Tin Cộng Đoàn

Chúa Giesu ban bình an Thánh thần

𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐁𝐚 - 𝐓𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐕 - 𝐏𝐒
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐂𝐯 𝟏𝟒, 𝟏𝟗-𝟐𝟖; 𝐆𝐚 𝟏𝟒, 𝟐𝟕-𝟑𝟏.
chúa Thánh thầnNhư các nông dân vất vả dầm mưa dãi nắng, dậy sớm thức khuya, trông nước bón phân cho cây lúa tươi tốt hòng có mùa bội thu trong tương lai. Các tông đồ và những nhà truyền giáo cũng vất vả, trải qua bao gian khó để hạt giống Tin Mừng được gieo vãi đó đây hòng sinh ra những ki-tô hữu vững niềm tin. Trong bài đọc 1, cho chúng ta thấy nỗi cực khổ của Phao-lô và Ba-na-ba đi khắp nơi, bị chống đối, nhưng các ông vẫn kiên trì và niềm vui đến với hai ông vì nhiều người đón nhận niềm tin. Trong Tin Mừng, Đức Giê-su hứa ban bình an Thánh Thần cho các tông đồ để các ông vững tâm rao giảng.

𝟏. 𝐗𝐞𝐦

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo : ‘Thầy ra đi và đến cùng anh em’. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin. “Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì Thủ lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn, nó không làm gì được Thầy. Nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy.”

𝟐. 𝐗𝐞́𝐭

Chúng ta nên nhớ trong Tin Mừng Gioan từ chương 13 đến chương 17 (5 chương), thánh Gioan trình bày ‘diễn từ Tiệc Ly’, những lời huấn dụ tâm huyết của Đức Giê-su cho 11 tông đồ, trước khi bước vào cuộc Khổ Nạn. Nội dung ‘diễn từ Tiệc Ly’ gốm có 3 phần:
+ Chúa Giêsu loan báo cho các môn đệ Ngài sắp ra đi từ biệt các ông. Ngài đi là để dọn chỗ cho các ông, để sau khi trở lại, Ngài sẽ đón các ông đi với Ngài, để Ngài ở đâu, các ông cũng sẽ ở đó.
+ Khi ra đi như vậy, Chúa Giêsu sẽ sai Chúa Thánh Thần đến để bảo vệ, dạy dỗ các môn đệ. Như vậy các môn đệ sẽ không lẻ loi cô đơn một mình.
+ Chúa Giêsu cũng ban cho các môn đệ sự bình an không như thế gian ban.

Hai phần đầu chúng ta đã đọc trong những ngày qua. Hôm nay, chúng ta đọc phần ba. Đức Giê-su nói với mọi người: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian.” Đức Giê-su ban bình an nào mà lại không theo kiểu thế gian? Cái gì của Ngài chắc chắn phải hơn thế gian xa. Chúng ta cần liên hệ những câu Tin Mừng trước nữa sẽ hiểu. Gioan viết: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thầy sẽ không để anh em mồ côi” (Ga 14, 16-18). Như vậy, Chúa Giêsu sẽ không để cho các môn đệ phải mồ côi, bơ vơ giữa dòng đời này, Ngài sẽ xin Chúa Cha và Ngài sẽ ban cho các ông một Đấng Bảo trợ khác, đó là Chúa Thánh Thần. Ngài sẽ nhắc cho các ông nhớ lại những gì Đức Giê-su đã dạy các ông. Như vậy Chúa Giêsu đã để cho các môn đệ sự bình an, và ban cho các ông sự bình an, đó không phải là cái gì mơ hồ, tưởng tượng mà là rất cụ thể và thực tế, đó là chính Ngôi Ba Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần. Thánh Thần chính là sự bình an đích thực mà Thiên Chúa đã ban cho con người và Chúa Giêsu cũng ban cho các môn đệ. Chúa Thánh Thần sẽ là món quà quý giá nhất mà Thiên Chúa đã trao ban. Một khi có Ngài, các ông sẽ không còn phải lo sợ, hoang mang trước sóng gió của cuộc đời, vì Chúa Thánh Thần chính là sức mạnh và Tình yêu của Thiên Chúa.

Như vậy thật rõ ràng, Chúa Giê-su ban bình an là Thánh Thần thật cao trọng và quý giá vô cùng. Thánh Thần có sức mạnh canh tân đổi mới con người, biến đổi làm con người luôn mới mẻ và biết đón nhận Thiên Chúa làm phong phú cuộc sống. Trong khi, bình an theo kiểu thế gian ban tặng quá hời hợt, chỉ đẹp bên ngoài, nói lời chúc cho vui lòng, nhiều khi ‘bằng mặt chứ không bằng lòng’.

𝟑. 𝐋𝐚̀𝐦

Đức tin của chúng ta có được là do công lao khổ cực của các nhà truyền giáo từ bỏ quê hương xứ sở của mình, đến đây vun xới gieo hạt giống Tin Mừng, dạy dỗ cho ta biết Chúa và trở nên con cái Chúa qua bí tích Rửa tội. Chúng ta cảm ơn các ngài và đồng thời cố gắng giững đức tin ngày càng kiên vững hơn. Siêng năng trau dồi học hỏi Lời Chúa và giáo lý của Hội thánh, không ngừng đào sâu bổ dưỡng đức tin, đem lại lợi ích cho bản thân và người khác.

@ 𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧

𝑳𝒂̣𝒚 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒏𝒉𝒐̛̀ 𝒎𝒂̂̀𝒖 𝒏𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 Đ𝒖̛́𝒄 𝑲𝒊-𝒕𝒐̂ 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒍𝒂̣𝒊, 𝑪𝒉𝒖́𝒂 đ𝒂̃ 𝒕𝒂́𝒊 𝒕𝒂̣𝒐 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏, 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒉𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒔𝒖̛̣ 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 đ𝒐̛̀𝒊, 𝒙𝒊𝒏 đ𝒖̛̀𝒏𝒈 đ𝒆̂̉ 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒏𝒈𝒉𝒊 𝒉𝒐𝒂̣̆𝒄, 𝒏𝒉𝒖̛𝒏𝒈 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒕𝒊𝒏 𝒄𝒂̣̂𝒚 𝒗𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒗𝒂̀𝒏𝒈 𝒔𝒆̃ 𝒕𝒉𝒂̂́𝒚 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒈𝒊̀ 𝑪𝒉𝒖́𝒂 đ𝒂̃ 𝒉𝒖̛́𝒂. 𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒙𝒊𝒏 𝒏𝒉𝒐̛̀ Đ𝒖̛́𝒄 𝑮𝒊𝒆̂-𝒔𝒖 𝑲𝒊-𝒕𝒐̂, 𝑪𝒐𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒍𝒂̀ 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒗𝒂̀ 𝒍𝒂̀ 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏, 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒖̛̣ 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 đ𝒐̛̀𝒊. 𝑨𝒎𝒆𝒏.

Lm. Nhân Quang

Khách truy cập

Hôm nay:10847
Hôm qua:19277
Tuần này:86325
Tháng này214787
Số Lượt Truy Cập:37510981
Số khách đang Online 303