Tin Cộng Đoàn

Hiệu quả của đức tin

𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐁𝐚 - 𝐓𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐕𝐈 - 𝐏𝐒
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐂𝐯 𝟏𝟔, 𝟐𝟐-𝟑𝟒; 𝐆𝐚 𝟏𝟔, 𝟓-𝟏𝟏.
182380673 4286447674719103 3850714841788867497 nKhi đối diện với đau khổ, tùy người có tin hay không tin vào Thiên Chúa, có nhưng ứng xử khác nhau. Đối với người có đức tin, đau khổ là cơ hội để tôi luyện đức tin để trở nên giống Chúa Giê-su hơn; đối với người không có đức tin, khi gặp đau khổ tìm cách chạy trốn, trốn không được thì trách số phận, trách trời, trách người. Trong Bài Đọc I, Phaolô và Sila, tuy bị cáo gian, đánh đòn, và bị xiềng xích trong ngục, các ông vẫn vui tươi, tin tưởng, và hát thánh ca chúc tụng Thiên Chúa. Ngược lại, viên cai ngục lại lo lắng đến độ súyt kết liễu đời mình, vì thấy cửa ngục bị mở tung và tưởng rằng hai ông đã trốn thoát. Hai ông phải lên tiếng báo cho ông ấy biết mình vẫn còn trong ngục, ông ấy mới thôi không kết liễu đời mình. Trong Phúc Âm, khi Chúa Giêsu thấy các môn đệ quá đỗi ưu phiền về những gì sắp xảy ra, Ngài hứa sẽ gởi cho các ông một Đấng Bảo Trợ khác là Thánh Thần. Đấng này sẽ làm việc trong các ông, giúp các ông nhận ra sự thật toàn vẹn, và an ủi các ông khi gặp các gian nan khốn khó.

𝟏. 𝐗𝐞𝐦

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi : ‘Thầy đi đâu ?’ Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. Song, Thầy nói thật với anh em : Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em ; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử : về tội lỗi : vì chúng không tin vào Thầy ; về sự công chính : vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa ; về việc xét xử : vì Thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi.”

𝟐. 𝐗𝐞́𝐭

Chúng ta thật sự bước vào chương 16 của Tin Mừng Gioan, nói về Thánh Thần Ngôi Ba Thiên Chúa, Đấng được Chúa Cha sai đến, nhân danh Đức Giê-su, để làm nên vững mạnh cho công cuộc rao giảng Nước Trời mà Giáo Hội đã lãnh nhận từ Chúa Giê-su. Ngài cũng là linh hồn của Hội Thánh Chúa Giê-su, nhằm soi sáng, hướng dẫn và kiện toàn Hội Thánh đến ngày tận thế.

Đức Giê-su tỏ rõ cho các tông đồ biết: “Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi : ‘Thầy đi đâu ?’. Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền.” Nghĩa là qua câu hỏi của Tô-ma và Philipphê trước đó, Đức Giê-su đã giải thích cho các ông biết Ngài sẽ về cùng Cha, vì Ngài là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Như thế, các tông đồ biết Thầy đi đâu rồi, nên không còn hỏi Thầy nữa, nhưng các ông vần ưu phiền. Biết Thầy đến nơi quá tốt đẹp, đáng lý vui mừng mới phải, ở đây các ông tỏ ưu phiền, buồn bã, lo sợ. Điều đó cho chúng ta thấy, các ông thật là người. Thấy các ông như vậy, Đức Giê-su nói việc hữu ích khi rời xa các ông: “Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em ; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em.” Chúa Thánh Thần cần phải đến trong thế gian để thay thế Chúa Giê-su, đã hoàn thành nhiệm vụ và về cùng Chúa Cha, tiếp tục kiện toàn thế gian cho đến khi Chúa Giê-su trở lại trong ngày thế mạc, và chính Chúa Giê-su thâu gom tất cả mà dâng lên Chúa Cha. Đó là kế hoạch của Thiên Chúa theo tuần tự, Chúa Cha sáng tạo, Chúa Con cứu chuộc, Chúa Thánh Thần thánh hóa. Cuối cùng tất cả thuộc về Thiên Chúa.

Vậy hôm nay, Đức Giê-su mạc khải cho các tông đồ, và cả chúng ta, biết 3 minh chứng của Thánh Thần: “Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử : về tội lỗi : vì chúng không tin vào Thầy ; về sự công chính : vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa ; về việc xét xử : vì Thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi.”

+ 𝑉𝑒̂̀ 𝑡𝑜̣̂𝑖 𝑙𝑜̂̃𝑖: vì chúng không tin vào Thầy. Tội duy nhất theo Gioan là tội không tin vào Đức Kitô, Người được Thiên Chúa sai đến. Thánh Thần sẽ chứng thực Đức Kitô là Con Thiên Chúa qua việc Đức Giê-su sống lại khải hoàn. Ngài hoạt động trong lương tâm con người để biết phân định đúng sai.
+ 𝑉𝑒̂̀ 𝑠𝑢̛̣ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ: vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa. Thế gian tưởng Chúa Giêsu là tội nhân khi nhìn thấy Ngài chịu chết treo trên Thập Giá. Bằng sự Phục Sinh của Đức Kitô, Thánh Thần chứng minh cho thế gian biết Ngài tự nguyện chịu khổ hình, Người công chính chết thay cho các tội nhân là tất cả con người. Điều này cho chúng ta xác tín, con người được cứu độ không phải do công sức của mình.
+ 𝑉𝑒̂̀ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑥𝑒́𝑡 𝑥𝑢̛̉: vì Thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi. Các Thủ Lãnh Do-thái nghĩ họ làm đẹp lòng Thiên Chúa bằng việc đóng đinh Chúa Giêsu vào Thập Giá. Thủ Lãnh Rôma nghĩ ông đã giết Chúa Giêsu để đẹp lòng người Do-thái. Thánh Thần sẽ minh chứng cho họ biết họ đã sai lầm to khi luận tội và giết Đức Kitô, người Tôi Trung của Thiên Chúa. Thật vậy, Có nhiều người nghĩ rằng, với một việc xấu họ làm trong bóng tối, không bị ai phát hiện họ sẽ an tâm, ăn ngon ngủ yên, và không cho đó là tội. Từ sự an tâm này lâu ngày họ chai lì cảm thức về tội. Như vậy quan niệm sai lầm về việc xét xử đã trở thành phổ biến: Một việc làm chỉ bị coi là tội, bị xét xử tùy theo nó có bị phát hiện hay không. Chúa Thánh Thần tác động vào mỗi người để họ nhận thức về việc mình làm. Bất cứ việc làm nào, con người sẽ nhận được kết quả (nếu là tốt), hoặc nhận hậu quả (nếu là việc xấu). Như vậy, việc đó tốt hay xấu, có bị xét xử hay không, không do việc đó có bị phát hiện hay không, mà nằm trong chính bản chất của việc đó tốt hay xấu.

𝟑. 𝐋𝐚̀𝐦

Người Công giáo chúng ta hãnh diện vì có niềm tin vào Thiên Chúa. Thật là hạnh phúc! Chính niềm tin này giúp chúng ta bình an trong khổ đau, vui tươi khi gặp sóng gió, lạc quan trong cuộc sống hằng ngày, vì luôn có Chúa ở cùng. Ngài là Đấng luôn giải thoát, mở rộng cánh cửa cho ta đi. Ngài là Đấng hằng bảo vệ và phát triển đời ta.

Thời đại chúng ta là thời đại Chúa Thánh Thần. Hãy đến và khẩn cầu Chúa soi sáng tâm trí, để chúng ta biết lựa chọn hằng ngày những chân giá trị tốt lành mà làm, hòng làm sáng danh Chúa và đem lại lợi ích cho bản thân và cho mọi người xung quanh.

@ 𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧

𝑳𝒂̣𝒚 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒏𝒉𝒐̛̀ 𝒎𝒂̂̀𝒖 𝒏𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝑽𝒖̛𝒐̛̣𝒕 𝑸𝒖𝒂, 𝑪𝒉𝒖́𝒂 đ𝒂̃ 𝒍𝒂̀𝒎 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒂̂𝒎 𝒉𝒐̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒖̛𝒐̛𝒊 𝒕𝒓𝒆̉ 𝒍𝒂̣𝒊, 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒉𝒂𝒏 𝒄𝒉𝒖̛́𝒂 𝒏𝒊𝒆̂̀𝒎 𝒗𝒖𝒊 𝒗𝒊̀ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒍𝒂̀𝒎 𝒄𝒐𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒙𝒊𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒖̛̃ 𝒎𝒂̃𝒊 𝒏𝒊𝒆̂̀𝒎 𝒗𝒖𝒊 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒃𝒂𝒏, 𝒗𝒂̀ 𝒏𝒂̆́𝒎 𝒄𝒉𝒂̆́𝒄 𝒉𝒚 𝒗𝒐̣𝒏𝒈 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒑𝒉𝒖̣𝒄 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒗𝒊𝒏𝒉 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒏. 𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒙𝒊𝒏 𝒏𝒉𝒐̛̀ Đ𝒖̛́𝒄 𝑮𝒊𝒆̂-𝒔𝒖 𝑲𝒊-𝒕𝒐̂, 𝑪𝒐𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒍𝒂̀ 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒗𝒂̀ 𝒍𝒂̀ 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏, 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒖̛̣ 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 đ𝒐̛̀𝒊. 𝑨𝒎𝒆𝒏.

Lm. Nhan Quang

Khách truy cập

Hôm nay:16701
Hôm qua:12769
Tuần này:169888
Tháng này425910
Số Lượt Truy Cập:44491323
Số khách đang Online 355