Tin Cộng Đoàn

Giao ước cũ - Giao ước mới

𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐓𝐮̛ 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐗 - 𝐓𝐍 - 𝐍𝐚̆𝐦 𝐥𝐞̉
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝟐 𝐂𝐫 𝟑, 𝟒-𝟏𝟏; 𝐌𝐭 𝟓, 𝟏𝟕-𝟏𝟗.
197606261 4376307209066482 8993967997282577047 nCó một thành ngữ quen thuộc ta hay nghe: “Có mới nới cũ”, nghĩa là có mới rồi thì quên hay bỏ cái cũ đi. Đối với Lề Luật Chúa không như vậy, Lề Luật cũ đó là nền tảng, vì không có gì Chúa làm lại trở nên vô ích, đáp ứng cho dân lúc khởi đầu còn non trẻ. Như thánh Phao-lô nhận định về mình: "Cũng như khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con; nhưng khi tôi đã thành người lớn, thì tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con" (I Cr 13,11). Đến thời Tân Ước, dân Chúa trưởng thành hơn, vì thế phải có Lề Luật thích hợp ghi vào tim, vào tâm hồn chứ không ghi vào đá như trước. Lề Luật mới kiện toàn Lề Luật cũ. Trong Bài Đọc I, khi thánh Phaolô bị chất vấn bởi những người Do-thái thủ cựu, Ngài so sánh cho họ thấy sự hoàn hảo của giao ước mới trên giao ước cũ, và kết luận: vì giao ước mới hoàn hảo hơn giao ước cũ; nên vinh quang có được do việc phục vụ giao ước mới cũng lớn hơn vinh quang có được do việc phục vụ giao ước cũ. Trong Tin Mừng, Đức Giê-su cho mọi người biết: “Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn."

𝟏. 𝐗𝐞𝐦

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.

𝟐. 𝐗𝐞́𝐭

Vào đầu Tin Mừng, Đức Giê-su nói ngay với các môn đệ: “Anh em đừng tưởng”. Chứng tỏ giữa các môn đệ có những ngộ nhận. Họ ngộ nhận những gì? Có 2 ngộ nhận:
+ Thứ nhất, đầu chương 5 này, Đức Giê-su đã công bố Hiến Chương Nước Trời (8 mối phúc), các ông đã nghe và không khỏi thắc mắc: Ngày xưa, qua ông Mô-sê, Thiên Chúa đã ban 10 điều răn (Thập giới) ghi khắc trong 2 tấm bia đá rồi, giờ 8 mối phúc này thì sao? Phải chăng phải quên Thập giới đi? Như đã nói nhiều lần, trước khi vào Nước Trời phải đi đến cửa Nước Trời. Con đường từ trần gian đến cửa Nước Trời nhờ vào giữ Thập giới. Muốn bước qua cửa mà vào Nước Trời phải có chìa khóa mở, đó chính là 8 mối phúc.
+ Thứ hai, các môn đệ đã từng chứng kiến Thầy tranh luận với Biệt phái, Kinh sư thường về những vấn đề Luật: thanh sạch, giữ ngày Sa-bát, ăn chay, cầu nguyện và những việc lành phúc đức. Họ nghĩ Thầy đả phá Lể Luật cũ.

Đức Giê-su đã khẳng định rõ ràng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.” Bãi bỏ và kiện toàn khác nhau hoàn toàn. Kiện toàn là dựa trên cái đã có sẵn nâng cấp lên tầm cao mới, tốt đẹp hơn; bãi bỏ là loại ra, hủy bỏ hoàn toàn, không giữ lại gì. Đức Giê-su chứng minh cho họ thấy: “Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.” Dấu chấm, dấu phết chỉ là phụ thôi không phải là nội dung chính trong một thông điệp. Nhưng thiếu nó không ai có thể hiểu thông điệp nói gì. Nhờ chấm phết đúng chỗ, nội dung thông điệp sẽ sáng và rõ nghĩa hơn. Dù chấm phết là phụ trong Lề Luật, nhưng cũng được giữ cho đến ‘được hoàn thành’, nghĩa là cho đến ngày tận thế. Như thế, chúng ta đã rõ, Lề Luật mới không hủy bỏ Lề Luật cũ mà kiện toàn Lề Luật cũ mãi cho đến khi trời đất qua đi.

𝟑. 𝐋𝐚̀𝐦

Sau cùng, Đức Giê-su đưa ra thực hành: “Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.”

Luật Chúa như hành lang bảo vệ người lữ hành, giúp không đi trệch đường và đi đến nơi. Người Ki-tô hữu phải hãnh diện vì Chúa dùng những phương cách bảo vệ và hướng dẫn chúng ta. Bao lâu ta còn yêu mến Luật Chúa, bấy lâu ta còn đi trong đường lối của Ngài. Xin Chúa ban ơn khôn ngoan, để ta biết chọn con đường mà Chúa muốn ta đi.

@ 𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧

𝑳𝒂̣𝒚 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒙𝒊𝒏 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒖 𝒓𝒐̣𝒊 𝒂́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒗𝒂̀𝒐 𝒕𝒂̂𝒎 𝒉𝒐̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏, đ𝒆̂̉ 𝒌𝒉𝒊 𝒎𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒎𝒂̀𝒊 𝒃𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒍𝒐̣̂, 𝒄𝒉𝒂̆̉𝒏𝒈 𝒃𝒂𝒐 𝒈𝒊𝒐̛̀ 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒔𝒐̛̣ 𝒍𝒂̣𝒄 đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈. 𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒙𝒊𝒏 𝒏𝒉𝒐̛̀ Đ𝒖̛́𝒄 𝑮𝒊𝒆̂-𝒔𝒖 𝑲𝒊-𝒕𝒐̂, 𝑪𝒐𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒍𝒂̀ 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒗𝒂̀ 𝒍𝒂̀ 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏, 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒖̛̣ 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 đ𝒐̛̀𝒊. 𝑨𝒎𝒆𝒏. 

Lm. Nhan Quang

Khách truy cập

Hôm nay:8351
Hôm qua:23238
Tuần này:31589
Tháng này473345
Số Lượt Truy Cập:41621276
Số khách đang Online 364