Tin Cộng Đoàn

Đức Maria. Eva mới, Mẹ Giáo hội

Đức Maria. Eva mới, Mẹ Giáo hội

𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐇𝐚𝐢 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐕𝐈𝐈𝐈 𝐓𝐍, 𝐧𝐚̆𝐦 𝐥𝐞̉
Đ𝐮̛́𝐜 𝐭𝐫𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐮̛̃ 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐥𝐚̀ 𝐌𝐞̣ 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐡𝐨̣̂𝐢
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜 : 𝐒𝐭 𝟑, 𝟗-𝟏𝟓, 𝟐𝟎; 𝐆𝐚 𝟏𝟗, 𝟐𝟓-𝟑𝟒
Thánh lễ này được Đức Thánh Cha Phan-xi-cô thiết lập vào thứ hai…

Cái tát

Cái tát

Làm nghề dạy học đã nhiều năm, tôi nghĩ mình nếu như chưa nói là hiểu hết thì cũng hiểu gần đủ về tâm lý của sinh viên.

Một lần tôi nhận được một mảnh…

Nhớ về Đại Hội Công giáo Việt Nam nước Đức

Nhớ về Đại Hội Công giáo Việt Nam nước Đức

Hằng năm, từ hơn 40 năm nay, vào dịp lễ mừng kính Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, người tín hữu Công Giáo Việt Nam bên nước Đức, có tập tục đạo đức tổ chức…

Người lãnh đạo coi sóc đoàn chiên

Người lãnh đạo coi sóc đoàn chiên

𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐒𝐚́𝐮 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐕𝐈𝐈 - 𝐏𝐒
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐂𝐯 𝟐𝟓, 𝟏𝟑-𝟐𝟏; 𝐆𝐚 𝟐𝟏, 𝟏𝟓-𝟏𝟗.
Trong xã hội rất dễ tìm người lãnh đạo, vì ai cũng thích địa vị cao trọng. Trong khi ở Giáo hội…

Truyền giáo tôn vinh Chúa

Truyền giáo tôn vinh Chúa

𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐁𝐚 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐕𝐈𝐈 - 𝐏𝐒
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐂𝐯 𝟐𝟎, 𝟏𝟕-𝟐𝟕: 𝐆𝐚 𝟏𝟕, 𝟏-𝟏𝟏.
Hôm chúa nhật, lễ Chúa Thăng Thiên, chúng ta nghe mệnh lệnh Chúa Giê-su ban ra cho các tông đồ, qua các…

Hãy nhận lấy Thánh Thần

Hãy nhận lấy Thánh Thần

Chúa Nhật lễ Hiện Xuống
Bài đọc: Cv 2, 1-11; I Cr 12, 3-7, 12-13; Ga 20, 19-23.
Sứ vụ rao giảng Nước Trời của Chúa Giê-su được kết thúc qua cuộc Khổ nạn và Phục…

Rao giảng và làm chứng cho Chúa Phục sinh

Rao giảng và làm chứng cho Chúa Phục sinh

Thứ Bảy tuần VII - PS
Bài đọc: Cv 28, 16-20. 30-31; Ga 21, 20-25.
“Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở…

Hôm qua và ngày mai

Hôm qua và ngày maiTrong 1 tuần có 2 ngày mà chúng ta không cần phải bận tâm về chúng, có 2 ngày chúng ta không cần phải vướng bận, lo âu hay sợ hãi.

Ngày đầu tiên chính…

Nỗi quan tâm của Mục tử

Nỗi quan tâm của Mục tử

𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐓𝐮̛ - 𝐓𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐕𝐈𝐈 - 𝐏𝐒
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐂𝐯 𝟐𝟎, 𝟐𝟖-𝟑𝟖; 𝐆𝐚 𝟏𝟕, 𝟏𝟏-𝟏𝟗.
Chúng ta đã từng nghe Đức Giê-su sánh người mục tử tốt lành với người chăn chiên. Người chăn chiên là…

Từ con Tim tìm đến con Tim

Từ con Tim tìm đến con Tim

𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐇𝐚𝐢 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐕𝐈𝐈 𝐏𝐒
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐂𝐯 𝟏𝟗, 𝟏-𝟖: 𝐆𝐚 𝟏𝟔, 𝟐𝟗-𝟑𝟑.
Không có ngôn ngữ nào diễn tả tình cảm sâu sắc bằng ngôn ngữ của con tim nói với con tim. Người rao…

Khách truy cập

Hôm nay:14875
Hôm qua:18031
Tuần này:14875
Tháng này529245
Số Lượt Truy Cập:47193564
Số khách đang Online 390