Tin Cộng Đoàn

Chúa Giesu về trời

𝐂𝐇𝐔́𝐀 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐓 𝐓𝐔𝐀̂̀𝐍 𝐕𝐈𝐈 𝐏𝐇𝐔̣𝐂 𝐒𝐈𝐍𝐇
𝐋𝐞̂̃ 𝐂𝐡𝐮́𝐚 𝐓𝐡𝐚̆𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐂𝐯 𝟏, 𝟏-𝟏𝟏; 𝐄𝐩 𝟏, 𝟏𝟕-𝟐𝟑; 𝐌𝐜 𝟏𝟔, 𝟏𝟓-𝟐𝟎.
183160133 4302024109828126 2363623746346152447 nChúa Giê-su về trời, Thiên đàng hồng phúc, có phải trên chín tầng mây không? Sách giáo lý công giáo định nghĩa, thiên đàng là tình trạng hạnh phúc viên mãn bên Chúa muôn đời. Như thề, Thiên đàng không phải là nơi chồn, ở đây ở kia, mà là tình trạng. Khi ta vui vẻ, hạnh phúc, làm việc hăng say miệt mài… chính là lúc ta đang ở thiên đàng. Vậy Chúa Giê-su về trời, nghĩa là Ngài không còn hiện diện với nhân loại cách hữu hình nữa, Ngài hiện diện cách tâm linh sâu sắc, thấu đáo, thẳm sâu hơn nhiều so với hiện diện hữu hình. Trước khi không còn hiện diện hữu hình nữa, Ngài đã ban lệnh truyền cho các tông đồ: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.”

𝟏. 𝐗𝐞𝐦

Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông rằng : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin : nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.” Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

𝟐. 𝐗𝐞́𝐭

Như chúng ta biết, Tin Mừng Mác-cô kết thúc với câu chuyện, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, các bà Maria Madalena, với bà Ma-ri-a mẹ ông Gia-cô-bê, và bà Sa-lô-mê ra thăm mộ. Nhưng khi đến mộ các bà thấy cửa mộ đã mở toang và một Thiên thần Chúa dưới bộ dạng một thanh niên báo tin cho bà Chúa đã sống lại và bảo các bà về báo cho các tông đồ Chúa hẹn gặp các ông tại Galilê. Và Marcô ghi lại phản ứng của các bà như sau: “Vừa ra khỏi mộ, các bà liền chạy trốn, run lẩy bẩy, hết hồn hết vía. Các bà chẳng nói gì với ai, vì sợ hãi.” (Mc 16, 😎. Các bà run lẫy bẫy về mất, không loan báo cho các tông đồ. Tin Mừng Mác-cô chấm dứt tại đây, trông buồn và hụt hẫng làm sao. Đoạn Tin Mừng hôm nay là do môn đệ của Mác-cô viết thêm cho có hậu và vui tươi với lện truyền của Chúa Giê-su về việc rao giảng, thế là các tông đồ hăng hái thực hiện lệnh truyền ấy. Phần viết thêm này đã được Công Đồng Tri-đen-ti-nô nhìn nhận là Lời Chúa và của Mác-cô vào năm 1546.

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.” Lệnh truyền của Chúa Giê-su cho các tông đồ, qua các ngài cũng là cả Giáo hội trong đó có mỗi chúng ta, thật rõ ràng với việc loan báo Tin Mừng. Tin Mừng nào? Tin Mừng Chúa đã Phục Sinh chiến thắng thần chết, cứu chuộc nhân loại. Vậy thì đối tượng loan báo là ai? Đó là ‘mọi loài thụ tạo’, nghĩa là loan báo hết thảy. Như thế, núi đồi, cỏa cây, loài vật… có được loan báo không? Làm sao chúng nghe được mà loan báo. Chỉ loan báo cho con người thôi, vì con người Chúa cho có trí khôn hiều biết, đón nhận được. Hơn nữa, khi tạo dựng Thiên Chúa cho con người và vạn vật vũ trụ có liên quan nhau, chúng ta nhớ khi con người bất tuân Chúa thì cả vạn vật vũ trụ cũng đều bị án phạt theo. Vì thê, khi con người được cứu độ thì vạn vật vũ trụ cũng được hưởng theo.

Để được vào Nước Trời, nơi Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trị, phải có điều kiện như Chúa Giê-su đã nói: “Ai tin và chịu phép Rửa sẽ được ơn cứu độ”. Tin thôi chưa đủ, phải thực hành niềm tin mới được, như thánh Gia-cô-bê, tông đồ, có nói:”Đức tin không việc làm là đức tin chết”. Vì vậy, một khi đã tin vào Chúa Giê-su, Đấng đã chết và sống lại cho nhân loại, thì phải tiến đến lãnh nhận Phép Rửa, đễ thuộc về Chúa làm thành Thân Thể của Người trong Hội Thánh. Những người chưa được Rửa tội thì sao, họ có được vào Nước Trời không? Chắc chắn Thiên Chúa có một kế hoạch khôn ngoan nào đó sẽ cho họ vào Nước Trời. Bởi lẽ, họ sống theo lương tâm, tiếng nói của Thánh Thần, ăn ngay ở lành, sống yêu thương là thực thi Lời Chúa dạy. Họ là những Công giáo vô danh. Còn những người cố tình không tin gì cả vào Chúa thì sẽ bị kết án đương nhiên.

𝟑. 𝐋𝐚̀𝐦

Mỗi người chúng ta đều thuộc về Chúa qua bí tích Rửa tội, đó là điều hạnh phúc! Chúng ta được Chúa gìn giữ, che chở trong mọi lúc và được biết nơi mình sẽ đến khi kết thúc sự sống trần gian là Nước Trời, nơi hạnh phúc viên mãn vì có Ba Ngôi Thiên Chúa.
Vấn đế là, chúng ta cần trau dồi niềm tin ngày càng sâu sắc hơn bằng việ học hỏi Kinh thánh, Giáo lý hội thánh và ứng xử tốt bên ngoài xã hội.

Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh ban lòng mến, để chúng ta biết bám vào Ngài. Ngài sẽ bổ dưỡng và tăng sinh lực bằng ơn thánh, giúp chúng ta ngày càng trở nên thánh thiện hơn và trở nên khả ái đồi với mọi người.

@ 𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧

𝑳𝒂̣𝒚 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒉𝒖̛̃𝒖, 𝒙𝒊𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒐̣̂𝒏𝒈 đ𝒐𝒂̀𝒏 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 𝒉𝒐𝒂𝒏 𝒉𝒚̉ 𝒗𝒖𝒊 𝒎𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒎𝒂̀ 𝒅𝒂̂𝒏𝒈 𝒍𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒂̉𝒎 𝒕𝒂̣, 𝒗𝒊̀ 𝒉𝒐̂𝒎 𝒏𝒂𝒚, 𝑪𝒐𝒏 𝑴𝒐̣̂𝒕 𝑪𝒉𝒖́𝒂 đ𝒂̃ 𝒍𝒆̂𝒏 𝒕𝒓𝒐̛̀𝒊 𝒗𝒊𝒏𝒉 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒏 ; 𝒍𝒂̀ 𝑻𝒉𝒖̉ 𝑳𝒂̃𝒏𝒉, 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 đ𝒂̃ đ𝒊 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒎𝒐̛̉ đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒅𝒂̂̃𝒏 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒗𝒂̀𝒐 𝑵𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒌𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒂̀ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒄𝒖̉𝒂 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒏𝒂̆́𝒎 𝒄𝒉𝒂̆́𝒄 𝒑𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒉𝒚 𝒗𝒐̣𝒏𝒈 𝒔𝒆̃ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒉𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒖́𝒄 𝒗𝒊𝒏𝒉 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈. 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒍𝒂̀ 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒗𝒐̛́𝒊 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 𝒕𝒉𝒖𝒐̛̉ 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 đ𝒐̛̀𝒊. 𝑨𝒎𝒆𝒏.

Lm. Nhan Quang

Khách truy cập

Hôm nay:10195
Hôm qua:19277
Tuần này:85673
Tháng này214135
Số Lượt Truy Cập:37510329
Số khách đang Online 229