Tin Cộng Đoàn

Đức Ki-Tô Sống Lại Như Lời Thánh Kinh Đâ Chép

𝐂𝐡𝐮́𝐚 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐈𝐈𝐈 - 𝐍𝐚̆𝐦 𝐁 - 𝐏𝐡𝐮̣𝐜 𝐒𝐢𝐧𝐡,
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐂𝐯 𝟑, 𝟏𝟑-𝟏𝟓, 𝟏𝟕-𝟏𝟗; 𝐈 𝐆𝐚 𝟐, 𝟏-𝟓; 𝐋𝐜 𝟐𝟒, 𝟑𝟓-𝟒𝟖.

173025856 4218695861494285 6085218838435504487 n
Thánh Phao-lô đã nói rất chí lý: “Nếu Đức Ki-tô không sống lại, lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và niềm tin của chúng ta cũng trở nên trống rỗng”. Vậy thì, đâu là bằng chứng cho biết Đức KI-tô đã sống lại thật? Ngôi mộ trống với những khăn vài liệm còn đó, chưa phải là bằng chứng hùng hồn cho việc phục sinh của Đức Ki-tô. Bằng chứng đích thực đó là chính Đức Ki-tô đã hiện ra cho các tông đồ và những người Ngài muốn tỏ hiện. Ngài đã cho họ xem những vết thương bị đâm thâu trên thân thể Ngài (bài Tin Mừng hôm nay). Ngày càng mạnh mẽ hơn, sau này các tông đồ đã hy sinh ngay tính mạng mình để minh chứng cho sự Phục Sinh của Đức Ki-tô. Như trong bài đọc 1, Phê-rô đã chỉ rõ tội sai lầm của dân chúng đã đứa đến cái chết của Đức Giê-su và kêu gọi họ cần sám hối lại.

𝟏. 𝐗𝐞𝐦

Khi ấy, hai môn đệ từ Em-mau trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo : “Bình an cho anh em !” Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng Người nói : “Sao lại hoảng hốt ? Sao lòng anh em còn ngờ vực ? Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà ! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây ?” Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi : “Ở đây anh em có gì ăn không ?” Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi Người bảo : “Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm.” Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và Người nói : “Có lời Kinh Thánh chép rằng : Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại ; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này.”

𝟐. 𝐗𝐞́𝐭

Câu chuyện Chúa Giê-su phục sinh hiện ra hôm nay, được tiếp nối với câu chuyện 2 môn đệ trên đường về Emmaus đã gặp Thầy khi bẻ bánh, giờ 2 ông quay trở về Giê-ru-sa-lem để kể cho các tông đồ nghe. Không ngờ mọi người có mặt tại đây, điều này chứng tỏ Chúa đã hiện cho nhiều người trong ngày thứ nhất trong tuần này, cùng một lúc nhưng nhiều chỗ khác nhau. Trong khi 2 người đang kể thì Chúa gIê-su phục sinh xuất hiện bất ngờ làm các ông kinh hoàng bạt vía, tưởng là ma. Cũng phải thôi, vì Ngài không đi từ ngoài vào mà xuất hiện tức khắc, bất ngờ, ai không tưởng là ma mới lạ!

Ngài đã trấn an các ông “Bình an cho anh em!”. Rồi Ngài cho các ông xem và sờ vào những vết thương trên tay và cạnh sườn mình. Ngài nói mạnh hơn: “Ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?” Chứng minh mạnh hơn nữa, Chúa Giê-su xin khúc cá nướng và ăn trước mặt các ông. Chỉ có con người sống mới ăn uống được. Còn ma sao ăn với uống chứ?

Sau khi Chúa Giê-su chứng minh cho các ông biết mình đã phục sinh, bắt đầu Ngài khơi dậy Thánh Kinh: Luật Mô-sê, các sách Ngôn sứ, các Thánh Vịnh đã chép về Ngài. Tất cả phải được ứng nghiệm. Như thế rõ ràng, những gì trong Kinh Thánh ghi chép trước đó mấy trăm năm về Đấng Cứu Thế đều đúng với Đức Giê-su. Nghĩa là chính Ngài là Đấng phải đến trong thế gian, là Đấng thực thi ơn cứu độ qua cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh. Sau khi dùng Kinh Thánh để minh chứng cho các ông hiểu, Chúa Giê-su giao cho các ông 2 nhiệm vụ: thứ nhất, rao giảng và kêu gọi sám hối để được tha tội; thứ hai, làm chứng cho Đức Ki-tô Phục Sinh.

𝟑. 𝐋𝐚̀𝐦

Những bằng chứng hùng hồn cho Đức Giê-su Phục Sinh:
+ Chính Đấng Phục Sinh, Đức Giê-su, đã hiện ra với các tông đồ và những người Ngài muốn tỏ hiện. Trong Kinh Thánh, ít nhất là 7 lần Ngài đã hiện ra.
+ Toàn bộ Kinh Thánh đã nói về Ngài là Đấng Cứu Thế, đem ơn cứu độ cho nhân loại bằng cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh vinh hiển.
+ Các chứng nhân cho Đức Ki-tô Phục Sinh là các tông đồ (sách Công vụ tông đồ); các thánh đông vô kể; các phẩm trật là Giáo sĩ, Tu sĩ, ... những con người sống làm chứng cho Chúa Phục Sinh bằng những hy sinh hiến đời mình cho Ngài; ngoài ra biết bao giáo dân tốt lành cũng làm chứng bằng cuộc đời trung thành cho niềm tin mình vào Đấng Phục Sinh.

Noi gương các tông đồ và các thánh, chúng ta yêu mến Chúa Phục Sinh hết lòng, hết mình, hết trí khôn, để mỗi suy tư, việc làm đều hướng về làm chứng cho Chúa. Tôi hy sinh điều đó vì Chúa dạy thế; tôi yêu thương người tôi không thích vì Chúa dạy thế; tôi giúp đỡ người nghèo vì Chúa dạy thế… Làm mọi điều vì Chúa bảo thế, tâm hồn ta sẽ nhẹ nhàng và không ngớt lời ca khen danh Chúa chiến thắng thần chết.

@ 𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧

𝑳𝒂̣𝒚 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒏𝒉𝒐̛̀ 𝒎𝒂̂̀𝒖 𝒏𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝑽𝒖̛𝒐̛̣𝒕 𝑸𝒖𝒂, 𝑪𝒉𝒖́𝒂 đ𝒂̃ 𝒍𝒂̀𝒎 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒂̂𝒎 𝒉𝒐̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒕𝒖̛𝒐̛𝒊 𝒕𝒓𝒆̉ 𝒍𝒂̣𝒊, 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒉𝒂𝒏 𝒄𝒉𝒖̛́𝒂 𝒏𝒊𝒆̂̀𝒎 𝒗𝒖𝒊 𝒗𝒊̀ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒍𝒂̀𝒎 𝒄𝒐𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒙𝒊𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒖̛̃ 𝒎𝒂̃𝒊 𝒏𝒊𝒆̂̀𝒎 𝒗𝒖𝒊 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒃𝒂𝒏, 𝒗𝒂̀ 𝒏𝒂̆́𝒎 𝒄𝒉𝒂̆́𝒄 𝒉𝒚 𝒗𝒐̣𝒏𝒈 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒑𝒉𝒖̣𝒄 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒗𝒊𝒏𝒉 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒏. 𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒙𝒊𝒏 𝒏𝒉𝒐̛̀ Đ𝒖̛́𝒄 𝑮𝒊𝒆̂-𝒔𝒖 𝑲𝒊-𝒕𝒐̂, 𝑪𝒐𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒍𝒂̀ 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒗𝒂̀ 𝒍𝒂̀ 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏, 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒖̛̣ 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 đ𝒐̛̀𝒊. 𝑨𝒎𝒆𝒏. 

Lm. Nhan Quang

Khách truy cập

Hôm nay:27107
Hôm qua:23238
Tuần này:50345
Tháng này492101
Số Lượt Truy Cập:41640032
Số khách đang Online 557