Tin Cộng Đoàn

cách cư xử cửa con người với Thiên Chúa

𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐁𝐚 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐕𝐈𝐈𝐈 - 𝐓𝐍 - 𝐍𝐚̆𝐦 𝐋𝐞̉
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐇𝐜 𝟑𝟓, 𝟏-𝟏𝟐; 𝐌𝐜 𝟏𝟎, 𝟐𝟖-𝟑𝟏.
188990868 4332088343488369 8491918077049464180 nNgười ta hay nói: “Bánh ít đi bánh quy lại”. “Có qua có lại mới toại lòng nhau”. Anh đi đám cưới con tôi 500.000đ, mai mốt tôi sẽ đi đám cưới con anh 500.000đ. Như vậy mới là tốt của nhau. Con người nhiều khi cũng cư xử với Chúa giống vậy, nếu như Chúa ban cho con thế này con sẽ dâng Chúa thế này, thế kia…Thật sai lầm! Thiên Chúa là Tình Yêu, Ngài lúc nào cũng muốn tốt cho con người và làm cho hạnh phúc viên mãn. Ngài mong con người đừng ứng xử sòng phẳng với Ngài như thế, nhưng muốn con người có một cách ứng xử tốt, như biết lắng nghe và giữ luật Ngài hơn là lễ vật đắc giá; biết cám ơn những gì Ngài ban chp; biết giúp người nghèo; biết từ bỏ gian tà, bất công (trong sách huấn ca, bài đọc 1). Bài Tin Mừng, Phê-rô hỏi thẳng Chúa Giêsu ông sẽ nhận được gì, sau khi ông đã bỏ tất cả để đi theo làm môn đệ của Ngài?

𝟏. 𝐗𝐞𝐦

Khi ấy, ông Phê-rô lên tiếng thưa với Đức Giê-su rằng : “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy !” Đức Giê-su đáp : “Thầy bảo thật anh em : Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con, hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.”

𝟐. 𝐗𝐞́𝐭

Trước bài Tin Mừng này là câu chuyện người thanh niên giàu có đến gặp Đức Giê-su và hỏi: làm cách nào để hưởng sự sống đời đời? Đức Giê-su bảo anh hãy giữ 10 điều răn và bán hết gia tài bố thí cho người nghèo và theo Chúa. Anh giữ điều răn tốt, nhưng bỏ tài sản thì không thể. Anh có quan tâm đến sự sống đời đời, nhưng anh không khát khao nó.

Khi người thanh niên giàu có đi khỏi, Phê-rô mới thưa thẳng với Đức Giê-su: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy !” Thật ra, ông muốn thắc mắc với Đức Giê-su: chúng con được gì? Nhưng không dám nói trọn câu vì sợ Thầy rầy la ham hố quyền lợi. Đức Giê-su chẳng giấu giếm gì, Ngài nói thẳng: “Thầy bảo thật anh em : Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con, hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.” Nghĩa là, ai từ bỏ tài sản, những cái thuộc về mình, và ngay cả tình cảm thiêng liêng cao quý nhất như gia đình, cha mẹ, vợ con, anh chị em sẽ được lại gấp trăm. Từ bỏ sẽ được nhiều hơn, mất thì còn giữ lại sẽ mất. Nghịch lý ấy ai cũng cảm nhận được trong cuộc sống. Một điều chúng ta đừng quên rằng, nếu ta từ bỏ mọi sự vì Chúa và vì Tin Mừng thì mới được gấp trăm, bằng không chẳng được gì. Nếu ta từ bỏ vì mình, vì cho mọi người biết danh tiếng mình, chẳng ai ủng hộ kết thân với mình, họ sẽ loại trừ mình và chẳng muốn giao kết với mình làm gì.

Đức Giê-su cũng thật lòng nói thẳng thắn: “Cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.” Theo làm môn đệ Chúa chắn chắn sẽ được lời gấp trăm nhưng kèm theo là bị ngược đãi, khó khăn. Điều này cho chúng ta thấy, Đức Giê-su không quảng cáo, thêu dệt con đường làm môn đệ Ngài. Ngài báo trước cho chúng ta lựa chọn cách tự do, Ngài không ép buộc cũng không quyến dụ, Ngài muốn chúng ta trưởng thành trong quyết định của mình. Chắc chắn phần thưởng quý trọng nhất là sự sống đời đời. Như thế, một khi ta lựa chọn theo Chúa làm môn đệ được lợi nhiều hơn là thua thiệt. Được tài sản, gia đình, cha mẹ, anh chị em gấp trăm lần và lại được sự sống đời đời mai sau. Quả là lời hơn là thiệt thòi!

𝟑. 𝐋𝐚̀𝐦

Cuối bài Tin Mừng, Đức Giê-su nhắc cho Phê-rô cùng các tông đồ biết rằng: “Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.” Điều này là một thực tế, vì biết đâu Phê-rô và các tông đồ bỏ mọi sự theo Chúa rốt cuộc mất hết chẳng được gì (theo Chúa vì mình chứ không phải vì Chúa và vì Tin Mừng); trong khi anh thanh niên giàu có kia đã bỏ đi ngay lú ấy nhưng biết đâu sau này anh lại trở thành môn đệ Chúa Giê-su thì sao?

Vì thế, chúng ta phải cẩn trọng, khiêm nhường trong cách ứng xử để vừa làm đẹp lòng Chúa và đẹp lòng mọi người. Đừng kênh kiệu, khinh dẽ mọi người. Mọi người đều là bài học cho chúng ta lĩnh hội và xây đắp nên con người mình. Xin Chúa uốn nắn lòng trí chúng ta mỗi ngày, biến chúng ta thành khí cụ bình an và xây dựng nếp sống văn minh hữu ích cho cuộc đời.

@ 𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧

𝑳𝒂̣𝒚 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒏𝒂̀𝒚 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 đ𝒂𝒏𝒈 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒏𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒏𝒉𝒂𝒏 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒙𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 𝒔𝒖𝒚 𝒏𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒍𝒐̀𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒕𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒙𝒖̛𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒐𝒂̀𝒊 𝒎𝒊𝒆̣̂𝒏𝒈. 𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒙𝒊𝒏 𝒏𝒉𝒐̛̀ Đ𝒖̛́𝒄 𝑮𝒊𝒆̂-𝒔𝒖 𝑲𝒊-𝒕𝒐̂, 𝑪𝒐𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒍𝒂̀ 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒗𝒂̀ 𝒍𝒂̀ 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏, 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒖̛̣ 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 đ𝒐̛̀𝒊. 𝑨𝒎𝒆𝒏.

Lm. Nhan Quang

Khách truy cập

Hôm nay:7302
Hôm qua:13792
Tuần này:64463
Tháng này32026
Số Lượt Truy Cập:42803338
Số khách đang Online 178