Tin Cộng Đoàn

Cuộc sống đổi thay

𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐍𝐚̆𝐦 - 𝐓𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐕𝐈 𝐏𝐒
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐂𝐯 𝟏𝟖, 𝟏-𝟖; 𝐆𝐚 𝟏𝟔, 𝟏𝟔-𝟐𝟎.
183016092 4292671120763425 1166890346265219565 n“Không ai bước xuống hai lần cùng một dòng sông”, đó là là câu nói nổi tiếng của triết gia Hy-Lạp, Heraclitus, bởi nước sông lần trước đi ra biển mất rồi, còn dòng nước hôm nay khác hẳn hoàn toàn. Cuộc đời cũng thế, những gì xảy ra của ngày hôm nay khác với những gì của ngày hôm qua, và càng khác hơn những gì sẽ xảy ra ngày mai. Cuộc đời là chuỗi của những lựa chọn mỗi ngày, vấn đề là phải khôn ngoan ứng xử, đối phó trong hoàn cảnh cụ thể. Trong bài đọc 1, Phaolô từ A-thê-na, trung tâm văn hóa của Hy-Lạp, đến Corintô sinh sống bằng nghề chế lều, nghề trước khi ông được ơn trở lại; mỗi ngày Sabbath, ông đều vào hội đường để rao giảng. Ông biết ứng phó theo hoàn cảnh. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu báo trước những gì sẽ xảy ra cho Ngài và cho các môn đệ. Mục đích là để giúp các ông biết cách chuẩn bị và đối phó với những gì sắp xảy ra.

𝟏. 𝐗𝐞𝐦

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.” Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giê-su hỏi nhau : “Người muốn nói gì khi bảo chúng ta : ‘Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy’ và ‘Thầy đến cùng Chúa Cha’ ?” Vậy các ông nói : “’Ít lâu nữa’ nghĩa là gì ? Chúng ta không hiểu Người nói gì !” Đức Giê-su biết là các ông muốn hỏi mình, nên bảo các ông : “Anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói : ‘Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy’. Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.”

𝟐. 𝐗𝐞́𝐭

Sau khi Đức Giê-su loan báo cho các tông đồ biết Ngài sẽ xin Chúa Cha sai Thánh Thần đến dạy dỗ và hướng dân các ông, vì Ngài không muốn các tông đồ chịu cảnh đơn côi khi Ngài về cùng Chúa Cha, giờ đây, Ngài nói về cái chết và phục sinh của mình “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.” Các tông đồ chẳng hiểu gì cả? Tại sao Ngài bảo: ít lâu nữa không thấy, rồi ít lâu nữa lại thấy? Các ông không hiểu là phải, vì lúc bấy giờ chuyện đang diễn ra, các ông không hiểu ngày mai sẽ ra sao? Còn chúng ta thì dễ hiểu vì đã có bản tường thuật cuộc Thương Khó của Chúa, có Giáo hội hướng dẫn. Trong khi các tông đồ hoang mang, chưa hiểu cho lắm:
+ Tại sao một người lại biết tường tận cái chết của mình và biết chết cách nào? Chỉ có người tự tử mới biết rõ như thế thôi (Ga 8, 21-22)
+ Tại sao một người biết mình sống lại? Người Do thái không tin có sự sống lại như nhóm Sa-đốc, hơn nữa nếu có sự sống lại phải là ngày Phán Xét (Ga 11, 24). Các ông không ngờ Thầy sống lại sau đó ít ngày.
+ Ngay cả các ông cũng không hiều khi Chúa Giê-su nói “Thầy về cùng Cha Thầy” nghĩa là gì?

Những lo lắng, thắc mắc ấy cũng là hợp lý tự nhiên. Vì thế, Đức Giê-su báo viễn tượng trong tương lai: “Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.”
+ Các tông đồ u sầu, buồn bã vì sự ra đi và vắng mặt của Đức Giê-su. Nỗi u buồn đó rồi cũng sẽ qua mau, nhường bước cho hy vọng và vui mừng vì sẽ thấy lại Ngài trong ‘ít nữa’ thôi. Cuộc đời chúng ta cũng thế, những khi vất vã, hy sinh trong đời đôi khi gặp thất bại, khổ đau dễ đưa đến chán nản. Nhưng khi thành công, gặt hái kết quả, ta mới thấy hy sinh mang đến giá trị thế nào.
+ Thế gian vui mừng vì đã loại trừ người quyến rũ dân chúng. Thế gian là những người chống đối Thiên Chúa, giết Con Thiên Chúa, họ là Thượng Hội Đồng, những lãnh đạo Do thái, những quân lính hả hê hành hạ Chúa Giê-su. Họ tưởng là họ chiến thắng nên vui cười. NHưng rồi niềm vui ấy thế gian ấy mau qua, khi thấy Con Thiên Chúa Phục Sinh khải hoàn. Ai chạy theo lạc thú trần gian cũng thế, thoạt đầu vui sướng rồi sau đó là đến lúc mỏi mệt, chán chường, mất hy vọng, sống trong đêm tối.

𝟑. 𝐋𝐚̀𝐦

Trong cuộc sống, chúng ta phải đương đầu biết bao nghịch cảnh, vì thế rất cần đọc Kinh Thánh để biết thánh ý Chúa; đồng thời noi gương những nhân vật trong Kinh Thánh ứng phó với môi trường, hoàn cảnh mà sống làm đẹp lòng Chúa.

Nhớ rằng, cuộc sống luôn thay đồi, ngay khi ta gặp thất bại hay quỵ ngã hãy biết đứng lên tạo cơ hội tốt sám hối đấn với Chúa thật lòng. Chắc chắn chúng ta sẽ được ơn trợ giúp của Chúa đầy yêu thương.

@ 𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧

𝑳𝒂̣𝒚 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒉𝒖̛̃𝒖, 𝒙𝒊𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒐̣̂𝒏𝒈 đ𝒐𝒂̀𝒏 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 𝒉𝒐𝒂𝒏 𝒉𝒚̉ 𝒗𝒖𝒊 𝒎𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒎𝒂̀ 𝒅𝒂̂𝒏𝒈 𝒍𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒂̉𝒎 𝒕𝒂̣, 𝒗𝒊̀ 𝒉𝒐̂𝒎 𝒏𝒂𝒚, 𝑪𝒐𝒏 𝑴𝒐̣̂𝒕 𝑪𝒉𝒖́𝒂 đ𝒂̃ 𝒍𝒆̂𝒏 𝒕𝒓𝒐̛̀𝒊 𝒗𝒊𝒏𝒉 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒏 ; 𝒍𝒂̀ 𝑻𝒉𝒖̉ 𝑳𝒂̃𝒏𝒉, 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 đ𝒂̃ đ𝒊 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒎𝒐̛̉ đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒅𝒂̂̃𝒏 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒗𝒂̀𝒐 𝑵𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒌𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒂̀ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒄𝒖̉𝒂 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒏𝒂̆́𝒎 𝒄𝒉𝒂̆́𝒄 𝒑𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒉𝒚 𝒗𝒐̣𝒏𝒈 𝒔𝒆̃ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒉𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒖́𝒄 𝒗𝒊𝒏𝒉 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈. 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒍𝒂̀ 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒗𝒐̛́𝒊 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 𝒕𝒉𝒖𝒐̛̉ 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 đ𝒐̛̀𝒊. 𝑨𝒎𝒆𝒏. 

Lm. Nhan Quang

Khách truy cập

Hôm nay:10883
Hôm qua:19277
Tuần này:86361
Tháng này214823
Số Lượt Truy Cập:37511017
Số khách đang Online 381