Tin Cộng Đoàn

Truyền giáo tôn vinh Chúa

𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐁𝐚 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐕𝐈𝐈 - 𝐏𝐒
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐂𝐯 𝟐𝟎, 𝟏𝟕-𝟐𝟕: 𝐆𝐚 𝟏𝟕, 𝟏-𝟏𝟏.
185348149 4307799335917270 8597964784018999594 nHôm chúa nhật, lễ Chúa Thăng Thiên, chúng ta nghe mệnh lệnh Chúa Giê-su ban ra cho các tông đồ, qua các tông đồ là cho cả Giáo hội trong đó có chúng ta, đó là “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.” Từ đó đến nay, biết bao nhiêu mục tử được Chúa sai đến chăm sóc cho dân Ngài, những mục tử sẵn sàng chịu cực khổ cho đoàn chiên. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy 2 nhà truyền giáo gương mẫu. Trong bài đọc 1, Phao-lô. noi gương Mục Tử Giê-su, cam chịu cực khổ thành lập các giáo đoàn chăm lo đời sống cho họ. Hôm nay, ông triệu tập giới lãnh đạo trong cộng đòan Ephesô để nói những lời từ giã tâm huyết với họ trước khi lên đường về Jerusalem để chịu xiềng xích. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu cũng tập họp các Tông-đồ để nói những lời sau cùng và cầu nguyện cho các ông trước khi vào Vườn Cây Dầu để bắt đầu Cuộc Thương Khó của Ngài.

𝟏. 𝐗𝐞𝐦

Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : “Lạy Cha, giờ đã đến ! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô. “Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha : xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con ; họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con. “Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. Tất cả những gì con có đều là của Cha, tất cả những gì Cha có đều là của con ; và con được tôn vinh nơi họ. Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian ; phần con, con đến cùng Cha.”

𝟐. 𝐗𝐞́𝐭

Trong Tin Mừng Gioan, từ chương 13 đến chương 16 là ‘Diễn từ Tiệc Ly’. Sau bữa Tiệc Ly, lúc đó Giu-đa Í-ca-ri-ốt ra ngoài, Đức Giê-su nói những lời tâm huyết, chân tình với các tông đồ còn lại. Đặc biệt, trong chương 15 là ‘Diễn từ cây nho’, Đức Giê-su nói về mối liên hệ chặt chẽ giữa Ngài và các ông như thân cây nho được các cành gắn vào. Chương 16, Đức Giê-su nói về sự cần thiết của Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần phải đến để soi dẫn các ông. Chương 17, hôm nay chúng ta bước vào, Chúa Giê-su dành trọn vẹn cho Chúa Cha bằng việc cầu nguyện cho các tông đồ. Kể như kết thúc ‘Diễn từ Tiệc ly’ bằng lời cầu nguyện.

Vào đầu thánh Gioan mô tả: Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : “Lạy Cha, giờ đã đến ! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha.” Đức Giê-su ngước mắt lên trời hướng về Chúa Cha, nói lên lòng kính trọng đặc biệt Ngài dành cho Cha Ngài. Chúng ta cũng hằng làm thái độ đó khi đọc kinh “Lạy Cha chúng con ở trên trời…”, lời kinh chính Đức Giê-su đã dạy. Vào đầu là hướng về Cha chúng ta đang ngự trên trời. Một cung cách thật tuyệt vời cho việc cầu nguyện!

Chúa Giê-su cầu nguyện gì? Chúa Giê-su xin Cha tôn vinh Con để Con tôn vinh Cha. Đây là cuộc trao đổi kỳ diệu trong nội tại Thiên Chúa. Chính cuộc trao đổi kỳ diệu này mà làm cho chúng ta được sống đời đời. Sự sống đời đời là nhận biết Cha là Thiên Chúa thật và Đức Giê-su là Đấng mà Cha sai đến trần gian.

Ngài cầu cho ai? Cầu cho những kẻ mà Chúa Cha trao phó cho mình và quyết gìn giữ không để mất một người nào. Đấn giờ phút này, Chúa Giê-su gần hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nỗi lo lắng vì yêu thương nên Ngài cầu xin Cha cho họ còn ở trần gian, đầy mưu mô cám dỗ.

𝟑. 𝐋𝐚̀𝐦

Truyền giáo là kể chuyện về Chúa Giê-su cho người khác nghe, người á châu thích nghe kể chuyện, một câu chuyện dễ đi vào lòng người hơn là triết thuyết trừu tượng. Thật vậy, đạo chúng ta không phải là đạo của những lý thuyết, mà là đi theo một con người cụ thể là Đức Giê-su, một con người của lịch sử, đã bước vào trần gian để nói về Thiên Chúa là Cha của mọi người, để cứu chuộc con người bằng cái chết đau thương trên thập giá và phục sinh vinh hiển, để quy tụ những người tin làm thành Hội thánh tiếp nối sứ vụ của Ngài cho toàn thế giới.

Như thế, người truyền giáo là người nằm lòng câu chuyện Giê-su. Tập sống giống như Chúa Giê-su, lúc nào cũng làm đẹp lòng Cha mọi đàng, luôn tôn vinh Cha là Đấng hằng yêu thương mình và sai mình đến thế gian để tỏ lòng thương xót cứu chuộc con người. Chúng ta noi gương Chúa Giê-su, luôn làm tôn vinh Chúa bằng sự vâng phục mau mắn tuyệt đối vào Chúa, nghĩa là nghe và thi hành những điều Chúa dạy.

@ 𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧

𝑳𝒂̣𝒚 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒉𝒂̣̂𝒖, 𝒙𝒊𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒄𝒖̛̉ 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒏𝒈𝒖̛̣ 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎 𝒉𝒐̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏, đ𝒆̂̉ 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒃𝒊𝒆̂́𝒏 đ𝒐̂̉𝒊 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 đ𝒆̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒐̛̀ 𝒗𝒊𝒏𝒉 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈 𝒄𝒖̉𝒂 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊. 𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒙𝒊𝒏 𝒏𝒉𝒐̛̀ Đ𝒖̛́𝒄 𝑮𝒊𝒆̂-𝒔𝒖 𝑲𝒊-𝒕𝒐̂, 𝑪𝒐𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒍𝒂̀ 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒗𝒂̀ 𝒍𝒂̀ 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏, 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒖̛̣ 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 đ𝒐̛̀𝒊. 𝑨𝒎𝒆𝒏.

Lm. Nhan Quang

Khách truy cập

Hôm nay:1452
Hôm qua:30239
Tuần này:1452
Tháng này79527
Số Lượt Truy Cập:36771548
Số khách đang Online 587