Tin Cộng Đoàn

Muối và ánh sáng

𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐁𝐚 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐗 𝐓𝐍 - 𝐍𝐚̆𝐦 𝐥𝐞̉
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝟐 𝐂𝐫 𝟏, 𝟏𝟖-𝟐𝟐; 𝐌𝐭 𝟓, 𝟏𝟑-𝟏𝟔.
196530847 4373528736010996 2920281271269266176 nNgười ta thường nói: “Lời nói lung lay, gương bày lôi cuốn”. Nghĩa là, lời nói đi vào lòng người thuyết phục được người nghe, nhưng cần phải thực hành những gì mình nói càng thuyết phục người nghe hơn nữa. Người môn đệ của Chúa, đã được Rửa Tội, cần thực hành trong cuộc sống phù hợp với đức tin mình lãnh nhận. Trong bài đọc 1, thánh Phao-lô xác nhận rõ ràng Đức Kitô đã làm cho tất cả những lời hứa của Thiên Chúa thành hiện thực. Phaolô và các môn đệ của ông noi gương Đức Kitô để sống và làm chứng cho sự thật này. Trong Tin Mừng, Đức Giê-su mời gọi các tông đồ khi rao giảng cần trở nên như muối và ánh sáng cho trần gian.

𝟏. 𝐗𝐞𝐦

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.”

𝟐. 𝐗𝐞́𝐭

Thánh sử Mat-thêu gom các bài giảng trong 3 năm của Chúa Giê-su vào các chương 5, 6, 7. Những bài giảng này cho nhiều đối tượng khác nhau, có khi cho quần chúng, như bài giảng 8 mối phúc (đọc hôm qua); có khi cho các tông đồ, như Tin Mừng hôm nay. Chúa Giê-su đến trần gian nhằm mạc khải về Chúa Cha, nói về Nước Trời, thi ân giáng phúc cho mọi người, thực hiện cứu chuộc con người và thiết lập Hội Thánh. Ngài mong muồn Hội Thánh tiếp nối sứ vụ của Ngài, sau khi Ngài về trời, trong thế giới này. Vì thế, Ngài mong muố những người rao giảng, những tông đồ, phải trở nên muối và ánh sáng giữa trần gian.

1/ 𝑀𝑈𝑂̂̀𝐼 (𝑇𝑖̀𝑛ℎ 𝑦𝑒̂𝑢)
Công dụng của muối:
+ Muối tượng trưng cho trong sạch tinh tuyền.
+ Muối dùng để ngăn ngừa đồ ăn cho khỏi hư.
+ Muối dùng để thêm gia vị cho thực phẩm.
Nếu sứ mạng của muối là giữ cho thức ăn khỏi hư thối và đem lại mùi vị thơm ngon cho thức ăn, thì sứ mạng của Kitô hữu phải có nhiệm vụ ướp đời, ướp người khỏi những băng hoại của dối trá, hận thù, ganh tị, lường gạt, bất trung…

Ngoài sứ mạng ngăn chặn cuộc sống khỏi những băng hoại, chúng ta còn phải là tác nhân đem lại hương vị ngọt ngào cho cuộc sống bằng những cử chỉ, lời nói, việc làm thắm đợm tình thương nhằm mang đến niềm vui, an bình và hạnh phúc cho tha nhân.

Bản chất của muối là phải mặn. Muối không mặn thì không còn là muối nữa, chỉ còn cách quăng xuống đường cho người ta giẫm đạp lên. Cũng vậy, bản chất của Kitô hữu phải mang đậm chất mặn của tình yêu. Nếu ta không có tình yêu thì không còn là Kitô hữu nữa, bởi lẽ “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4,7). Ngài đã dựng nên chúng ta giống hình ảnh Ngài, nên tự bản chất nơi ta phải mang chất tình yêu. Dĩ nhiên tình yêu ấy phải đặt trên nền tảng Tình Yêu như Chúa: “Yêu như Thầy đã yêu” (Ga 15,12).

2/ 𝐴́𝑁𝐻 𝑆𝐴́𝑁𝐺 (Đ𝑢̛́𝑐 𝑡𝑖𝑛)
Công dụng của ánh sáng:
+ Ánh sáng dùng để soi sáng
+ Ánh sáng dùng để sưởi ấm
+ Ánh sáng bảo vệ con người khỏi nguy hiểm.
Nếu bản chất của chiếc đèn là để thắp sáng, thì đức tin chính là bản chất của Kitô hữu, vì chúng ta được gọi là “tín hữu”. Nếu sứ mạng của chiếc đèn là chiếu giải ánh sáng cho mọi người nhìn thấy, thì sứ mạng của Kitô hữu là chiếu tỏa ánh sáng đức tin ấy cho mọi người nhìn thấy bằng những việc làm cụ thể, vì “Đức tin không có việc làm là đức tin chết”. (Gc 2,17), mà những việc làm cụ thể ấy chính là những việc lành: “Ánh sáng của anh em phải chiếu giải trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời”. Qua Bí tích Rửa tội, chúng ta được Chúa trao ban cho ánh sáng Đức tin và kêu mời chúng ta chiếu tỏ ánh sáng đó cho trần gian.

𝟑. 𝐋𝐚̀𝐦

Muối và ánh sáng là những hình ảnh quen thuộc trong đời sống. Chúa Giê-su dùng những hình ảnh này gợi ý cho những người có trách nhiệm rao giảng Nước Trời, qua đó cũng cho mọi Ki-tô hữu, thực hành lời rao giảng cụ thể bằng đời sống chứng nhân, chứ không nói suông, lý luận sắc bén, văn chương bóng bẩy. Có như thế, mới trở nên công cụ xứng đáng cho Thầy Chí Thánh và có hữu ích cho Giáo Hội và Xã hội.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần sáng soi cho chúng ta biết cách rao giảng và can đảm rao giảng Nước Trời cho mọi người trong mọi hoàn cảnh.

@ 𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧

𝑳𝒂̣𝒚 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝑮𝒊𝒆̂-𝒔𝒖 𝑲𝒊-𝒕𝒐̂ 𝒍𝒂̀ 𝒂́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒔𝒐𝒊 𝒅𝒂̂̃𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒎𝒐̣𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒕𝒊̀𝒎 𝒕𝒉𝒂̂́𝒚 𝒐̛𝒏 𝒄𝒖̛́𝒖 đ𝒐̣̂. 𝑿𝒊𝒏 𝒃𝒂𝒏 𝒔𝒖̛́𝒄 𝒎𝒂̣𝒏𝒉 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒍𝒚́ 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒐𝒂̀ 𝒃𝒊̀𝒏𝒉, đ𝒆̂̉ 𝒅𝒐̣𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒐 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒏𝒈𝒖̛̣ đ𝒆̂́𝒏. 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝑪𝒉𝒂, 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒗𝒐̛́𝒊 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 𝒕𝒉𝒖𝒐̛̉ 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 đ𝒐̛̀𝒊. 𝑨𝒎𝒆𝒏. 

Lm. Nhan Quang

Khách truy cập

Hôm nay:2911
Hôm qua:12395
Tuần này:15306
Tháng này481269
Số Lượt Truy Cập:42754181
Số khách đang Online 367