Tukwila. Hiệp thông với nổi đau của người dân Huế trong biến cố đầy bi thương của cuộc thảm sát vào Tết Mậu Thân cách đây 50 Năm, giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt…