Tin Cộng Đoàn

Từ con Tim tìm đến con Tim

𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐇𝐚𝐢 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐕𝐈𝐈 𝐏𝐒
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐂𝐯 𝟏𝟗, 𝟏-𝟖: 𝐆𝐚 𝟏𝟔, 𝟐𝟗-𝟑𝟑.
185532098 4305154642848406 8746496401521689088 nKhông có ngôn ngữ nào diễn tả tình cảm sâu sắc bằng ngôn ngữ của con tim nói với con tim. Người rao truyền Tin Mừng phải dùng ngôn ngữ này trình bày cho đối tượng nghe và hiểu. Không thể dùng những áng văn bóng bẩy, văn chương chải chuốt, vì người nghe đa phần là những con người đơn sơ, giản dị. Trong bài đọc 1, khi Phaolô đến Ephesô và hỏi các tín hữu cách chân tình ở đây anh em đã lãnh nhận Thánh Thần chưa, họ trả lời: "Ngay cả việc có Thánh Thần, chúng tôi cũng chưa hề được nghe nói." Phaolô tận tình giải thích cho họ về sự khác nhau giữa hai Phép Rửa, và khi họ đã hiểu, ông làm Phép Rửa nhân danh Đức Kitô cho họ, và họ được lãnh nhận Thánh Thần. Trong Tin Mừng, khi Chúa Giêsu biết Cuộc Thương Khó đã gần kề, Ngài sử dụng ngôn ngữ chân thành của tình yêu để giúp các Tông-đồ hiểu rõ những gì sắp xảy ra; để các ông biết cách đối phó khi phải đương đầu với tình thế.

𝟏. 𝐗𝐞𝐦

Khi ấy, các môn đệ thưa với Đức Giê-su rằng : “Bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến.” Đức Giê-su đáp : “Bây giờ anh em tin à ? Này đến giờ -và giờ ấy đã đến rồi- anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên ! Thầy đã thắng thế gian.”

𝟐. 𝐗𝐞́𝐭

Hôm qua, chúng ta vừa mừng lễ Chúa Thăng Thiên, ngự bên hữu Chúa Cha trong vinh quang Nước Trời. Hôm nay, chúng ta trở lại phòng Tiệc Ly xưa với ‘Diễn từ Tiệc Ly’ trong chương 16 Tin Mừng Gioan.

Sau bữa Tiệc Ly là loạt bài ‘Diễn từ Tiệc Ly’, những lời huyết tâm, chân tình của Chúa Giê-su. Ngài không dùng dụ ngôn. Thật vậy trong Tin Mừng Gioan từ chương 1 đến chương 12, Chúa Giê- dùng dụ ngôn mà giảng dạy; từ chương 13 đến chương 16 là những lời ‘từ con tim đến con tim’ với các tông đồ. Đã đến lúc bước vào cuộc Khổ Nạn, không còn giờ để giáo huấn, suy luận với các tông đồ. Chỉ còn thời gian ngắn ngủi, nên Chúa Giê-su dùng lời lẽ chân tình bằng cả trái tim yêu thương dặn dò cho các ông. Ngay lúc này, các tông đồ cảm nghiệm tấm chân tình của Thầy nên thốt ra: “Bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến.” Theo Thầy 3 năm trời, không lần nào các ông xác tín như bây giờ. Điều này có thể làm Chúa Giê-su vui, vì cuối cùng các tông đồ cũng đã hiểu về mình. Dù hơi trễ nhưng cũng thuộc được bài. Dẫu sao, Ngài cũng trách nhẹ các ông: “Bây giờ anh em tin à ?” Rồi Ngài báo cho các ông biết mặc dù giớ đây các ông tin ở Thầy nhưng trong thời gia sắp tới có chuyện: “ Này đến giờ -và giờ ấy đã đến rồi- anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an.” Chúa Giê-su không mỉa mai các tông đồ khi nói những lời ấy. Nhưng Ngài muốn tỏ cho các ông biết hai sự thật quan trọng: thứ nhất, đức tin cần phải được tôi luyện trong thử thách mới biết thế nào là đức tin thật; thứ hai, , người nào có đức tin chân thật không bao giờ cô độc vì có Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng.

Chúa Giêsu báo trước sự phản bội của các môn đệ. Báo trước như vậy không có nghĩa làm các ông nản lòng thất vọng nhưng để các ông được bình an trong Ngài, có nghĩa Thiên Chúa luôn biết trước sự yếu đuối của chúng ta, nhưng tình yêu của Ngài luôn vượt trên sự yếu đuối và tội lỗi. Thiên Chúa sẵn sàng tha thứ cho các môn đệ, các ông phải tin tưởng điều đó và đấy mới mang lại sự bình an cho các ông, chứ đừng đi tìm những giải pháp thấp hèn, cụt đường như Giuđa đi thắt cổ tự tử.

𝟑. 𝐋𝐚̀𝐦

Trước khi Chúa về trời, Ngài ban mệnh lệnh cho chúng ta ra đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Thi hành mệnh lệnh này, trước tiên, ta phải ý thức đó là lệnh truyền khẩn thiết; thứ đến, chúng ta không dùng lời nói hoa từ mỹ miều, những lý luận sắc bén hộ giáo, nhưng dùng những từ đơn sơ, giản dị, trong sáng, dễ hiểu. Nói bằng ‘con tim đến với con tim’. Ngôn ngữ con tim thể hiện qua ánh mắt nhân từ, qua nụ cười thân thương, qua cách bắt tay thân thiện, qua cách sống gần gũi bình dân với mọi người.

Xin Trái Tim Chúa Giê-su huấn luyện trái tim chúng ta!

@ 𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧

𝙇𝙖̣𝙮 𝘾𝙝𝙪́𝙖, 𝙘𝙝𝙪́𝙣𝙜 𝙘𝙤𝙣 𝙣𝙖̀𝙞 𝙭𝙞𝙣 𝘾𝙝𝙪́𝙖 𝙗𝙖𝙣 𝙨𝙪̛́𝙘 𝙢𝙖̣𝙣𝙝 𝙏𝙝𝙖́𝙣𝙝 𝙏𝙝𝙖̂̀𝙣 𝙘𝙝𝙤 𝙘𝙝𝙪́𝙣𝙜 𝙘𝙤𝙣, đ𝙚̂̉ 𝙘𝙝𝙪́𝙣𝙜 𝙘𝙤𝙣 𝙝𝙖̆̀𝙣𝙜 𝙣𝙝𝙖̣̂𝙣 𝙧𝙖 𝙩𝙝𝙖́𝙣𝙝 𝙮́ 𝙫𝙖̀ 𝙨𝙤̂́𝙣𝙜 𝙨𝙖𝙤 𝙘𝙝𝙤 đ𝙚̣𝙥 𝙡𝙤̀𝙣𝙜 𝘾𝙝𝙪́𝙖 𝙨𝙪𝙤̂́𝙩 đ𝙤̛̀𝙞. 𝘾𝙝𝙪́𝙣𝙜 𝙘𝙤𝙣 𝙘𝙖̂̀𝙪 𝙭𝙞𝙣 𝙣𝙝𝙤̛̀ Đ𝙪̛́𝙘 𝙂𝙞𝙚̂-𝙨𝙪 𝙆𝙞-𝙩𝙤̂, 𝘾𝙤𝙣 𝘾𝙝𝙪́𝙖, 𝙡𝙖̀ 𝙏𝙝𝙞𝙚̂𝙣 𝘾𝙝𝙪́𝙖 𝙫𝙖̀ 𝙡𝙖̀ 𝘾𝙝𝙪́𝙖 𝙘𝙝𝙪́𝙣𝙜 𝙘𝙤𝙣, 𝙉𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙝𝙖̆̀𝙣𝙜 𝙨𝙤̂́𝙣𝙜 𝙫𝙖̀ 𝙝𝙞𝙚̂̉𝙣 𝙩𝙧𝙞̣ 𝙘𝙪̀𝙣𝙜 𝘾𝙝𝙪́𝙖, 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙨𝙪̛̣ 𝙝𝙞𝙚̣̂𝙥 𝙣𝙝𝙖̂́𝙩 𝙘𝙪̉𝙖 𝘾𝙝𝙪́𝙖 𝙏𝙝𝙖́𝙣𝙝 𝙏𝙝𝙖̂̀𝙣 đ𝙚̂́𝙣 𝙢𝙪𝙤̂𝙣 đ𝙤̛̀𝙞. 𝘼𝙢𝙚𝙣. 

Lm. Nhan Quang

Khách truy cập

Hôm nay:7129
Hôm qua:15369
Tuần này:62475
Tháng này504310
Số Lượt Truy Cập:44569723
Số khách đang Online 313