Tin Cộng Đoàn

Tình yêu Thiên Chúa cao vời

𝐂𝐡𝐮́𝐚 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐕𝐈 - 𝐍𝐚̆𝐦 𝐁 - 𝐏𝐡𝐮̣𝐜 𝐒𝐢𝐧𝐡
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐂𝐯 𝟏𝟎,𝟐𝟓-𝟐𝟔. 𝟑𝟒-𝟑𝟓. 𝟒𝟒-𝟒𝟖; 𝐈 𝐆𝐚𝟒, 𝟕-𝟏𝟎; 𝐆𝐚 𝟏𝟓,𝟗-𝟏𝟕.
tìnhyeuchuacaovoiThiên Chúa là Đấng ta không thấy, yêu một Đấng mà ta không thấy khó nói như thế nào. May thay, Thiên Chúa mạc khài cho chúng ta biết tình yêu của Ngài trong Kinh Thánh về sáng tạo, quan phòng, cứu chuộc và thánh hóa. Vì yêu Ngài tạo dựng vũ trụ, vạn vật và con người; vì yêu Ngài gìn giữ mọi sự; vì yêu Ngài ban Con Một đến thực thi cứu chuộc; vì yêu Ngài ban Thánh Thần để thánh hóa, canh tân bộ mặt thế gian. Cụ thể các bài đọc hôm nay, đặc biệt là Tin Mừng, Đức Giê-su mạc khải tình yêu như dòng chảy xuyên suốt từ Chúa Cha, qua Chúa Con và đến mọi người.

𝟏. 𝐗𝐞𝐦

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. “Đây là điều răn của Thầy : anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.”

𝟐. 𝐗𝐞́𝐭

Chúa nhật IV Phục Sinh tuần rồi, chúng ta đọc Ga 15, 1-8, Đức Giê-su công bố “Thầy là cây nho thật, Cha Thầy là người trồng nho, ……anh em là cành”. Một hình ảnh tuyệt vời nói về mối tương quan chặt chẽ giữa Chúa Cha, Chúa Con và những người Chúa chọn là các tông đồ và các ki-tô hữu. Chúa nhật hôm nay V Phục Sinh, Tin Mừng tiếp theo Ga 15, 9-17, Đức Giê-su triển khai, giải thích thêm về mối tương quan mật thiết hữu ích giữa ki-tô hữu với Thiên Chúa, như cành gắn với thân cây nho. Trong mối tương quan này, tình yêu là yếu tố quan trọng, xuyên suốt trong dòng chảy của lịch sử vũ trụ và con người, làm cho vũ trụ và con người sinh động và phát triển.

2.1 – 𝑇𝑖̀𝑛ℎ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 𝐶ℎ𝑢́𝑎 𝐶ℎ𝑎
“Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào”. Đức Giê-su nói điều này cách xác quyết, vì Ngài đã cảm nghiệm sâu sắc tình yêu của Cha dành cho Ngài khi tạo dựng mọi sự và trao con người cho Ngài coi sóc, gìn giữ. Tình yêu của Chúa Cha là một tình yêu Cho đi và Trao ban. Chúa Cha tạo dựng không chỉ tỏ vinh quang cho mình mà còn ban tặng hết cho Chúa Con, ngoại trừ Danh Cha không ban tặng được. Khi Chúa Cha yêu Chúa Con là Ngài cũng yêu nhân loại đang trong bóng tối tội lỗi, vì thế Ngài sẵng sàng ban Chúa Con để thực thi ơn cứu độ.

2.2 – 𝑇𝑖̀𝑛ℎ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 𝐶ℎ𝑢́𝑎 𝐶𝑜𝑛
“Thầy cũng yêu mến anh em như vậy”. Đức Giê-su cho mọi người biết, Ngài yêu thương các môn đệ và ki-tô hữu bằng tình yêu của Chúa Cha dành cho Ngài, nghĩa là Ngài sẵn sàng Cho đi và Trao ban, ngay cả mạng sống của mình. Còn tình yêu của Chúa Con dành cho Chúa Cha là tình yêu Tôn kính và Vâng phục. Vâng phục cách tuyệt đối, đến nỗi bằng lòng chết trên thập giá ban ơn cứu độ cho con người để làm đẹp ý Cha.

2.3 - 𝑂̛̉ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 Đ𝑢̛́𝑐 𝐺𝑖𝑒̂-𝑠𝑢 𝑛𝑖𝑒̂̀𝑚 𝑣𝑢𝑖 𝑡𝑟𝑜̣𝑛 𝑣𝑒̣𝑛
Người ki-tô hữu hạnh phúc khi được gắn chặt vào Đức Giê-su, như cành nho gắn liền với thân nho, được ở trong Ngài để được Ngài nuôi dưỡng bởi Lời và các Bí tích. Muốn ở trong Đức Giê-su phải giữ các điều răn của Ngài, như Ngài đã giữ các điều răn của Cha và ở lại trong Cha. Đó là niềm hạnh phúc của Đức Giê-su. Ngài đã làm gương cho ta và kêu mời ta hãy làm như thế mới hạnh phúc và có niềm vui trọn vẹn. Như thế, niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn của người ki-tô hữu là giữ điều răn yêu thương của Chúa, sẽ được ở trong Chúa, được nuôi dưỡng bằng Lời và các Bí tích.

𝟑. 𝐋𝐚̀𝐦

Tình yêu Thiên Chúa xuyên suốt nằm trong dòng chảy của lịch sử vũ trụ và con người. Tình yêu ấy thật cao vời làm vạn vật phong nhiêu, triển nở đầy đặn. Con người cần dùng tình yêu đáp trả tình yêu mới cân xứng. Nghĩa là giữ điều răn của Chúa vì yêu sẽ được ở trong Chúa, thế là được thõa mãn mọi điều và nhận hạnh phúc. Khi ấy, xin gì cũng được Thiên Chúa chấp nhận, nhất là xin được yêu thương nhau.

Con người chúng ta thường hay vấp phải một điều, có lúc yêu Chúa nồng nàn sâu sắc, có lúc chán nản vì cuộc sống phức tạp, vì lòng người đổi thay. Ý thức yếu đuối để xin Chúa ban thêm ơn cho chúng ta luôn biết trung thành trong kiên cường. Thường xuyên cầu nguyện và tín thác vào lòng từ bi nhân hậu của Chúa.

@ 𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧

𝑳𝒂̣𝒚 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒏𝒂̆𝒏𝒈, 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒗𝒖𝒊 𝒏𝒂̀𝒚, 𝒙𝒊𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒂̂́𝒕 𝒄𝒂̉ 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 đ𝒆𝒎 𝒍𝒐̀𝒏𝒈 𝒔𝒐̂́𝒕 𝒔𝒂̆́𝒏𝒈 𝒎𝒖̛̀𝒏𝒈 Đ𝒖̛́𝒄 𝑲𝒊-𝒕𝒐̂ 𝒑𝒉𝒖̣𝒄 𝒔𝒊𝒏𝒉, đ𝒆̂̉ 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒅𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒄𝒖𝒐̣̂𝒄 đ𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒍𝒂̀𝒎 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 đ𝒐̂̉𝒊 𝒎𝒐̛́𝒊. 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒍𝒂̀ 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒗𝒐̛́𝒊 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 𝒕𝒉𝒖𝒐̛̉ 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 đ𝒐̛̀𝒊. 𝑨𝒎𝒆𝒏. 

Lm. Nhan Quang

Khách truy cập

Hôm nay:15904
Hôm qua:12769
Tuần này:169091
Tháng này425113
Số Lượt Truy Cập:44490526
Số khách đang Online 230