Tin Cộng Đoàn

Cân bằng cuộc sống

𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐇𝐚𝐢 - 𝐓𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐕𝐈 - 𝐏𝐒
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐂𝐯 𝟏𝟔, 𝟏𝟏-𝟏𝟓; 𝐆𝐚 𝟏𝟓, 𝟐𝟓-𝟏𝟔, 𝟒
thần khíTrong cuộc sống, có lúc vui lúc buồn, có lúc hạnh phúc có lúc đau khổ, có lúc thành công có lúc thất bại, có lúc dư dật có lúc thiếu thốn… Ở đời phải có như thế để cân bằng cuộc sống. Đừng lâm vào thái hóa hay bất cập. Đừng để quá vui đến nỗi quên mất Chúa trong đời; cũng đừng quá buốn đi đến tuyệt vọng, đánh mất chính mình, mất trông cậy vào Chúa. Trong Bài Đọc I, Phaolô hưởng được sự thành công khi rao giảng Tin Mừng tại Philipphê có một phụ nữ tên Lydia và gia đình của Bà chịu Phép Rửa khi nghe Phaolô giảng. Bà mời Phaolô và các bạn đồng hành dùng nhà Bà làm nơi để sinh sống và rao giảng Tin Mừng. Trong Tin Mừng, Đức Giêsu báo trước cho các môn đệ biết họ sẽ bị bắt bớ, đánh đòn và trục xuất khỏi hội đường khi rao giảng Tin Mừng; nhưng Thánh Thần mà Chúa Giêsu sẽ gởi đến, sẽ giúp các ông nhận ra sự thật và làm chứng cho Chúa Giêsu.

𝟏. 𝐗𝐞𝐦

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. “Thầy đã nói với anh em các điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế, bởi vì họ không biết Chúa Cha cũng chẳng biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi.”

𝟐. 𝐗𝐞́𝐭

Sau khi Đức Giê-su nói về mối tương quan mật thiết cần phải có giữa các môn đệ với Ngài như cành nho gắn liền với thân cây nho, giờ đây Ngài nói cho chúng ta biết mối liên hệ giữa các môn đệ với thế gian. Đức Giê-su báo cho các ông biết một thực tại phũ phàng là thế gian ghét và bách hại các ông. Đức Giê-su cho biết có 2 lý do các ông bị thế gian ganh ghét
+ “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước” (Ga 15, 18).
+ “Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em” (Ga 15, 19).
Như vậy cả 2 lý do Chúa Giêsu đưa ra, không có lý do nào thuộc bản thân các môn đệ, họ không ghét các ông vì các ông, mà bởi vì:
+ Họ ghét Chúa Giêsu trước.
+ Họ ghét các ông vì các ông không thuộc về thế gian, tức không thuộc về phe của họ. Mà lý do này cũng không do các môn đệ, mà do Chúa Giêsu đã chọn các ông và đem các ông ra khỏi thế gian.
Nhưng ở giữa sự ghét bỏ và bách hại đó, Chúa Giêsu cũng loan báo cho các môn đệ biết: Ngài sẽ xin Chúa Cha ban cho các ông Đấng Bảo trợ khác. Như vậy, các môn đệ không bao giờ bị lẻ loi cô đơn một mình.

Trước tiên, Đức Giê-su giới thiệu về tên gọi của Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ, Thần Khí Sự Thật bởi Chúa Cha mà đến.
+ Đấng Bảo Trợ là Đấng ‘Phù trợ, Ngài là nơi nương tựa cho các môn đệ. Ngài thay thế cho Đức Giê-su vì Đức Giê-su sẽ về cùng Cha. Đức Giê-su không muốn các môn đệ hoang mang, lo sợ khi vằng Ngài, nên Đấng Bảo Trợ thật cần thiết cho các môn đệ khi đó.
+ Thần Khí Sự Thật. Chúng ta nhớ trong phiên toà Philatô xử Chúa Giêsu, Ngài nói: “Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.”. Ông Phi-la-tô nói với Người: “Sự thật là gì? ” (Ga 18, 37-38). Chúa Giêsu không trả lời câu hỏi của Philatô: “Sự thật là gì?”, Ngài không trả lời vì Philatô không phải con người khao khát và tìm kiếm sự thật. Chỉ những ai yêu mến sự thật mới được quyền hỏi “Sự thật là gì?” Thần Khí Sự thật vẫn hiện diện trong thế giới này, Ngài đang tác động và biến đổi xã hội tuy âm thầm nhưng mạnh mẽ. Vẫn còn đó những con người dám sống và chết vì sự thật, họ vẫn đang lên tiếng cảnh báo cho con người một cách mạnh mẽ, không hề sợ hãi.

𝟑. 𝐋𝐚̀𝐦

Trong cuộc sống, có những hạnh phúc và đau khổ để cân bằng cuộc sống. Trong mọi tình huống, người ki-tô hữu hết sức bình tĩnh, luôn trông cậy và tin tưởng vào Chúa. Chắc chắn, Ngài không để chúng ta phải bế tắc trong đời. Ngài ban Thánh Thần sáng soi và thêm sức mạnh cho ta. Ngài đóng cửa này, nhưng Ngài mở cửa khác để chúng ta tiến bước.

Thiên Chúa không bao giờ bỏ mặc chúng ta, Ngài dõi theo và tìm cách nâng đỡ chúng ta. Điều quan trọng là, chúng ta cộng tác với Chúa bằng mọi nỗ lực phấn đấu vương lên; biết từ bỏ những gì cản bước tiến ta trên đường nên thánh.

@ 𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧

𝑳𝒂̣𝒚 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒕𝒖̛̀ 𝒃𝒊 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒉𝒂̣̂𝒖, 𝒎𝒂̂̀𝒖 𝒏𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝑽𝒖̛𝒐̛̣𝒕 𝑸𝒖𝒂 đ𝒂̃ đ𝒆𝒎 𝒍𝒂̣𝒊 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒂̂𝒏 𝒉𝒖𝒆̣̂ 𝒅𝒐̂̀𝒊 𝒅𝒂̀𝒐, 𝒙𝒊𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒉𝒂̂́𝒚 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒂̂𝒏 𝒉𝒖𝒆̣̂ 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒃𝒂𝒏 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒉𝒐𝒂 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒒𝒖𝒂̉ 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒖𝒐̂́𝒕 𝒄𝒖𝒐̣̂𝒄 đ𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏. 𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒙𝒊𝒏 𝒏𝒉𝒐̛̀ Đ𝒖̛́𝒄 𝑮𝒊𝒆̂-𝒔𝒖 𝑲𝒊-𝒕𝒐̂, 𝑪𝒐𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒍𝒂̀ 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒗𝒂̀ 𝒍𝒂̀ 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏, 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒖̛̣ 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 đ𝒐̛̀𝒊. 𝑨𝒎𝒆𝒏. 

Lm. Nhan Quang

Khách truy cập

Hôm nay:10015
Hôm qua:19277
Tuần này:85493
Tháng này213955
Số Lượt Truy Cập:37510149
Số khách đang Online 188