Tin Cộng Đoàn

Con người có khả năng biết Thiên Chúa

𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐓𝐮̛ - 𝐓𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐕𝐈 - 𝐏𝐒
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐂𝐯 𝟏𝟕, 𝟏𝟓. 𝟐𝟐-𝟑𝟒. 𝟏𝟖,𝟏; 𝐆𝐚 𝟏𝟔, 𝟏𝟐-𝟏𝟓.
185124739 4289375127759691 284612890979369824 nThiên Chúa tỏ mình cho con người biết qua sáng tạo, quan phòng và những điều trong Thánh Kinh. Vì thế, con người có khả năng nhận biết Ngài và các hoạt động của Ngài. Trong bài đọc 1, tường thuật Bài giảng của Phaolô cho dân thành Athens. Phaolô bắt đầu từ niềm tin và lòng kính sợ Thiên Chúa của họ; để dẫn dắt họ đến nhu cầu cần phải tin vào Đức Kitô và ăn năn sám hối, để được sống lại đời đời. Trong Tin Mừng theo thánh Gioan, Chúa Giêsu mặc khải cho các môn đệ về sự cần thiết của Thánh Thần, mà Ngài sẽ xin Chúa Cha gởi tới cho các ông. Ngài sẽ soi sáng cho các ông hiểu tất cả những gì Chúa Giêsu nói, và giúp các ông hiểu biết mọi sự thật.

𝟏. 𝐗𝐞𝐦

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói : Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em.”

𝟐. 𝐗𝐞́𝐭

Chúng ta đang ở trong chương 16 của Tin Mừng Gioan nói về Thánh Thần được 2 ngày rồi. Ngày thứ 1, Đức Giê-su nói về tên Thánh Thần là ‘Đấng Bảo Trợ’ và ‘Thần Khí Sự Thật’; ngày thứ 2, Đức Giê-su cho biết 3 minh chứng của Thánh Thần: Về tội lỗi, về công chính và về xét xử. Hôm nay, Đức Giê-su thấy đã đến gần cuộc Khổ Nạn rồi, không còn thời gian mà nói hết những điều phải nói cho các tông đồ biết, hơn nữa các ông không thể nào hiểu được vì còn nhiều điều bí nhiệm. Đây cũng là cách thức của nhà sư phạm hiểu được tâm lý của trò. Khi thấy trò chưa hiểu gì thì ngừng ngay dạy bài tiếp, để trò suy hiểu đã. Đức Giê-su tuy đã dạy các tông đồ suốt 3 năm, dạy nhiều điều nhưng vẫn chưa hết. Vì thế, Ngài loan báo cho các ông biết chính Thần Khí Sự Thật đến sẽ tiếp tục dạy cho các ông. Thần Khí dạy gì? Dạy về nội tại Ba Ngôi Thiên Chúa, dạy về những gì Ngài đã nghe, đã thấy từ Chúa Cha, Ngài nói những điều mà chính Đức Giê-su đã nói.

Thánh Thần sẽ loan báo những điều sẽ xảy đến, nghĩa là Ngài chỉ về cánh chung, về đích đến của con người là Thiên Chúa. Tất cả sẽ đều hướng về và thuộc trọn nơi Thiên Chúa. Một hướng đi rõ ràng mang tính cánh chung. Khác với Phật giáo, chủ trương thuyết Luân hồi lòng vòng, luẩn quẩn như mớ ‘bòng bong’. Thánh Thần không chỉ chỉ ra hướng đi, mà còn làm vinh danh Chúa Giê-su.bằng cách soi sáng tâm trí con người nhận ra Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa và là Chúa tron Ba Ngôi Chí Thánh.

𝟑. 𝐋𝐚̀𝐦

Chúng ta được Thiên Chúa ban cho có khả năng để tìm ra và nhận biết sự thật; nhất là nhận ra Thiên Chúa, Đấng là sự thật trên hết các sự thật. Sự thật của Kitô Giáo không đến với con người qua những suy niệm trừu tượng; nhưng qua một con người sống động là Đức Kitô, và sự hướng dẫn từ trong tâm hồn của Chúa Thánh Thần. Vì thế, khi con người càng sống gần gũi với Chúa Giêsu và để Thánh Thần soi sáng, con người càng khám phá ra sự thật.

Người Ki-tô hữu phải sống cho sự thật, vì Chúa là Đấng chân thật, không gian dối. Có nói có, không nói không, thâm thắt là việc của ma quỷ. Sự thật đích thực nơi chúng ta là ‘con cái Thiên Chúa’ qua bí tích Rửa tội. Chúng ta đã thuộc về Chúa nên sống theo những gì Chúa dạy. Làm đẹp lòng Chúa, Chúa ban ơn lành cho chúng ta trong cuộc sống.

@ 𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧

𝑳𝒂̣𝒚 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒏𝒂̀𝒚 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 đ𝒆𝒎 𝒍𝒐̀𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 𝒌𝒊́𝒏𝒉 𝒄𝒖̛̉ 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒎𝒂̂̀𝒖 𝒏𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 Đ𝒖̛́𝒄 𝑲𝒊-𝒕𝒐̂ 𝑪𝒐𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒑𝒉𝒖̣𝒄 𝒔𝒊𝒏𝒉, 𝒙𝒊𝒏 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒎 𝒍𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒌𝒉𝒂̂̉𝒏 𝒏𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒎𝒂̀ 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒉 đ𝒐́𝒏 𝒎𝒖̛̀𝒏𝒈 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂́𝒏𝒈 𝒍𝒂̂𝒎 𝒗𝒊𝒏𝒉 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒏. 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒍𝒂̀ 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒗𝒐̛́𝒊 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 𝒕𝒉𝒖𝒐̛̉ 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 đ𝒐̛̀𝒊. 𝑨𝒎𝒆𝒏.

Lm. Nhan Quang

Khách truy cập

Hôm nay:2583
Hôm qua:12395
Tuần này:14978
Tháng này480941
Số Lượt Truy Cập:42753853
Số khách đang Online 184