộc vật chất

Làm vinh danh Chúa trước lợi lộc vật chất

𝗧𝗵𝘂̛́ 𝗡𝗮̆𝗺 𝘁𝘂𝗮̂̀𝗻 𝗫𝗜 𝗧𝗡 - 𝗡𝗮̆𝗺 𝗹𝗲̉
𝗕𝗮̀𝗶 đ𝗼̣𝗰: 𝟮 𝗖𝗿 𝟭𝟭, 𝟭-𝟭𝟭; 𝗠𝘁 𝟲, 𝟳-𝟭𝟱.

Con người thường có khuynh hướng nhìn những lợi lộc vật chất trước tiên, còn những gì hậu quả…

Trở nên hoàn thiện

Trở nên hoàn thiện

𝗧𝗵𝘂̛́ 𝗕𝗮 𝘁𝘂𝗮̂̀𝗻 𝗫𝗜 𝗧𝗡 - 𝗡𝗮̆𝗺 𝗹𝗲̉
𝗕𝗮̀𝗶 đ𝗼̣𝗰: 𝟮 𝗖𝗿 𝟴, 𝟭-𝟵; 𝗠𝘁 𝟱, 𝟰𝟯-𝟰𝟴.
“Anh em hãy trở nên hoàn thiện”, đó là lời mời gọi của Đức Giê-su cho những ai làm…

Kế hoạch và quyền năng Thiên Chúa

Kế hoạch và quyền năng Thiên Chúa

𝐂𝐡𝐮́𝐚 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐗𝐈 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐍𝐢𝐞̂𝐧- 𝐁
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐄𝐝 𝟏𝟕, 𝟐𝟐-𝟐𝟒; 𝐈𝐈 𝐂𝐫 𝟓, 𝟔-𝟏𝟎; 𝐌𝐜 𝟒, 𝟐𝟔-𝟑𝟒.
Trong đời sống, nhiều vấn đề ta không thể nào ngờ và hiểu được hết. Mắt thấy tai…

Trái tim đâm thấu

Trái tim đâm thấu

𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐒𝐚́𝐮 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐗 𝐓𝐍-𝐋𝐞̉
𝐋𝐞̂̃ 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐓𝐚̂𝐦 𝐂𝐡𝐮́𝐚 𝐆𝐢𝐞̂𝐬𝐮 - 𝐍𝐚̆𝐦 𝐁
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐇𝐬 𝟏𝟏, 𝟏. 𝟑-𝟒. 𝟖𝐜-𝟗; 𝐄𝐩 𝟑, 𝟖-𝟏𝟐. 𝟏𝟒-𝟏𝟗; 𝐆𝐚 𝟏𝟗, 𝟑𝟏-𝟑𝟕.
Hình ảnh trái tim trong nghệ thuật biểu tượng cho…

Khách truy cập

Hôm nay:13975
Hôm qua:22897
Tuần này:116348
Tháng này36873
Số Lượt Truy Cập:36728893
Số khách đang Online 443