Tin Cộng Đoàn

Yêu Chúa và yêu Tha nhân

𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐍𝐚̆𝐦 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐈𝐗 𝐓𝐍 - 𝐍𝐚̆𝐦 𝐥𝐞̉
𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐂𝐚-𝐫𝐨̂-𝐥𝐨̂ 𝐋𝐨𝐚𝐧-𝐠𝐚 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐮̛̉ đ𝐚̣𝐨
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐓𝐛 𝟔, 𝟏𝟏; 𝟕, 𝟏. 𝟗-𝟏𝟒; 𝟖, 𝟒-𝟕; 𝐌𝐜 𝟏𝟐, 𝟐𝟖-𝟑𝟒.
191646330 4358830364147500 316679364823291372 nHạnh phúc của con người là gắn kết với Thiên Chúa, nguồn gốc của hạnh phúc, bằng cách tuân giữ luật Chúa dạy: yêu Chúa và yêu tha nhân như yêu chính mình. Như các bài đọc hôm nay cho chúng ta biết. Trong bài đọc 1, Thiên Chúa sắp đặt cuộc hôn nhân giữa Tô-bi-a và Xa-ra bằng cách sai sứ Thần Raphael đến như người bạn đồng hành với Tô-bi-a để hướng dẫn đúng như ý Chúa muốn. Lời cầu nguyện của đôi tân hôn thật dễ thương, họ tin vào sự quan phòng của Chúa và xin Chúa giữ gìn tình yêu của họ đến tuổi già. Trong Tin Mừng, Đức Giê-su nhắc điều răn quan trọng “Yêu Chúa và Yêu người”.

𝟏. 𝐗𝐞𝐦

Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng : “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu ?” Đức Giê-su trả lời : “Điều răn đứng hàng đầu là : Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là : Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó.” Ông kinh sư nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo : “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu !” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

𝟐. 𝐗𝐞́𝐭

Tin Mừng hôm qua (Mc 12, 18-27), D(ức Giê-su tranh luận với nhóm Xa-đốc, những người không tin vào sự sống lại, Ngài đã cho họ biết: “Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao ? Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời.” Và Ngài còn khẵng định: Thiên Chúa không là Thiên Chúa của kẻ chết mà là Thiên Chúa của kẻ sống. Vì thế, Ngài có quyền năng cho con người sống lại.

Tin Mừng hôm nay (Mc 12, 28-34), ông Kinh sư nghe Đức Giê-su đối đáp với nhóm Xa-đốc quá hay và rõ ràng, ông liền hỏi: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu?” Ông đặt câu hỏi như thế cũng phải, vì Thiên Chúa ban cho dân, qua ông Mô-sê, chỉ có 10 giới răn được ghi lên hai tấm bia đá. Nhưng không hiểu tại sao các giới lãnh đạo tôn giáo thêm thắc đến 613 điều (365 điều cấm và 248 điều phải làm). Những điều này như mớ bòng bông rối nùi, không ai nhớ được. Đức Giê-su trả lời cho ông và cho mọi người hiện diện nắm vững, chỉ nhớ hai điều thôi: Yêu Chúa trên hết mọi sự, vì Ngài là Thiên Chúa duy nhất và Yêu người thân cận như chính mình. Chúng ta có thể nói rằng, chỉ có một giới răn YÊU là quan trọng: yêu Chúa và yêu người. Không thể nào yêu Chúa mà loại bỏ con người được, vì con người mang hình ảnh Thiên Chúa, như Đức Giê-su đã từng tuyên bố: “Ai cho người bé mọn dù một chén nước lã là cho chính Ta vậy”; Ngược lại, yêu người thôi không yêu Chúa cũng không được.Vì Chúa là Đấng tác sinh muôn loài và con người, Đấng hằng yêu thương sắp đặt mọi sự tốt đẹp, Ngài là Đại ân nhân cho con người.

Ông Kinh sư nghe Đức Giê-su trình bày rất nhẹ nhàng, tóm gọn mọi điều trong chữ “Yêu”, cốt lõi của cuộc sống đạo, ông vui mừng và khen ngợi Đức Giê-su hết lời: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” Đức Giê-su thấy ông khôn ngoan, nên Ngài chúc lành cho ông: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu !”

𝟑. 𝐋𝐚̀𝐦

Có nhiều lương dân, nhìn vào đạo Công giáo chúng ta, với rất nhiều thành kiến. Họ cho rằng, đạo Công giáo là một hệ thống những giới răn và kinh kệ dài dòng, mà phải mất cả đời mới có thể học thuộc và tuân giữ được. Quả thực, cách sống đạo của một số Kitô hữu hiện nay có thể làm cho nhiều người ngộ nhận như vậy. Thực ra Đạo của Chúa rất đơn giản. Đạo dạy cho người ta biết có một Thiên Chúa. Ngài là tình yêu. Ngài yêu thương mọi người. Và vì yêu thương, Ngài đã sai Con Một Ngài xuống trần để mặc khải cho con người về tình yêu của Ngài và mời gọi con người sống yêu thương để được hạnh phúc thật. Tất cả mọi giới răn và lề luật của Chúa được tóm gọn trong hai chữ “Yêu Thương”.

Yêu thương là một bài học dài học cả đời. Có lúc ta yêu, có lúc giận hờn, ganh ghét, nhưng khi yêu lại ta cảm thấy tâm hồn mình vui vẻ, thanh thản, cảm thấy có Chúa ngự trong ta thật sự. Kinh nghiệm này, chắc ai cũng có một lần. Xin đừng chán nãn, thất vọng khi dỗi hờn, tránh né. Hãy can đảm đến nói lời xin lỗi, giao hòa, hay một cái gật đầu chào, một nụ cười… để bầu khí thánh thiệng tái tạo lại trong tâm hồn chúng ta.

@ 𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧

𝑳𝒂̣𝒚 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒙𝒖̛𝒂 𝒗𝒂̀𝒐 𝒈𝒊𝒐̛̀ 𝒏𝒂̀𝒚, đ𝒂𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒊 𝒄𝒂́𝒄 𝑻𝒐̂𝒏𝒈 Đ𝒐̂̀ 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒏𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏, 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒏𝒈𝒖̛̣ 𝒙𝒖𝒐̂́𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒄𝒂́𝒄 𝒏𝒈𝒂̀𝒊. 𝑮𝒊𝒐̛̀ đ𝒂̂𝒚, 𝒙𝒊𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒄𝒖̛̉ 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 đ𝒆̂́𝒏, đ𝒆̂̉ 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒉𝒖̛𝒐̛́𝒏𝒈 𝒅𝒂̂̃𝒏 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒔𝒖𝒐̂́𝒕 𝒄𝒂̉ 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒉𝒐̂𝒎 𝒏𝒂𝒚. 𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒙𝒊𝒏 𝒏𝒉𝒐̛̀ Đ𝒖̛́𝒄 𝑮𝒊𝒆̂-𝒔𝒖 𝑲𝒊-𝒕𝒐̂, 𝑪𝒐𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒍𝒂̀ 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒗𝒂̀ 𝒍𝒂̀ 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏, 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒖̛̣ 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 đ𝒐̛̀𝒊. 𝑨𝒎𝒆𝒏.

@ 𝐓𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐬𝐮̛̉

𝐶𝑢̀𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 ℎ𝑎𝑖 𝑚𝑢̛𝑜̛𝑖 ℎ𝑎𝑖 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑢̛̉ đ𝑎̣𝑜 𝑈-𝑔𝑎̆𝑛𝑔-đ𝑎 𝑛𝑎̀𝑦, 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̉ 𝑣𝑒̂̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝐶ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑁ℎ𝑎̂𝑛 𝑇𝑢̛̉ Đ𝑎̣𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑘𝑦̉ đ𝑎̂̀𝑢 𝑙𝑎̣𝑖 𝑡𝑎́𝑖 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛. 𝑅𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑜̂́ đ𝑜́ 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑙𝑎̀ 𝐾𝑖-𝑡𝑜̂ ℎ𝑢̛̃𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑖́𝑡 𝑙𝑎̂𝑢. 𝐵𝑜̂́𝑛 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑜̂́ đ𝑜́ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑎́𝑛ℎ 𝐶𝑎-𝑟𝑜̂-𝑙𝑜̂ 𝐿𝑜𝑎𝑛-𝑔𝑎 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑎̂̉𝑦 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑙𝑢́𝑐 ℎ𝑎̀𝑛ℎ ℎ𝑖̀𝑛ℎ. 𝑃ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑣𝑖̣ 𝑏𝑖̣ 𝑡ℎ𝑖𝑒̂𝑢 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑜̛̉ 𝑁𝑢-𝑚𝑢𝑛-𝑔𝑢𝑛-𝑔𝑜̂ (𝑛𝑎̆𝑚 1886) 𝑡ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑢̛̀ 𝑚𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑠𝑎́𝑢 đ𝑒̂́𝑛 ℎ𝑎𝑖 𝑚𝑢̛𝑜̛𝑖 𝑏𝑜̂́𝑛. 𝑉𝑖̣ 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑒̂𝑛 𝑙𝑎̀ 𝐾𝑖-𝑑𝑖-𝑡𝑜̂ 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑐𝑜́ 𝑚𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑎 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖.

Lm. Nhan Quang

Khách truy cập

Hôm nay:7469
Hôm qua:17040
Tuần này:117786
Tháng này483980
Số Lượt Truy Cập:36005944
Số khách đang Online 342