Tin Cộng Đoàn

Tin vào quan phòng của Chúa

𝗧𝗵𝘂̛́ 𝗕𝗮̉𝘆 𝘁𝘂𝗮̂̀𝗻 𝗫𝗜 𝗧𝗡 – 𝗻𝗮̆𝗺 𝗹𝗲̉
𝗕𝗮̀𝗶 đ𝗼̣𝗰: 𝟮 𝗖𝗿 𝟭𝟮, 𝟭-𝟭𝟬; 𝗠𝘁 𝟲, 𝟮𝟰-𝟯𝟰.
198742170 4404185079612028 6888848810250628207 nThiên Chúa tạo dựng vũ trụ, vạn vật và con người đều tốt đẹp. Ngài không bỏ mặc tự chúng vận hành ra sao thì ra, mà Ngài luôn gìn giữ và điều khiển chúng đi trong kế hoạch của Ngài. Điều đó được gọi là Chúa Quan Phòng trong chương trình khôn ngoan của Ngài. Như thánh Phao-lô hôm nay, trong bài đọc 1, ông đã bày tỏ cho dân Cô-rin-tô biết kế hoạch quan phòng của Chúa cho ông gặp nhiều đau khổ là để ông đừng tư kiêu; đồng thời, ông có sức mạnh chịu đựng được là nhờ ơn từ Thiên Chúa. Trong Tin Mừng, Đức Giê-su cho các môn đệ biết, họ phải lực chọn hoặc Thiên Chúa hoặc Tiền Của, chứ không thể bắt cá hai tay được,

𝟭. 𝗫𝗲𝗺

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được. “Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết : đừng lo lắng cho mạng sống : lấy gì mà ăn ; cũng đừng lo lắng cho thân thể : lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao ? Hãy xem chim trời : chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho ; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao ? Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay ? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì ? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào : chúng không làm lụng, không kéo sợi ; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết : ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém lòng tin ! Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi : ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây ? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai : ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

𝟮. 𝗫𝗲́𝘁

Con người hay so sánh giữa người này với người kia rồi vội vàng đưa ra kết luận mất công bằng. Biết thế, Đức Giê-su cảnh báo các môn đệ đừng như vậy, đừng làm tôi hai chủ, “đừng vừa là tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.” Ở đây, Tiền Của được viết hoa, ngụ ý đó là một thứ ‘tà thần’. Thật vậy, tiền của có sức “ám” người ta rất mạnh và có sức phá hoại mọi giá trị đạo đức. Đừng bao giờ coi thường sự nguy hiểm của nó. Trong Cựu Ước (Sách Đệ Nhị Luật), Thiên Chúa dạy cho dân Ít-ra-en: “Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta”.(Đnl 5,7).; Trong Tân Ước, Đức Giêsu đã chọn lựa dứt khoát, khi Ngài bị ma quỷ cám dỗ: “Quỷ đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng: ‘Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi’ Đức Giêsu liền nói: ‘Xa-tan kia xéo đi! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi” (Mt 4,8-10). Hôm nay Chúa Giêsu dạy ta phải biết chọn lựa dứt khoát giữa Thiên Chúa và Tiền Của, để được sống hay phải chết.

Trong thực tế, nhiều người mang danh là Ki-tô hữu mà trong nhà vẫn để thần tài, hay có dịp đi chùa bái lạy, để nếu như Chúa không ban cho thì những thần ấy ban cho. Theo đạo kiểu đó là vụ lợi, chối bỏ niềm tin mình. Thật là xáu hổ! Phải chăng đó là sự yếu đuối của con người? Cần phải nhìn lại thái độ niềm tin của mình, vì Chúa không bao giờ quên lãng con người “Thầy bảo cho anh em biết : đừng lo lắng cho mạng sống : lấy gì mà ăn ; cũng đừng lo lắng cho thân thể : lấy gì mà mặc. Sau đó Đức Giê-su lấy hình ảnh chim trời và bông huệ ngoài đồng, chúng có công trồng, gieo, gặt lao gì đâu; thế mà Thiên Chúa vẫn lo cho chúng tất cả, huống chi là con người mang hình ảnh Thiên Chúa. Điều quan trọng là ‘lo tìm kiếm Nước Trời’, tìm kiếm những chân giá trị cao đẹp vượt trội vật chất nhu cầu của cuộc sống mà gắn bó với Thiên Chúa, nguồn cội hồng phúc, đạt lấy ơn cứu độ. Khi chọn lựa làm như thế, đương nhiên những thứ kia, cơm áo gạo tiền, Chúa sẽ ban theo sau. Đó là chân lý mà mỗi Ki-tô hữu phải biết và sống. Đừng dại khờ từ chối Chúa mà theo các tà thần khác.

𝟯. 𝗟𝗮̀𝗺

Đời người Ki-tô hữu gắn liền với cuộc sống trần thế. Cho nên nỗi lo lắng tìm miếng cơm manh áo cho bản thân và gia đình là việc đương nhiên, nhưng lo lắng điều đó quá sức đến nỗi quên Chúa là điều không nên. Vì thế, Chúa Giê-su chỉ bảo: “Tiên vàn, hãy lo tìm kiếm Nước Trời! Còn những thứ kia (cơm, áo. gạo, tiền) Chúa sẽ thêm cho sau”. Hãy tin tưởng và phó thác vào Chúa! Người sẽ nâng đỡ và ban phát mọi ơn lành.

Mong rằng, từ nay đời sống đức tin của mỗi chúng ta mạnh mẽ, biết loại trừ đi những hành vi không phù hợp với người môn đệ Chúa. Dù Chúa có muốn chúng ta như thế nào, chúng ta đón nhận điều đó như hồng ân Chúa ban, để một khi chấp nhận lòng trí chúng ta thanh thản và bình an trong tâm hồn. Đời Ki-tô hữu hạnh phúc là khi thuộc trọn vẹn về Chúa, chấp nhận và làm theo ý Chúa.

@ 𝗟𝗼̛̀𝗶 𝗻𝗴𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻

𝙇𝙖̣𝙮 𝘾𝙝𝙪́𝙖 𝙡𝙖̀ 𝙣𝙜𝙪𝙤̂̀𝙣 𝙤̛𝙣 𝙘𝙪̛́𝙪 đ𝙤̣̂, 𝙭𝙞𝙣 𝙙𝙖̣𝙮 𝙘𝙝𝙪́𝙣𝙜 𝙘𝙤𝙣 𝙠𝙝𝙞 𝙘𝙤̀𝙣 𝙤̛̉ 𝙙𝙪̛𝙤̛́𝙞 𝙩𝙝𝙚̂́, 𝙗𝙞𝙚̂́𝙩 𝙙𝙪̀𝙣𝙜 𝙘𝙖̉ 𝙘𝙪𝙤̣̂𝙘 đ𝙤̛̀𝙞 𝙢𝙖̀ 𝙘𝙖 𝙩𝙪̣𝙣𝙜 𝙫𝙞𝙣𝙝 𝙦𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘾𝙝𝙪́𝙖, đ𝙚̂̉ 𝙘𝙝𝙪́𝙣𝙜 𝙘𝙤𝙣 𝙘𝙪̃𝙣𝙜 đ𝙪̛𝙤̛̣𝙘 𝙣𝙜𝙤̛̣𝙞 𝙠𝙝𝙚𝙣 𝘾𝙝𝙪́𝙖 𝙩𝙧𝙚̂𝙣 𝙩𝙧𝙤̛̀𝙞. 𝘾𝙝𝙪́𝙣𝙜 𝙘𝙤𝙣 𝙘𝙖̂̀𝙪 𝙭𝙞𝙣 𝙣𝙝𝙤̛̀ Đ𝙪̛́𝙘 𝙂𝙞𝙚̂-𝙨𝙪 𝙆𝙞-𝙩𝙤̂, 𝘾𝙤𝙣 𝘾𝙝𝙪́𝙖, 𝙡𝙖̀ 𝙏𝙝𝙞𝙚̂𝙣 𝘾𝙝𝙪́𝙖 𝙫𝙖̀ 𝙡𝙖̀ 𝘾𝙝𝙪́𝙖 𝙘𝙝𝙪́𝙣𝙜 𝙘𝙤𝙣, 𝙉𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙝𝙖̆̀𝙣𝙜 𝙨𝙤̂́𝙣𝙜 𝙫𝙖̀ 𝙝𝙞𝙚̂̉𝙣 𝙩𝙧𝙞̣ 𝙘𝙪̀𝙣𝙜 𝘾𝙝𝙪́𝙖, 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙨𝙪̛̣ 𝙝𝙞𝙚̣̂𝙥 𝙣𝙝𝙖̂́𝙩 𝙘𝙪̉𝙖 𝘾𝙝𝙪́𝙖 𝙏𝙝𝙖́𝙣𝙝 𝙏𝙝𝙖̂̀𝙣 đ𝙚̂́𝙣 𝙢𝙪𝙤̂𝙣 đ𝙤̛̀𝙞. 𝘼𝙢𝙚𝙣.

Lm. Nhan Quang

Khách truy cập

Hôm nay:331
Hôm qua:28212
Tuần này:51779
Tháng này493537
Số Lượt Truy Cập:41641466
Số khách đang Online 332