Tin Cộng Đoàn

Trở nên hoàn thiện

𝗧𝗵𝘂̛́ 𝗕𝗮 𝘁𝘂𝗮̂̀𝗻 𝗫𝗜 𝗧𝗡 - 𝗡𝗮̆𝗺 𝗹𝗲̉
𝗕𝗮̀𝗶 đ𝗼̣𝗰: 𝟮 𝗖𝗿 𝟴, 𝟭-𝟵; 𝗠𝘁 𝟱, 𝟰𝟯-𝟰𝟴.
195250008 4393385664025303 7722504217556837187 n“Anh em hãy trở nên hoàn thiện”, đó là lời mời gọi của Đức Giê-su cho những ai làm môn đệ Ngài. Đó là tiêu chí của người Ki-tô hữu trong mọi thời đại. Thật vậy, Đức Giê-su đòi hỏi các môn đệ phải có suy nghĩ và lối sống hơn những gì là tự nhiên bình thường, hơn các Kinh sư và Biệt phái, hơn những người thu thuế và ngoại giáo. Trong bài đọc 1, thánh Phao-lô đòi hỏi mọi người phải có lòng quảng đại như Thiên Chúa, hòng giúp đỡ giáo hội mẹ ở Giê-ru-sa-lem. Trong Tin Mừng, Đức Giê-su đòi hỏi các môn đệ “trở nên hoàn thiện” như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

𝟭. 𝗫𝗲𝗺

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em : hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi ? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao ? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu ? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao ? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”

𝟮. 𝗫𝗲́𝘁

Hôm qua, Đức Giê-su kiện toàn luật ‘chớ trả thù’ “Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em : đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.”(Mt 5, 38-39). Hôm nay, Đức Giê-su tiếp tục kiện toàn luật yêu thương, Ngài đẩy luật yêu thương lên tầm cao đó là ‘yêu thương kẻ thù’. Đây là một đòi hỏi quá sức đối với con người vốn mỏng giòn yếu đuối. Nếu bảo hãy làm hòa với kẻ thù, điều này có thể chấp nhận được vì bớt kẻ thù sẽ bớt trả thù, bớt căng thẳng trong cuộc sống; Còn việc phải yêu thương kẻ thù thì nó trái với luật tự nhiên, ngược lại những cảm tính bình thường của con người, hầu như không thể thực hiện được. Chúng ta nhớ ngay trong Cựu Ước đã dạy “Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù”, thật rõ ràng. Điều này dễ hiểu, vì sau khi ra khỏi Ai Cập để tiến vào đất Hứa. Họ phải đối mặt với biết bao dân tộc hùng mạnh hơn họ gấp bội. Họ phải chiến đấu, phải tiêu diệt mới mong có thước đất để cắm dùi. Muốn cho dân tộc được tồn tại, họ phải đánh chiếm các dân tộc khác. Như vậy Môsê đưa ra Luật: “Yêu thân nhân, và ghét địch thù” rất thích hợp trong bối cảnh lịch sử lúc đó. Nhưng sau khi dân Do Thái lập quốc và trở thành quốc gia hùng mạnh, thì Luật đó đã ăn sâu vào tâm khảm con người, vô tình nó là mối hại gây ra biết bao cảnh chiến tranh chết chóc. Ngay như trong đời sống cá nhân, người ta cũng khó lòng yêu thương và tha thứ cho nhau. Lòng thù hận đã bén rễ sâu vào đời sống con người, làm cho xã hội hỗn loạn.

Sang đến thời Tân Ước, Chúa Giêsu phải chấn chỉnh lại luật này. Ngài bảo rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em : hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” Đây là 2 cách yêu thương kẻ thù: Nếu yêu thương không nỗi thì ít ra cầu nguyện cho họ. Hôm nay yêu hơn ngày hôm qua, ngày mai yêu hơn ngày hôm nay. Bằng việc cầu nguyện cho họ, dần dần ta sẽ kính trọng và mến yêu họ. Trong tiếng Hy-Lạp, có 3 động từ diễn tả yêu:
+ Erein: Yêu người mình yêu. Tình yêu tự nhiên.
+ Philein: Yêu người thân trong gia đình. Tình yêu tự nhiên.
+ Agapan: Tình yêu Thiên Chúa. Chỉ dành cho Ki-tô giáo.
Như vậy, từ xưa đến nay, người ta chỉ dùng một trong hai động từ: “Erein” và “Philein”, tức chỉ yêu bằng với tình yêu tự nhiên, yêu người mình thích và yêu người thân trong gia đình. Còn kẻ thù không thể yêu bằng tình yêu tự nhiên được. Khi Đức Giêsu dạy các môn đệ của Ngài phải yêu thương kẻ thù, Chúa Giêsu không dạy chúng ta yêu kẻ thù bằng một tình yêu tự nhiên, tức dùng trái tim yêu người mình yêu, nhưng Ngài dạy chúng ta phải yêu kẻ thù bằng với Tình yêu Thiên Chúa, tức con người phải dùng tới ý muốn của mình, nó là một thỏa thuận giữa lý trí và lòng muốn (ý chí).

Tại sao phải yêu kẻ thù? Đức Giê-su đứa ra những lý do:
+ Trở nên con cái Thiên Chúa. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, mà Thiên Chúa là Tình Yêu, vì thế con người phải biết yêu thương, ngay cả kẻ thù mình.
+ Người môn đệ Đức Giê-su phải khác người thường. “Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi ? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?”.
+ Người có đạo phải khác người không đạo. “Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu ? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao ? “.
+ Để hoàn thiện như Đức Giê-su mời gọi.

𝟯. 𝗟𝗮̀𝗺

Mỗi người cần ý thức nhiều hơn vai trò làm con Chúa tại trần gian. Nghĩa là mỗi ngày phấn đấu hoàn thiện chính mình hơn, trở nên khí cụ yêu thương của Chúa, luôn sống thi hành mệnh lệnh Chúa ban:”Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Tình yêu ấy bao hàm yêu cả kẻ thù của mình.

Bằng sức tự nhiên của con người, không thể nào yêu kẻ đối nghịch mình được. Phải dựa vào tình yêu Thiên Chúa, ta mới có thể mở cõi lòng đón kẻ ta không thích. Nói nom na, chúng ta yêu thương kẻ ta không thích vì Chúa, chứ không vì ai cả, vì Chúa bảo ta yêu thì ta cứ yêu. Làm theo Chúa dạy, bắt chước Chúa Giê-su yêu, Chúa Cha luôn chúc lành cho ta.

@ 𝗟𝗼̛̀𝗶 𝗻𝗴𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻

𝙇𝙖̣𝙮 𝘾𝙝𝙪́𝙖, 𝘾𝙝𝙪́𝙖 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙣𝙜𝙪̛̀𝙣𝙜 𝙨𝙖́𝙣𝙜 𝙩𝙖̣𝙤 𝙫𝙪̃ 𝙩𝙧𝙪̣ 𝙘𝙖̀𝙣 𝙠𝙝𝙤̂𝙣, 𝙫𝙖̀ 𝙢𝙪𝙤̂́𝙣 𝙘𝙝𝙤 𝙘𝙤𝙣 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙘𝙤̣̂𝙣𝙜 𝙩𝙖́𝙘 𝙫𝙖̀𝙤 𝙘𝙤̂𝙣𝙜 𝙩𝙧𝙞̀𝙣𝙝 𝙘𝙪̉𝙖 𝘾𝙝𝙪́𝙖, 𝙭𝙞𝙣 đ𝙪̛𝙖 𝙢𝙖̆́𝙩 𝙣𝙝𝙞̀𝙣 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙘𝙤̂𝙣𝙜 𝙫𝙞𝙚̣̂𝙘 𝙘𝙝𝙪́𝙣𝙜 𝙘𝙤𝙣 𝙥𝙝𝙖̉𝙞 𝙡𝙖̀𝙢 : 𝙪̛𝙤̛́𝙘 𝙜𝙞̀ 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙘𝙤̂𝙣𝙜 𝙫𝙞𝙚̣̂𝙘 đ𝙤́ 𝙫𝙪̛̀𝙖 𝙣𝙪𝙤̂𝙞 𝙙𝙪̛𝙤̛̃𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙪́𝙣𝙜 𝙘𝙤𝙣, 𝙫𝙪̛̀𝙖 𝙢𝙪̛𝙪 𝙞́𝙘𝙝 𝙘𝙝𝙤 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙘𝙝𝙪́𝙣𝙜 𝙘𝙤𝙣 𝙘𝙤́ 𝙩𝙧𝙖́𝙘𝙝 𝙣𝙝𝙞𝙚̣̂𝙢, 𝙡𝙖̣𝙞 𝙫𝙪̛̀𝙖 𝙡𝙖̀𝙢 𝙘𝙝𝙤 𝙩𝙧𝙞𝙚̂̀𝙪 đ𝙖̣𝙞 𝘾𝙝𝙪́𝙖 𝙢𝙖𝙪 đ𝙚̂́𝙣. 𝘾𝙝𝙪́𝙣𝙜 𝙘𝙤𝙣 𝙘𝙖̂̀𝙪 𝙭𝙞𝙣 𝙣𝙝𝙤̛̀ Đ𝙪̛́𝙘 𝙂𝙞𝙚̂-𝙨𝙪 𝙆𝙞-𝙩𝙤̂, 𝘾𝙤𝙣 𝘾𝙝𝙪́𝙖, 𝙡𝙖̀ 𝙏𝙝𝙞𝙚̂𝙣 𝘾𝙝𝙪́𝙖 𝙫𝙖̀ 𝙡𝙖̀ 𝘾𝙝𝙪́𝙖 𝙘𝙝𝙪́𝙣𝙜 𝙘𝙤𝙣, 𝙉𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙝𝙖̆̀𝙣𝙜 𝙨𝙤̂́𝙣𝙜 𝙫𝙖̀ 𝙝𝙞𝙚̂̉𝙣 𝙩𝙧𝙞̣ 𝙘𝙪̀𝙣𝙜 𝘾𝙝𝙪́𝙖, 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙨𝙪̛̣ 𝙝𝙞𝙚̣̂𝙥 𝙣𝙝𝙖̂́𝙩 𝙘𝙪̉𝙖 𝘾𝙝𝙪́𝙖 𝙏𝙝𝙖́𝙣𝙝 𝙏𝙝𝙖̂̀𝙣 đ𝙚̂́𝙣 𝙢𝙪𝙤̂𝙣 đ𝙤̛̀𝙞. 𝘼𝙢𝙚𝙣.

Lm. Nhan Quang

Khách truy cập

Hôm nay:28076
Hôm qua:23238
Tuần này:51314
Tháng này493070
Số Lượt Truy Cập:41641001
Số khách đang Online 576