CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT TỪNG NGÀY.
GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC.
HỘI NGỘ CÙNG MẸ SỐNG ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH.
(THĂNG TIẾN HÔN NHÂN, LIÊN MINH THÁNH TÂM, HIỀN MẪU...)

I. TRÁCH NHIỆM
1) Quý Cha đặc trách: ĐO Phaolô Nguyễn Minh Tâm.
2) Phụ tá: Cha Phêrô Trần Văn Trợ Linh Hướng, Cha Remy Bùi Sơn Lâm,
3) Thuyết Giảng: Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Bản, Cha Giuse Vũ Thành Houston, USA, Cha Phaolô Nguyễn Hoài Chương SDB, USA.
4) Chia sẻ Chứng Nhân: MC Nam Lộc, Ca Sĩ Thiên Tôn, LS Thúy Định, Ca Sĩ Diễm Ngân, Hương Thủy, Ông Nguyễn Văn Thanh AOM.
5) Điều Hành: Ban Điều Hành ĐHTMLB. (BTV CDCGVN TGP Sydney).
6) Tiểu Ban Điều Hành. Trưởng: Trần Quang Bình. Phó: Vũ Tiến Xuân.
7) Animation Team: Chị Kim Ly và thành viên.

II. THỨ 6 NGÀY 5.10.2018
Thứ 6. CHUNG CHO ĐẠI HỘI. Ngày 5/10/2018: 7.00pm Thánh Lễ Khai Mạc Trọng Thể: Đức Cha Nguyễn Văn Long. 9.00pm Cung Nghinh Thánh Thể.

• 12pm-3.00pm: Chào đón quý khách Liên Bang và mọi người. Ổn định chỗ và vị trí các Cộng Đoàn, Cộng Đồng các Tiểu Bang và các Phong Trào Đoàn Thể Liên Bang.
• 3.00pm: Kinh Nguyện Lòng Chúa Thương Xót tại Lễ Đài do Phong Trào Lòng Chúa Thương Xót.
• 4.00pm: Chặng Đàng Thánh Giá đặc Biệt theo Con Đường Chúa Đã Đi Qua do Phong Trào Cursillo Liên Bang điều hợp.
• 5.00pm-6.30pm: Hát Về Mẹ Maria tại Lễ Đài do Ban Văn Nghệ.
• 5.30pm: Cơm Tối tại các quán ăn.
• 6.30pm: Chuẩn bị Khai Mạc Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang. Mọi người tiến về Lễ Đài Đức Mẹ Thuyền Nhân Trung Tâm. Tất cả Thừa Tác Viên Thánh Thể và Thiếu Nhi Cung Thánh, Đại Diện các Phong Trào Đoàn Thể Liên Bang mỗi đơn vị 20 người đồng phục tập trung tại Nhà Nguyện Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, với mũ, cầm cờ và hoa rước Mẹ La Vang và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Nhóm Thánh Vũ Dâng Hoa.
• 7pm: Thánh Lễ Đại Trào Khai Mạc Kính Đức Mẹ và Kỷ Niệm 30 năm Tôn Vinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Lễ Đài Đức Mẹ Thuyền Nhân. (Đức Cha Nguyễn Văn Long chủ tế).
• 9pm: Cung Nghinh Thánh Thể.
• 10pm: Nghỉ đêm.
• Sau đó, Chầu Thánh Thể cả đêm dành cho các Phong Trào Đoàn Thể và các Cộng Đoàn luân phiên trong thinh lặng. Từ 10pm đến 6.00am.

III. THỨ 7 NGÀY 6.10.2018.
Thứ 7. Ngày 6/10/2018: Gồm nhiều nghi thức đặc biệt cho các giới, các Phong Trào Đoàn Thể, chương trình hội thảo, tĩnh tâm, cầu nguyện, hội họp... Mời nhiều Linh Mục, Tu Sĩ, Giáo Dân chuyên môn để thuyết trình, hội thảo, chia sẻ...

6.00am: Chuông Ave Maria báo thức.
• 7.00am: Kinh Sáng và giờ tinh thần đặc biệt chung tại Lều trước Lễ Đài. Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Bản Chủ Sự.
• 8.00am: Ăn sáng tại các lều thực phẩm. Giờ tự do.
• 9.00am: Hội Thảo 1. Sinh hoạt vui. (Từ 9am tới 12 trưa có Quý Cha ngồi Tòa Giải Tội tại nơi ấn định).
• 9.10am: Hôn Nhân Thời Đại Hôm Nay. (Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Bản).
• 10.00am: Chia sẻ chứng nhân: Những Ưu Khuyết điểm Đời Sống Gia Đình. MC Nam Lộc USA và LS Thúy Định.
• 10.30am: Hội thảo, chia sẻ, đóng góp ý kiến, văn nghệ....
• 12.00: Cơm trưa tại các lều thực phẩm. Giờ Tự Do.
• 12.00pm-1:30pm: Hát Về Mẹ Maria tại Lễ Đài do Ban Văn Nghệ.
• 2.00pm: Hội Thảo phần 2: Sinh hoạt vui. (Từ 2pm tới 4.30pm có Quý Cha ngồi Tòa Giải Tội tại nơi ấn định).
• 2.10pm: Thách Đố Gia Đình Trong Xã Hội Hôm Nay. (Cha Giuse Vũ Thành).
• 3.00pm: Chia sẻ chứng nhân: Giáo Dục Gia Đình. Hương Thủy và Ca Sĩ Thiên Tôn.
• 3.30pm: Hội thảo, chia sẻ, đóng góp ý kiến, văn nghệ.... Đức Khâm Sứ Chúc Lành.
• 4.30pm: Cơm tối và giờ tự do.
• 6.00pm: Thánh Lễ Đại Trào Kính Đức Mẹ. (Đức Cha Terry Brady Sydney chủ tế). Tại Lễ Đài chính.
• 7.30pm: Đại Nhạc Hội Ngày Thánh Mẫu. Xổ Số Đại Hội Thánh Mẫu. Mọi người tham dự thắp sáng Niềm Tin cho Đức Khâm Sứ thắp sáng ngọn Nến Đức Tin và Tạ Ơn.
• 11.00pm: Nghỉ đêm.
• Sau đó, Chầu Thánh Thể cả đêm dành cho các Phong Trào Đoàn Thể và các Cộng Đoàn luân phiên trong thinh lặng. Từ 11.00pm đến 6.00am.

IV. Chúa Nhật NGÀY 7.10.2018.
Chúa Nhật 7/10/2018: Bế Mạc. Gồm nhiều nghi thức đặc biệt cho các giới, các Phong Trào Đoàn Thể, chương trình hội thảo, tĩnh tâm, cầu nguyện, hội họp... Mời nhiều Linh Mục, Tu Sĩ, Giáo Dân chuyên môn để thuyết trình, hội thảo, chia sẻ...

• 6.00am: Chuông Ave Maria báo thức.
• 7.00am: Kinh Sáng và giờ tinh thần đặc biệt chung tại Lều trước Lễ Đài. Đức Khâm Sứ Chủ Sự.
• 8.00am: Ăn sáng tại các lều thực phẩm. Giờ Tự Do.
• 9.00am: Hội Thảo phần 3: Sinh Hoạt vui. (Từ 9am tới 12 trưa có Quý Cha ngồi Tòa Giải Tội tại nơi ấn định).
• 9.10am: Con Đường Hạnh Phúc Gia Đình: (Cha Vũ Thành, USA).
• 10.00am: Tâm Tình Người Con. Ông Nguyễn Văn Thanh AOM và Ca Sĩ Diễm Ngân
• 10.30am: Hội thảo, chia sẻ, đóng góp ý kiến, văn nghệ....
• 12.00pm: Cơm Trưa gặp gỡ và chào nhau tạm biệt.
• 12.00pm-1:30pm: Hát Về Mẹ Maria tại Lễ Đài do Ban Văn Nghệ.
• 2.00pm: Giờ đền tạ trái tim Mẹ trên tượng đài
• 2.15pm: Cung Nghinh Mẹ La Vang trọng thể tại Trung Tâm Hành Hương.
Kiệu hoa các đơn vị.
• 2.45pm: Thánh Lễ Đại Trào Bế Mạc với Ơn Toàn Xá. (Đức Khâm Sứ cùng các Giám Mục Việt Nam). Tại Lễ Đài chính.
• 4.00pm: Bế Mạc Đại Hội