Tin Cộng Đoàn

Mát tâm hồn và trí khôn ngoan

𝗧𝗵𝘂̛́ 𝗦𝗮́𝘂 𝘁𝘂𝗮̂̀𝗻 𝗫𝗜 𝗧𝗡 - 𝗡𝗮̆𝗺 𝗹𝗲̉
𝗕𝗮̀𝗶 đ𝗼̣𝗰: 𝟮 𝗖𝗿 𝟭𝟭, 𝟭𝟴. 𝟮𝟭-𝟯𝟬; 𝗠𝘁 𝟲, 𝟭𝟵-𝟮𝟯.
199649476 4401549536542249 8629693307692421338 nMắt giúp ta đón nhận thế giới bên ngoài, thêm kiến thức cho ta về mọi mặt. Tuy nhiên, có khi thấy mà vẫn sai lầm vì thiếu khôn ngoan. Cho nên, ta không lấy làm lạ gì nhiều người mù lòa mắt thể lý, nhưng đôi mắt tâm thức họ sáng tỏ, thấy tường tận vấn đề cuộc sống. Trong Tin Mừng, Đức Giêsu khuyên các môn đệ phải dùng mắt sáng và trí khôn ngoan để nhận ra đâu là những giá trị vĩnh cửu nên theo đuổi, và đâu là những giá trị hào nhoáng cần phải gạt đi.

𝟭. 𝗫𝗲𝗺

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó. “Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh tốt, thì toàn thân anh sẽ sáng. Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào !”

𝟮. 𝗫𝗲́𝘁

“Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất… Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời”. Đó là lời khuyên của Đức Giê-su đối với các môn đệ. Lời khuyên thật khó nghe, nhưng đầy khôn ngoan. Khó nghe bởi vì nó nghịch lại với đời sống tư nhiên của con người. Con người ai cũng thích kiếm tiền, sắm của cải. Có rồi lại muốn có nhiều hơn. Có khi gởi ngân hàng sinh lời, có khi cho vay lấy lãi, có khi cất giấu kỹ để sau này khi về già có cái mà dùng. Nhưng rồi, như Đức Giê-su đã nói, kho tàng tích trữ dưới đất sẽ bị mối mọt đục khoét và kẻ trộm cướp mất đi. Mối mọt, kẻ trộm đó không ai khác chính là những đối thủ trong thương trường làm ăn, những nhân viên thân thiết và những con cháu mình.

Vì thế, phải sáng suốt khôn ngoan. Người khôn ngoan là người thấy xa trông rộng; người luôn nghĩ đến cùng đích đời người ra sao; người luôn làm việc hiện tại vì mưu sinh cuộc sống nhưng luôn hướng đến hậu vận cuộc đời. Đức Giê-su mời gọi “Anh em hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời”. Kho tàng trên trời luôn là nơi an toàn tuyệt đối. Vì trời là nơi sống vĩnh hằng, bất diệt thì làm gì có sự hư nát. Trời cũng là nơi dành cho người công chính thì làm gì có kẻ trộm. Nhưng vấn đề làm sao khi còn sống ta có thể chuyển kho tàng của mình lên trời để cất giữ? Kho tàng nói đến ở đây chắc chắn không phải là vàng bạc, châu báu, kim cương, đá quý. Mà là những gì thuộc về những giá trị thần linh, ta mới có thể chuyển nó lên trời cất giữ được. Đó là những việc lành phúc đức ta đã thực hiện, đó sẽ là những việc bác ái yêu thương mà ta đã làm cho người nghèo khổ bất hạnh khi còn sống. Những việc đó sẽ đi cùng với ta vào đời sau, và nó sẽ là kho tàng của ta trên trời.

Đức Giê-su lại khẳng định: “Kho tàng ở đâu lòng trí ở đó”. Kho tàng được tích trữ dưới đát, lòng ta hướng về đất để cố chiếm đoạt, giữ lấy, ích kỷ…; một khi kho tàng được chuyển lên trời, lòng ta thấy an toàn và luôn hướng về Thiên Chúa Tối Cao.

Để minh họa cho bài giáo huấn, Đức Giê-su dùng hình ảnh ‘đèn của thân thể’ là đôi mắt tâm hồn phải sáng. Với con mắt tâm hồn trong sáng sẽ thấy được vẻ đẹp thiên nhiên, vẻ đẹp tâm hồn của anh em mình; ngược lại, ta sẽ thấy u tối xung quanh và không khám phá nét đẹp của tha nhân.

𝟯. 𝗟𝗮̀𝗺

Chúng ta phải biết dùng con mắt để quan sát cẩn thận những việc xảy ra trong trời đất. Một sự quan sát cẩu thả sẽ dẫn tới việc không đủ chất liệu để làm một kết luận khôn ngoan. Chúng ta phải dùng trí tuệ (ánh sáng tâm hồn), nhất là việc học hỏi Kinh Thánh, để biết nhận rõ sự thật đang diễn ra trong thế giới chúng ta.

Xin Thánh Thần Chúa, Đấng luôn chiếu giãi ánh sáng vào nơi tối tăm, bật sáng tâm trí chúng ta để chúng ta biết hướng về Thiên Chúa mà tôn vinh ca tụng; hướng về Chúa để đưa dẫn mọi người đến cùng Ngài lãnh nhận ơn cứu độ.

@ 𝗟𝗼̛̀𝗶 𝗻𝗴𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻

𝙇𝙖̣𝙮 𝘾𝙝𝙪́𝙖 𝙡𝙖̀ 𝘾𝙝𝙖 𝙘𝙝𝙞́ 𝙩𝙝𝙖́𝙣𝙝, 𝘾𝙝𝙪́𝙖 đ𝙖̃ 𝙢𝙪𝙤̂́𝙣 𝙘𝙝𝙤 𝘾𝙤𝙣 𝙈𝙤̣̂𝙩 𝘾𝙝𝙪́𝙖 𝙡𝙖̂́𝙮 𝙢𝙖́𝙪 𝙢𝙞̀𝙣𝙝 𝙡𝙖̀𝙢 𝙜𝙞𝙖́ 𝙘𝙝𝙪𝙤̣̂𝙘 𝙘𝙝𝙪́𝙣𝙜 𝙘𝙤𝙣 ; 𝙭𝙞𝙣 𝙘𝙝𝙤 𝙘𝙝𝙪́𝙣𝙜 𝙘𝙤𝙣 đ𝙪̛𝙤̛̣𝙘 𝙢𝙤̣̂𝙩 𝙡𝙤̀𝙣𝙜 𝙜𝙖̆́𝙣 𝙗𝙤́ 𝙫𝙤̛́𝙞 𝙉𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞, đ𝙪̛𝙤̛̣𝙘 𝙩𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙥𝙝𝙖̂̀𝙣 đ𝙖𝙪 𝙠𝙝𝙤̂̉ 𝙩𝙝𝙖̣̂𝙥 𝙜𝙞𝙖́, đ𝙚̂̉ đ𝙪̛𝙤̛̣𝙘 𝙘𝙪̀𝙣𝙜 𝙉𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙨𝙤̂́𝙣𝙜 𝙡𝙖̣𝙞 𝙫𝙞𝙣𝙝 𝙦𝙪𝙖𝙣𝙜. 𝙉𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙡𝙖̀ 𝙏𝙝𝙞𝙚̂𝙣 𝘾𝙝𝙪́𝙖 𝙝𝙖̆̀𝙣𝙜 𝙨𝙤̂́𝙣𝙜 𝙫𝙖̀ 𝙝𝙞𝙚̂̉𝙣 𝙩𝙧𝙞̣ 𝙘𝙪̀𝙣𝙜 𝘾𝙝𝙪́𝙖, 𝙝𝙤̛̣𝙥 𝙣𝙝𝙖̂́𝙩 𝙫𝙤̛́𝙞 𝘾𝙝𝙪́𝙖 𝙏𝙝𝙖́𝙣𝙝 𝙏𝙝𝙖̂̀𝙣 đ𝙚̂́𝙣 𝙢𝙪𝙤̂𝙣 𝙩𝙝𝙪𝙤̛̉ 𝙢𝙪𝙤̂𝙣 đ𝙤̛̀𝙞. 𝘼𝙢𝙚𝙣.

Lm. Nhan Quang

Khách truy cập

Hôm nay:8001
Hôm qua:13792
Tuần này:65162
Tháng này32725
Số Lượt Truy Cập:42804037
Số khách đang Online 205