Tin Cộng Đoàn

Đức Maria. Eva mới, Mẹ Giáo hội

𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐇𝐚𝐢 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐕𝐈𝐈𝐈 𝐓𝐍, 𝐧𝐚̆𝐦 𝐥𝐞̉
Đ𝐮̛́𝐜 𝐭𝐫𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐮̛̃ 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐥𝐚̀ 𝐌𝐞̣ 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐡𝐨̣̂𝐢
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜 : 𝐒𝐭 𝟑, 𝟗-𝟏𝟓, 𝟐𝟎; 𝐆𝐚 𝟏𝟗, 𝟐𝟓-𝟑𝟒
185178993 4327987017231835 5859274785501964244 nThánh lễ này được Đức Thánh Cha Phan-xi-cô thiết lập vào thứ hai sau lễ Thánh Thần Hiện Xuống. Trong sắc lệnh công bố hôm 03-3-2018, ĐHY Robert Sarah, Tổng trưởng Bộ Phụng Tự và kỷ luật bí tích cho biết ĐTC đưa ra quyết định trên đây xét vì việc thăng tiến lòng sùng kính này có thể giúp gia tăng cảm thức của các vị mục tử, các tu sĩ và tín hữu về Mẹ Giáo Hội, cũng như lòng kính mến chân thành đối với Đức Mẹ. Chúng ta biết Lễ Hiện Xuống đánh dấu sự sinh ra chính thức của Giáo Hội. Giáo Hội này có liên quan đến A-đam và Evà. Chúng ta thấy được sự liên quan này trong chương 5 của Thư Thánh Phaolô gởi tín hữu Rôma: Bởi tội của một người mà loài người phải chết thì cũng bởi sự vâng phục của một người mà loài người được cứu độ. A-đam phạm tội là do sự xui giục của Bà E-va; Chúa Giêsu được sinh là do lời thưa “Xin Vâng” của Đức Trinh Nữ Maria. Maria, E-va mới, Mẹ của Giáo hội.

𝟏. 𝐗𝐞𝐦

Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng : “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ : “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

𝟐. 𝐗𝐞́𝐭

Tin Mừng hôm nay, thánh sử Gioan mô tả quang cảnh thật bi thảm của đồi Gôn-gô-tha năm ấy. Các tông đồ của Chúa Giê-su bỏ trốn cứu lấy thân mình, chỉ trừ có Gioan. 72 môn đệ cũng đâu rồi, không có ai bên Thầy lúc Khổ Nạn. Chỉ có Mẹ Chúa Giê-su và một số ít quý bà cùng Gioan, người tông đồ Chúa yêu, đứng kề dưới chân thập giá Chúa. Thôi thì còn Mẹ còn người môn đệ mình thương cũng là niềm an ủi trong giờ phút này! Chắc chắn lúc này, Chúa Giê-su nghĩ cho thân phận của Mẹ ra sao, ai sẽ thay mặt mình chăm sóc cho Mẹ lúc về sau. Thấy Gioan trẻ trung, đầy lòng trung thành, Chúa Giê-su liền nói với Mẹ: “Thưa Bà, đây là con của Bà.”

Nghe cách xưng hô của Chúa Giê-su, ta cảm thấy như Người thiếu tôn trọng Mẹ mình thì phải? Thưa, không phải vậy đâu. Lời của Chúa Giê-su muốn nhắc đến hình ảnh trong sách Sáng thế, trong bài đọc 1 hôm nay, Đức Chúa là Thiên Chúa phán với con rắn : “Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy ; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.” Như thế, người ‘đàn bà’ trong sách Sáng thế được được báo trước về Đức Maria, người đàn bà có dòng giống chiến thắng Sa-tan, chính Đức Giê-su Ki-tô.

Liền sau đó, Chúa Giê-su cũng ngỏ lới với Gioan: “Đây là Mẹ của anh”. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Từ nay Gioan có trách nhiệm thay Chúa Giê-su chăm sóc Mẹ cho đến chết; còn Mẹ Maria có trách nhiệm dạy dỗ Gioan. Xa hơn nữa, Gioan đại diện cho các tông đồ cũng là hình ảnh Giáo hội, đón nhận Mẹ Maria là Mẹ Giáo hội. Thật vậy, Đức Maria là Mẹ của Đầu, là Đức Giê-su, thì cũng là Mẹ của Thân Thể nhiệm mầu là Giáo hội Chúa Ki-tô.

𝟑. 𝐋𝐚̀𝐦

Đức Maria có 2 tước hiệu: Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và Đức Maria, Mẹ Giáo Hội. Nếu đem ra so sánh, tước hiệu ‘Mẹ Thiên Chúa’ dường như xa vời chúng ta trên chín tầng mây, còn tước hiệu ‘Mẹ Giáo Hội’ thật gần gũi thân thương. Chúng ta không cảm thấy đơn coi trong cuộc lữ hành về Nước Trời, bởi luôn có Mẹ cùng đi và hướng dẫn chúng ta.

Nguyện xin Mẹ Maria, Mẹ Giáo hội, cho chúng ta luôn ở trong Giáo hội Chúa Giê-su. Có Mẹ chúng con không sợ lạc đường, vì Mẹ luôn yêu mến Chúa Giê-su đến tận cuối con đường thập giá, thì Mẹ luôn không cho chúng con lạc đường. Mẹ luôn nhắc nhở và ủi an chúng con luôn.

@ 𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧

𝑳𝒂̣𝒚 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒍𝒂̀ 𝑪𝒉𝒂 𝒓𝒂̂́𝒕 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒉𝒂̣̂𝒖, 𝑪𝒉𝒖́𝒂 đ𝒂̃ 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒕𝒓𝒂́𝒊 đ𝒂̂́𝒕 𝒄𝒉𝒐 𝒍𝒐𝒂̀𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒕𝒓𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒊 𝒗𝒂̀ 𝒌𝒉𝒂𝒊 𝒕𝒉𝒂́𝒄, đ𝒆̂̉ 𝒂𝒊 𝒏𝒂̂́𝒚 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒏𝒉𝒂𝒖 𝒕𝒊𝒆̂́𝒏 𝒃𝒐̣̂ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̛̀𝒏𝒈, 𝒙𝒊𝒏 𝒅𝒂̣𝒚 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 𝒉𝒐𝒂̀𝒏 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒎𝒐̣𝒊 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒉𝒊𝒆̂́𝒖 𝒕𝒉𝒂̉𝒐 đ𝒐̂́𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒖𝒚𝒏𝒉 đ𝒆̣̂ đ𝒐̂́𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒎𝒐̣𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊. 𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒙𝒊𝒏 𝒏𝒉𝒐̛̀ Đ𝒖̛́𝒄 𝑮𝒊𝒆̂-𝒔𝒖 𝑲𝒊-𝒕𝒐̂, 𝑪𝒐𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒍𝒂̀ 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒗𝒂̀ 𝒍𝒂̀ 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏, 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒖̛̣ 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 đ𝒐̛̀𝒊. 𝑨𝒎𝒆𝒏.

@ 𝐓𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐬𝐮̛̉

𝑇𝑢̛𝑜̛́𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑀𝑒̣ 𝐻𝑜̣̂𝑖 𝑇ℎ𝑎́𝑛ℎ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 Đ𝑢̛́𝑐 𝑇𝑟𝑖𝑛ℎ 𝑁𝑢̛̃ 𝑀𝑎-𝑟𝑖-𝑎 𝑣𝑖̀ 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑀𝑒̣ đ𝑎̃ 𝑠𝑖𝑛ℎ ℎ𝑎̣ Đ𝑢̛́𝑐 𝐾𝑖-𝑡𝑜̂ 𝑙𝑎̀ Đ𝑎̂̀𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 𝐻𝑜̣̂𝑖 𝑇ℎ𝑎́𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑘ℎ𝑖 𝐶𝑜𝑛 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑀𝑒̣ 𝑡𝑟𝑢́𝑡 ℎ𝑜̛𝑖 𝑡ℎ𝑜̛̉ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑔𝑖𝑎́, 𝑀𝑒̣ 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑛𝑒̂𝑛 𝐻𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑀𝑎̂̃𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑘𝑒̉ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑢̛́𝑢 𝑐ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐. Đ𝑢̛́𝑐 𝑃ℎ𝑎𝑜-𝑙𝑜̂ 𝑉𝐼 đ𝑎̃ 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑥𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑑𝑎𝑛ℎ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑛𝑎̀𝑦 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑡𝑢̛̀ đ𝑜̣𝑐 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑐𝑎́𝑐 𝑛𝑔ℎ𝑖̣ 𝑝ℎ𝑢̣ 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 Đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑉𝑎-𝑡𝑖-𝑐𝑎-𝑛𝑜̂ 𝐼𝐼 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 21-11-1964, 𝑣𝑎̀ 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 đ𝑖̣𝑛ℎ : “𝑇𝑜𝑎̀𝑛 𝑑𝑎̂𝑛 𝐾𝑖-𝑡𝑜̂ 𝑔𝑖𝑎́𝑜 𝑥𝑢̛𝑎 𝑛𝑎𝑦 đ𝑎̃ 𝑡𝑜̂𝑛 𝑘𝑖́𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑎́𝑛ℎ 𝑀𝑎̂̃𝑢 𝑇ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝐶ℎ𝑢́𝑎 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑛ℎ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛𝑔𝑜̣𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑜 𝑛𝑎̀𝑦, 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑛𝑎𝑦 𝑐𝑜̀𝑛 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑡𝑜̂𝑛 𝑘𝑖́𝑛ℎ ℎ𝑜̛𝑛 𝑛𝑢̛̃𝑎.”

Lm. Nhan Quang

Khách truy cập

Hôm nay:1097
Hôm qua:22897
Tuần này:103470
Tháng này23994
Số Lượt Truy Cập:36716015
Số khách đang Online 256