Tin Cộng Đoàn

Sự sống lại

𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐓𝐮̛ 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐈𝐗 𝐓𝐍 - 𝐍𝐚̆𝐦 𝐥𝐞̉
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐓𝐛 𝟑, 𝟏-𝟏𝟏. 𝟏𝟔; 𝐌𝐜 𝟏𝟐, 𝟏𝟖-𝟐𝟕.
189018332 4355744747789395 6807223788083130446 nTrong thời Cựu Ước, niềm tin vào sự sống lại và sự sống đời sau được mặc khải cách tiệm tiến, từ từ chưa rõ ràng. Đến thời Tân Ước, Chúa Giê-su mặc khải cách rõ ràng, Ngài đã cho người chết sống lại (con trai bà góa thành Na-im và anh La-da-rô) và chính Ngài đã chết, 3 ngày sau sống lại. Các bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy, một khi con người không có niềm tin vào sự sống lại dễ bị đau khổ và nhầm lẫn trong cuộc sống. Trong bài đọc 1, hai người đau khổ đều muốn đi đến cái chết, vì họ không tin vào sự sống lại (họ chưa hiểu rõ thì đúng hơn). Người thứ nhất, Tô-bít gặp nhiều đau khổ, mù mắt, bị người đời châm biếm, bị vợ mỉa mai, nên ông chỉ biết cầu xin Chúa cho ông chết đi; người thứ hai, cô Xa-ra có 7 đời chồng đều qua đời. Cô bị người đời khinh chê là sát phụ và mỉa mai đủ lời, nên cô định tự tử, nhưng rồi nghĩ đến cha già cô cầu nguyện xin Chúa cất cô ra khỏi đời này. Thiên Chúa đoái nghe lời cầu nguyện của hai người và cho thiên thần Ra-pha-en đến cứu. Trong Tin Mừng, nhóm Sa-đốc không tin vào sự sống đời sau đến gài bẫy Chúa, nhưng được Chúa Giê-su dạy một bài học đích đáng.

𝟏. 𝐗𝐞𝐦

Khi ấy, có những người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi Người : “Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta rằng : “Nếu anh hay em của người nào chết đi, để lại vợ goá mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình.” Vậy có bảy anh em trai. Người thứ nhất lấy vợ, nhưng chết đi mà không có con nối dòng. Người thứ hai lấy bà đó, rồi cũng chết mà không có con nối dòng. Người thứ ba cũng vậy. Cả bảy người đều không có con nối dòng. Sau cùng, người đàn bà cũng chết. Trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ ? Vì cả bảy người đều đã lấy bà làm vợ.” Đức Giê-su nói : “Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao ? Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, các ông đã không đọc trong sách Mô-sê đoạn nói về bụi gai sao ? Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào ? Người phán : ‘Ta là Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, và Thiên Chúa của Gia-cóp’. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to !”

𝟐. 𝐗𝐞́𝐭

Tin Mừng hôm qua, 2 nhóm Biệt phái và Herode chất vấn gài bẫy Đức Giê-su. Hôm nay, nhóm Xa-đốc hạch hỏi cũng cố tình gài bẫy Đức Giê-su. Nhóm Xa-đốc, họ là ai và làm gì? Họ gồm giới giáo sĩ cấp cao, phần lớn các tư tế ở Giêrusalem và nhiều kỳ mục. Nét chung của họ là tính bảo thủ, họ chống lại mọi thay đổi về mặt thần học, phụng tự hay chính trị. Họ có thái độ hòa hoãn với người Rôma, có thể là để duy trì địa vị, bổng lộc. Dầu sao càng ngày họ càng xa rời dân chúng, uy tín của họ chỉ dựa trên chức vụ tư tế mà họ đảm nhận. Bởi vậy khi Đền thờ sụp đổ năm 70, nhóm này cũng biến mất khỏi lịch sử. Họ chỉ tin vào Bộ Ngũ Thư (5 sách Sáng Thế, Xuất Hành, Lê-vi, Dân số, Đệ Nhị Luật) Họ không chấp nhận các sách về sau, tức là Các Sách Ngôn sứ và Các Thư văn khác. Vì nghĩ rằng niềm tin vào sự sống lại không được nói đến trong Bộ Ngũ Thư, nên họ cho rằng đó là một chuyện mới mẻ người ta thêm vào sau, chứ không đặt cơ sở trên mặc khải của Thiên Chúa cho ông Mô-sê.

Nhóm Xa-đốc đưa một luật trong Bộ Luật Môsê làm cơ sở cho câu truyện họ sắp kể ra. Luật đó được trích trong Sách Đệ Nhị Luật (25, 5-6): “Khi có những anh em ở chung với nhau, và một trong những người đó chết mà không có con trai, thì vợ của người chết không được lấy một người xa lạ, ngoài gia đình; một người anh em chồng sẽ đến với nàng, lấy nàng làm vợ và chu toàn bổn phận của một người anh em chồng đối với nàng. Đứa con đầu lòng nàng sinh ra sẽ duy trì tên của người anh em đã chết; như vậy tên của người chết sẽ không bị xoá khỏi Israel.” Dựa vào điều này, họ đặt ra một câu chuyện: “Có bảy anh em trai. Người thứ nhất lấy vợ, nhưng chết đi mà không có con nối dòng. Người thứ hai lấy bà đó, rồi cũng chết mà không có con nối dòng. Người thứ ba cũng vậy. Cả bảy người đều không có con nối dòng. Sau cùng, người đàn bà cũng chết. Trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ ? Vì cả bảy người đều đã lấy bà làm vợ.” Họ lấy làm khoái trá và tin Đức Giê-su khó mà trả lời giải thích được.

Đức Giê-su thừa hiểu các ông muốn thử thách và gài bậy, Ngài điềm tĩnh cho các ông biết các ông không hiểu Kinh Thánh mà đòi làm thầy trong dân và không biết quyền năng của Thiên Chúa ra sao. Trong Kinh Thánh, nhất là trong sách Sáng Thế đã mô tả Thiên Chúa là Đấng toàn năng, Ngài đã dựng nên mọi sự từ không thành có, trong đó có con người. Đây là Công trình Sáng tạo. Như vậy, Ngài không thể cho con người sống lại sao? Thiên Chúa làm chủ cả sự sống lẫn sự chết. Người Xa-đốc quan niệm sai về sự sống lại. Họ nghĩ rằng: Sự sống lại chính là “cuộc sống này kéo dài”. Trong cuộc sống này, người ta dựng vợ gả chồng để duy trì nòi giống thế nào thì trong cuộc sống lại đó, người ta cũng phải dựng vợ gả chồng như thế. Chúa Giêsu đã hé mở cho nhóm Xađốc biết, trong cuộc sống lại đó, nó không phải là cuộc sống này kéo dài, mà người ta bước vào đời sống mới. Chúa Giêsu không nói rõ lúc đó người ta sẽ như thế nào, mà Ngài chỉ hé mở cho biết: Người ta sẽ sống như các Thiên Thần trên trời, có nghĩa đó là cuộc sống thần linh. Người ta sẽ không còn phải chết nữa. Và vì không chết nữa nên việc duy trì nòi giống không cần thiết, đời sống hôn nhân không cần phải có trong đời sau.

𝟑. 𝐋𝐚̀𝐦

Thiên Chúa là Đấng Hằng Hữu, luôn có, luôn sống, thì những kẻ thuộc về Ngài cũng phải sống chứ không thể chết. Thiên Chúa là Đấng toàn năng, người làm chủ cả sự sống lẫn sự chết. nếu Thiên Chúa đã phán một lời liền có mọi sự, chẳng lẽ Ngài không thể làm cho kẻ chết sống lại sao? Sự sống và sự chết đều do Thiên Chúa, vì thế sự sống lại cũng thuộc về Thiên Chúa. Lại nữa, khi sống lại từ cõi chết, thân xác con người được biến đổi hoàn toàn, nó sẽ giống như các thiên thần, giống như Chúa Kitô Phục Sinh, nên không còn phải chết.

Tạ ơn Thiên Chúa đã dựng nên mọi sự, trong đó có chúng ta. Tạ ơn Ngài vì đã chọn chúng ta làm con Ngài qua bí tích Rửa tội. Xin cho chúng ta biết quý trọng sự sống làm người và làm con Chúa ở đời này. Quyết tâm sống trung thành trong đức tin, đặt niềm hy vọng vào sự sống lại mai sau, luôn yêu mến phụng thờ Chúa và phục vụ tha nhân hết tình.

@ 𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧

𝑳𝒂̣𝒚 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒍𝒂̀ 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒄𝒖̛́𝒖 đ𝒐̣̂, 𝒙𝒊𝒏 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒎 𝒍𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏, 𝒙𝒊𝒏 𝒃𝒊𝒆̂́𝒏 đ𝒐̂̉𝒊 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒌𝒆̉ 𝒅𝒐̃𝒊 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒂́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒅𝒂́𝒎 𝒍𝒂̀𝒎 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒄𝒉𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒕, 𝑪𝒉𝒖́𝒂 đ𝒂̃ 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒓𝒂 𝒍𝒂̀𝒎 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒂́𝒊 𝒔𝒖̛̣ 𝒔𝒂́𝒏𝒈, 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒙𝒊𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒄𝒂𝒏 đ𝒂̉𝒎 𝒍𝒂̀𝒎 𝒄𝒉𝒖̛́𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒐 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒎𝒂̣̆𝒕 𝒎𝒐̣𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊. 𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒙𝒊𝒏 𝒏𝒉𝒐̛̀ Đ𝒖̛́𝒄 𝑮𝒊𝒆̂-𝒔𝒖 𝑲𝒊-𝒕𝒐̂, 𝑪𝒐𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒍𝒂̀ 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒗𝒂̀ 𝒍𝒂̀ 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏, 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒖̛̣ 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 đ𝒐̛̀𝒊. 𝑨𝒎𝒆𝒏. 

Lm. Nhan Quang

Khách truy cập

Hôm nay:15546
Hôm qua:12769
Tuần này:168733
Tháng này424755
Số Lượt Truy Cập:44490168
Số khách đang Online 231