Tin Cộng Đoàn

Yêu thương để tồn tại

𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐒𝐚́𝐮 - 𝐓𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐕 - 𝐏𝐒
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐂𝐯 𝟏𝟓, 𝟐𝟐-𝟑𝟏; 𝐆𝐚 𝟏𝟓, 𝟏𝟐-𝟏𝟕.

180269323 4273737085990162 9003488851274830938 nNhư chúng ta đã biết, thời kỳ chuyển giao từ Do thái giáo sang Ki-tô giáo thật khó khăn. Giáo hội tại Giê-ru-sa-lem thật khôn ngoan, dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần, nhận ra đâu là nền tảng chân thật cần giữ, đâu là cần nên chuẩn chước để dung hòa. Sau đó, thực hiện theo ý kiến chung, không theo kiều truyền lệnh từ trung ương xuống nhân viên địa phương. Tất cả được giải quyết trong tình thương, nâng đỡ nhau. Trong Bài Đọc I, Giáo Hội giải quyết vấn đề theo sự hướng dẫn của Thần Chân Lý và tình yêu thương của Đức Kitô. Các Tông-đồ quyết định không áp đặt trên các Dân Ngoại bất kỳ một gánh nặng nào khác, trừ ra những gì hết sức quan trọng. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến sự quan trọng của giới luật yêu thương: Hãy làm mọi sự vì yêu thương như Ngài đã yêu thương chúng ta.

𝟏. 𝐗𝐞𝐦

Khi ấy, đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Đây là điều răn của Thầy : anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.”

𝟐. 𝐗𝐞́𝐭

Chúng ta đang đọc chương 15 của Tin Mừng Gioan nói về ‘diễn từ cây nho’.
+ Ngày đầu tiên (Thứ Tư tuần V PS) là ngày mở màn với lời tuyên bố của Chúa Giêsu: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho” (Ga 15, 1), các con là cành. cành nào chịu liên kết với cây thì mới có sự sống dồi dào.
+Ngày thứ Năm: “Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy” (Ga 15, 9). Cành nào liên kết với cây, cũng đồng nghĩa người đó ở trong tình yêu của Chúa Giêsu là Cây nho thật.
+ Ngày thứ Sáu, hôm nay, nếu các môn đệ và Kitô hữu cùng ở trong Tình yêu của Chúa Giêsu, tức cùng ở trong một ngôi nhà, thì họ sẽ là anh em của nhau, vì thế phải yêu thương nhau.

Tình yêu này không phải là tình yêu tự nhiên theo máu mủ và huyết thống, mà nó ở tầm mức cao, vì đó là lệnh truyền của Chúa. Như vậy cho dù không có liên hệ máu mủ huyết thống, người ta vẫn có thể yêu thương nhau được, khi họ thực hiện lệnh truyền đó. Khi Đức Giê-su mời gọi các môn đệ và Ki-tô hữu yêu mến nhau, Ngài dựa trên cơ sở nào? Thưa, Ngài dựa trên tình yêu của Ngài “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Thầy yêu thương mọi người bằng cả tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa, vì Chúa Cha ở trong Thầy và Thầy ở trong Chúa Cha, Tình yêu Cha – Con ấy lớn mạnh tràn ngập sang Thánh Thần. Cả Ba Ngôi đều chăm lo và phát triển con người, làm con người trở nên sung động vươn lên. Ở đây, chúng ta để ý Đức Giê-su không nói: “Anh em hãy yêu mến Thầy như Thầy yêu mến anh em”, nhưng Ngài nói rõ: “Anh em hãy yêu mến nhau như Thầy…”, nghĩa là tình yêu của anh em đối với nhau cũng lớn như Ba Ngôi yêu thương anh em. Như vậy, tình yêu giữa các môn đệ, giữa các Kitô hữu với nhau, chính là sống trong Mầu nhiệm Ba ngôi Thiên Chúa, tình yêu đó luôn sống động, phong phú vì luôn thoát ra ngoài chứ không tự đóng kín mình. Trong tự nhiên, ta cũng sẽ bắt gặp những tình yêu như thế, đó là dòng chảy Tình yêu Thiên Chúa ra khắp vũ trụ.

𝟑. 𝐋𝐚̀𝐦

Chúa Giê-su dạy ta yêu thương không theo kiểu thói đời, nhưng yêu như Chúa đã yêu. Tình yêu cốt ở việc hy sinh tính mạng vì người mình yêu. Một tình yêu đích thực luôn đòi hỏi sự chia sẻ, trao ban chính mình cho tha nhân. Tình yêu đích thực ấy luôn được bày tỏ trong cuộc đời Chúa Giê-su: chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ, dạy dỗ dân chúng, tha thứ cho tội nhân… Và rồi, đỉnh cao của tình yêu ấy là dâng hiến chính thân mình trên thập giá, sống lại vinh hiển để cho mọi người nên công chính và sống dồi dào.

Chúng ta học hỏi tình yêu nơi Chúa Giê-su mà ứng xử cho nhau. Phải yêu thương anh em mà phát triển bản thân mình bằng cách học hỏi những điều căn bản làm người, học hỏi lòng khiêm tốn để cho anh em lớn lên. Thực thi lòng bao dung tha thứ cho anh chị em mình trong đời sống.

@ 𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧

𝑳𝒂̣𝒚 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒏𝒂̀𝒚 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒉𝒐𝒂𝒏 𝒉𝒚̉ 𝒎𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒎𝒂̂̀𝒖 𝒏𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝑽𝒖̛𝒐̛̣𝒕 𝑸𝒖𝒂, 𝒙𝒊𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 𝒂̆𝒏 𝒐̛̉ 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒏𝒂̀𝒐 𝒄𝒉𝒐 𝒑𝒉𝒖̀ 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒎𝒂̂̀𝒖 𝒏𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 đ𝒐́, đ𝒆̂̉ Đ𝒖̛́𝒄 𝑲𝒊-𝒕𝒐̂ 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒍𝒂̣𝒊 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒈𝒊𝒖̛̃ 𝒈𝒊̀𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒖̛́𝒖 đ𝒐̣̂ 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏. 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒍𝒂̀ 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒗𝒐̛́𝒊 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 𝒕𝒉𝒖𝒐̛̉ 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 đ𝒐̛̀𝒊. 𝑨𝒎𝒆𝒏.

Lm. Nhân Quang

Khách truy cập

Hôm nay:15611
Hôm qua:12769
Tuần này:168798
Tháng này424820
Số Lượt Truy Cập:44490233
Số khách đang Online 304