Tin Cộng Đoàn

Điều chính yếu trong Kitô Giáo

Thứ Tư - Tuần V - PS
Bài đọc: Cv 15, 1-6; Ga 15, 1-8.
179408899 4267129543317583 6204189871867316263 nKhi các nhà truyền giáo đến một đất nước nào hay vùng nào để loan báo Tin Mừng, điều trước tiên là cầu nguyện xin ơn Chúa, nắm vững những điều cốt yếu trong đức tin, kế đến là nghiên cứu phong tục tập quán, truyền thống, văn hóa ở nơi đó ra làm sao. Điều nào nên tương nhượng, điều nào không phù hợp cho Tin Mừng, cho đức tin Ki-tô giáo nên bỏ đi. Trong bài đọc 1, vấn đề gây cấn là khi vào Ki-tô giáo có nên giữ tập tục cắt bì và giữ Luật Mô-sê không? Phao-lô và Ba-na-ba tranh lu65n gây gắt với người Do thái và hai ông được cử đi đến Giê-ru-sa-lem để hỏi các tông đồ. Trong Tin Mừng, Đức Giê-su cho các tông đồ và mọi người biết rằng cần tạo mối quan hệ chặt chẽ với Thiên Chúa như cành gắn với cây nho thật.

1. Xem

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi ; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là : Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.”

2. Xét

Đời sống thiết yếu của người có đạo là gắn bó mật thiết với Thiên Chúa. Mối tương quan này phải được coi là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống, không được xao nhãng hay bỏ qua được. Vì thế, hôm nay Đức Giê-su ví mối tương quan giữa ki-tô hữu với Ngài như cây nho và cành nho “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi ; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.” Người ki-tô hữu khôn ngoan luôn biết gắn bó với Đức Giê-su, nguồn sinh lực thần linh dồi dào, để được bổ sức và làm tăng trưởng ơn thiêng làm trổ sinh hoa trái thiêng liêng trở nên hữu ích cho bản thân và mọi người gặp gỡ mỗi ngày. Dựa vào Tin Mừng hôm nay, chúng ta khám phá Thiên Chúa dùng những cách thức để ban ơn cho người ki-tô hữu.

(1) Lời Kinh Thánh: cần thiết để con người biết Thiên Chúa là ai, những gì Ngài mong muốn, và những gì Ngài đã, đang, và sẽ làm cho con người. Lời Kinh Thánh có sức tẩy sạch những gì là gian trá và mờ ám của thế gian như Chúa Giêsu nói hôm nay: "Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em."
(2) Các Bí-tích: giúp thông chuyển đời sống thần linh và ơn thánh từ Thiên Chúa đến cho con người. Hình ảnh những cành nho cần nhựa sống nuôi dưỡng của cây nho dẫn chứng sự cần thiết của các Bí-tích, nhất là Bí-tích Thánh Thể: "Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được."
(3) Sinh hoa kết trái bằng việc giữ các giới răn: Hoa trái đây là những gì con người làm cho Thiên Chúa và cho tha nhân, từ việc yêu mến, đến việc giữ Lề Luật của Thiên Chúa, và tất cả những gì con người có thể làm cho tha nhân. Khi con người sinh hoa kết trái, con người làm Thiên Chúa được tôn vinh.

3. Làm

Điều chính yếu trong đời sống đạo là gắn bó, làm nên mối tương quan tốt với Thiên Chúa. Như cành nho gắn liền với thân nho để được nuôi dưỡng bổ chất từ thân nho, người ki-tô hữu cần thiết được nuôi dưỡng bởi sức sống thần linh Thiên Chúa mới đủ sức vượt qua thế gian mà đạt đến Nước Trời. Chớ xem thường mối tương quan thân thiết này. Nó như mạch nước ngầm tận đáy sông lôi kéo những phần tử nước trên mặt dòng sông cách nhẹ nhàng. Nhờ gắn bó sâu xa với Chúa, đời sống nội tâm thâm sâu có khả năng lôi kéo cách ứng xử tự nhiên của ta thành hành vi hòa ái dễ đến với mọi người và truyền rao Lời Chúa.

@ Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa yêu thích những tâm hồn thanh khiết và làm cho con người tội lỗi lại trở nên tinh tuyền. Chính Chúa đã giải cứu chúng con thoát khỏi cảnh tối tăm lầm lạc, thì xin cũng đừng để chúng con lìa bỏ ánh sáng chân lý Chúa bao giờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.

Lm. Nhân Quang

Khách truy cập

Hôm nay:15487
Hôm qua:12769
Tuần này:168674
Tháng này424696
Số Lượt Truy Cập:44490109
Số khách đang Online 219