Tin Cộng Đoàn

Nỗi quan tâm của Mục tử

𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐓𝐮̛ - 𝐓𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐕𝐈𝐈 - 𝐏𝐒
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐂𝐯 𝟐𝟎, 𝟐𝟖-𝟑𝟖; 𝐆𝐚 𝟏𝟕, 𝟏𝟏-𝟏𝟗.
187292229 4311520975545106 4611541458205541055 nChúng ta đã từng nghe Đức Giê-su sánh người mục tử tốt lành với người chăn chiên. Người chăn chiên là người làm thuê, họ làm vì đồng lương, đảm bảo số lượng chiên là được rồi, bỗ dưỡng béo tốt không cần. Còn người mục tữ tốt lành quan tâm dẫn đoàn chiên đến những cánh đồng cỏ xanh tươi và dòng suối mát để được bỗ dưỡng. Trong bài đọc 1, Phao-lô trước khi chia tay với cộng đoàn Ê-phê-sô, cắt cử những kỳ mục tốt để tiếp tục chăm sóc tốt cho cộng đoàn. Trong Tin Mừng, Chúa Giê-su biết giờ chia tay với các tông đồ gấn kề, nên Ngài tha thiế cầu xin Chúa Cha gìn giữ họ trong hiệp nhất.

𝟏. 𝐗𝐞𝐦

Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.”

𝟐. 𝐗𝐞́𝐭

Sau bữa Tiệc Ly, Đức Giê-su ban ‘Diễn từ Tiệc Ly cho 11 tông đồ (Giu-đa Ít-ca-ri-ốt đã bước ra ngoài) từ chương 13 đến chương 14; chương 15 là ‘Diễn từ cây nho’; chương 16 nói về sự cần thiết của Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần; chương 17 là lời cầu nguyện kết thúc cho các ‘Diễn từ’. Thật là sâu sắc của một lãnh đạo lo lắng cho đoàn chiên! Nếu chung ta đọc trọn chương 17 về lời cầu nguyện của Chúa Giê-su dâng lên Chúa Cha, chúng ta thấy cấu trúc có 3 phần như sau:
+ Phần 1: Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với Chúa Cha dành cho chính Ngài “Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. (Bài Tin mừng hôm qua).
+ Phần 2: Lời cầu nguyện đặc biệt dành cho các tông đồ (Bài Tin mừng hôm nay).
+ Phần 3: Lời cầu nguyện dành cho các Kitô hữu, đó là những người mà Chúa Giêsu nói: “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con” (Ga 17, 20). “Họ” ở đây là các tông đồ.

Lời cầu nguyện hôm nay, Chúa Giê-su dâng lên Chúa Cha dành cho các tông đồ có 3 ý chính:

+ 𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑠𝑢̛̣ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡: Đó là nỗi ưu tư lớn nhất của Chúa Giê-su. Ngài thấy trước sự chia rẽ trong Giáo hội sau này, nên Ngài khẩn thiết với Chúa Cha: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta.” Nên một như Cha và Con, nghĩa là loại trừ ý riêng để hiệp nhất nên một. Chúng ta còn nhớ trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, Thánh Matthêu viết: “Đóng đinh Người vào thập giá xong, chúng đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau. Rồi chúng ngồi đó mà canh giữ Người.” (Mt 27, 35). Chiếc áo ấy là áo choàng ngoài , nó không có đường may, tức là một tấm vải nguyên vẹn. Nó là hình ảnh của Giáo hội Chúa. Ban đầu là Giáo hội Kitô giáo thống nhất. Nhưng sau này vì những bất đồng sâu sắc mà đã chia thành các giáo hội: Anh giáo, Chính thống giáo, Tin lành,… Chỉ còn lại một Giáo hội chính thống và nguyên thủy, đó là Công giáo. Ngày hôm nay, phong trào “Đại Kết” được chú trọng, hy vọng trong tương lai lời cầu nguyện của Chúa Giê-su cho sự hiệp nhất được thực hiện.
+ 𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑘ℎ𝑜̉𝑖 𝑠𝑢̛̣ 𝑑𝑢̛̃: Chúa Giê-su biết rõ, khi Ngài về cùng Cha là niềm vui trọn vẹn và an toàn. Còn những người mà Chúa Cha trao cho Ngài để được gìn giữ và huấn luyện ở lại thế gian đầy cam go. Vì họ ở trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Đó là số phận nghiệt ngã của những người thuộc về Chúa. Chúa Giê-su không xin Chúa Cha đem họ ra khỏi thế gian cho an toàn, nhưng xin Cha gìn giữ, bảo vệ họ để họ còn làm chứng cho niềm tin Phục Sinh.
+ 𝑋𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑎́𝑛ℎ ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̣ 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡: Sự dữ ghê gớm nhất chính là dối trá, lừa lộc, thủ đoạn. Chính vì vậy, Chúa Giê-su xin Chúa Cha thánh hiến họ trong sự thật. Sự thật là Thánh Thần, và chỉ có sự thật mới giải phóng con người.

𝟑. 𝐋𝐚̀𝐦

Mỗi chúng ta khi chịu phép Rửa đều được mang trong người 3 chức vụ của Chúa Ki-tô Mục Tử: Tư tế, Tiên tri và Vương đế. Nghĩa là phải thờ phượng Chúa, dạy bảo những người thuộc cấp mình, trông nom chăm sóc về nhân bản và đức tin cho mọi người. Cụ thể là cho gia đình mình.

Mục Tử tốt lành là phải sống và thi hành 3 chức vụ đó cách chu toàn. Tự rèn luyện bằng Kinh Thánh và lãnh nhận các Bí tích thường xuyên, để ơn thánh tràn chảy trong đời sống. Biến đổi con người chúng ta trở nên mục tử (Ông, bà, cha, mẹ, người hướng dẫn) như lòng Chúa mong muốn: biết quan tâm, chăm sóc đoàn chiên.

@ 𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧

𝑳𝒂̣𝒚 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒗𝒐̂ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒉𝒂̣̂𝒖, 𝑪𝒉𝒖́𝒂 đ𝒂̃ 𝒔𝒂𝒊 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒒𝒖𝒚 𝒕𝒖̣ 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 𝒅𝒂̂𝒏 đ𝒆̂̉ 𝒍𝒂̣̂𝒑 𝒏𝒆̂𝒏 𝑯𝒐̣̂𝒊 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒉, 𝒙𝒊𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒐̣̂𝒏𝒈 đ𝒐𝒂̀𝒏 𝒕𝒊́𝒏 𝒉𝒖̛̃𝒖 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 đ𝒆𝒎 𝒉𝒆̂́𝒕 𝒏𝒉𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒕𝒂̂𝒎 𝒑𝒉𝒖̣𝒏𝒈 𝒔𝒖̛̣ 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒗𝒂̀ 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂𝒖. 𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒙𝒊𝒏 𝒏𝒉𝒐̛̀ Đ𝒖̛́𝒄 𝑮𝒊𝒆̂-𝒔𝒖 𝑲𝒊-𝒕𝒐̂, 𝑪𝒐𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒍𝒂̀ 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒗𝒂̀ 𝒍𝒂̀ 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏, 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒖̛̣ 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 đ𝒐̛̀𝒊. 𝑨𝒎𝒆𝒏.

Lm. Nhan Quang

Khách truy cập

Hôm nay:3015
Hôm qua:12395
Tuần này:15410
Tháng này481373
Số Lượt Truy Cập:42754285
Số khách đang Online 240