Tin Cộng Đoàn

Đừng xét đoán

𝗧𝗵𝘂̛́ 𝗛𝗮𝗶 𝘁𝘂𝗮̂̀𝗻 𝗫𝗜𝗜 𝗧𝗡 - 𝗡𝗮̆𝗺 𝗹𝗲̉
𝗧𝗵𝗮́𝗻𝗵 𝗟𝗼𝘂𝗶𝘀 𝗚𝗼𝗻𝘇𝗮𝗴𝗮
𝗕𝗮̀𝗶 đ𝗼̣𝗰: 𝗦𝘁 𝟭𝟮, 𝟭-𝟵; 𝗠𝘁 𝟳, 𝟭-𝟱.
200227973 4410027142361155 505422501924400320 nTheo tâm lý học, khi xét đoán ai là mình tự đề cao mình. Chê bai ai đó, là muốn nói với mọi người tôi không như vậy đâu, tôi tốt hơn nhiều. Người ta hay hành xử nhau như vậy, muốn dìm người kia xuống; trong khi ai cũng muốn người khác thông cảm cho mình, tha thứ cho mình, mình lại ứng xử tệ với mọi người. Bởi thế, tin tuyệt đối vào Chúa phải thực thi lời Chúa dạy, như Abraham thực hiện Lời Chúa, rời bỏ quê hương xứ sở Urs để đến nơi Chúa chỉ định, một vùng đất đầy sửa và mật (bài đọc 1). Trong Tin Mừng, Đức Giê-su giảng những lời khôn ngoan “Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán”.

𝟭. 𝗫𝗲𝗺

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy ; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới ? Sao anh lại nói với người anh em : ‘Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn’, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh ? Hỡi kẻ đạo đức giả ! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.”

𝟮. 𝗫𝗲́𝘁

Hôm nay chúng ta bước vào chương 7 của Tin Mừng Mat-thêu, tiếp tục những bài giảng của Đức Giê-su (các bài giảng được Mat-thêu ghi lại trong 3 chương: 4,6,7). Khởi đầu bài giảng trong chương 7 là “Đừng xét đoán người khác”.

Xét đoán là hành vi đánh giá về người hay sự việc nào đó. Trong bài Tin Mừng này, Đức Giê-su muốn nói xét đoán về người. Khi nhìn về một người, ta có 3 cái nhìn:
+ Cái nhìn khách quan về ta.
+ Cái nhìn chủ quan về ta.
+ Cái nhìn của Thiên Chúa về ta.

Cái nhìn khách quan là cái nhìn của người khác về ta, họ nhìn từ bên ngoài vào ta. Nhưng cái nhìn này cũng thường sai lầm, vì người khác không thể nhìn vào bên trong con người của ta mà chỉ dựa vào những gì hời hợt bên ngoài, nó cũng bị chi phối bởi những tình cảm yêu thương giận ghét chứ khó mà trung thực.
Cái nhìn chủ quan là cái nhìn của ta về ta. Cái nhìn này lại dễ không chính xác, vì ai cũng thương tội nghiệp mình hết. Cái nhìn này rất phiếm diện, vì nó thường bị bị chi phối bởi những cảm tính nhất thời, và bởi những tình cảm yêu thương giận ghét.

Đó là những lý do mà Chúa dạy: “Các con đừng đoán xét” Lời Chúa dạy rất xác đáng vì cho dù chủ quan hay khách quan ta đều dễ mắc vào sai lầm. Người khác nhìn ta từ bên ngoài, nên không thấy rõ mọi ngóc ngách trong tâm hồn ta. Cái nhìn chủ quan của ta về mình cũng có thể sai lạc vì ta thường nghĩ tốt về mình. Chỉ có mình Thiên Chúa mới có quyền xét đoán. Vì Chúa nhìn ta không những từ bên ngoài mà Ngài còn nhìn thấu suốt bên trong con người. Chúa biết ta còn hơn ta biết ta. Vì vậy chỉ mình Chúa mới có đủ khả năng và thẩm quyền xét đoán. Khi chúng ta xét đoán anh em là chúng ta chiếm quyền của Thiên Chúa. Trước lời dạy của Chúa Giêsu, Thái độ cần có khi đứng trước sai sót của tha nhân là thông cảm và nâng đỡ để người anh em chúng ta biết đứng lên và tiến bước.Và thái độ khôn ngoan là hãy luôn nhìn lại mình để nhận ra những khuyết điểm mà sửa chữa để mỗi ngày nên hoàn thiện hơn.

Có những trường hợp con người buộc phải xét xử như: bề trên, quan tòa, cha mẹ … Trong những trường hợp buộc phải xét xử, hãy xét xử cách rộng lượng, phải có đầy đủ các dữ kiện, và theo sự hướng dẫn của Thánh Thần, vì theo Lời Chúa cảnh cáo: “Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em.”

𝟑. 𝐋𝐚̀𝐦

Đức Giê-su lại còn bảo: “Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới ?” Cái lỗi nhỏ của người anh em (cái rác) chúng ta thấy rất rõ còn cái lỗi lớn của mình (cái xà-cái đà nhà) mình lại không thấy. Đức Giê-su muốn mỗi người hãy thấy lỗi của mình và tự sửa cái đã, rồi mới sửa lỗi anh em trong tình bác ái.

Lời Chúa hôm nay rất thực tế và thâm thúy trong đời sống. Chúng ta cần áp dụng trong đời sống cá nhân cũng như cộng đoàn, để tạo bầu khí hòa nhã yêu thương, cùng xây dựng tình huynh đệ đầm thắm hòng Tin Mừng Chúa được loan truyền qua bác ái yêu thương của chúng ta.

@ 𝗟𝗼̛̀𝗶 𝗻𝗴𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻

𝙇𝙖̣𝙮 𝘾𝙝𝙪́𝙖 𝙡𝙖̀ Đ𝙖̂́𝙣𝙜 𝙗𝙖𝙣 𝙥𝙝𝙖́𝙩 𝙢𝙤̣𝙞 𝙤̛𝙣 𝙩𝙝𝙞𝙚̂𝙣𝙜, 𝘾𝙝𝙪́𝙖 đ𝙖̃ 𝙘𝙝𝙤 𝙩𝙝𝙖́𝙣𝙝 𝙇𝙪-𝙮 𝙂𝙤𝙣-𝙙𝙖-𝙜𝙖 𝙫𝙪̛̀𝙖 𝙨𝙤̂́𝙣𝙜 𝙢𝙤̣̂𝙩 𝙘𝙪𝙤̣̂𝙘 đ𝙤̛̀𝙞 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙩𝙧𝙖̆́𝙣𝙜, 𝙡𝙖̣𝙞 𝙫𝙪̛̀𝙖 𝙗𝙞𝙚̂́𝙩 𝙝𝙮 𝙨𝙞𝙣𝙝 𝙝𝙖̃𝙢 𝙢𝙞̀𝙣𝙝. 𝙑𝙞̀ 𝙘𝙤̂𝙣𝙜 đ𝙪̛́𝙘 𝙫𝙖̀ 𝙡𝙤̛̀𝙞 𝙘𝙝𝙪𝙮𝙚̂̉𝙣 𝙘𝙖̂̀𝙪 𝙘𝙪̉𝙖 𝙩𝙝𝙖́𝙣𝙝 𝙣𝙝𝙖̂𝙣, 𝙭𝙞𝙣 𝘾𝙝𝙪́𝙖 𝙧𝙪̉ 𝙡𝙤̀𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝙣𝙖̂𝙣𝙜 đ𝙤̛̃, đ𝙚̂̉ 𝙘𝙝𝙪́𝙣𝙜 𝙘𝙤𝙣, 𝙙𝙖̂̀𝙪 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 đ𝙪̛𝙤̛̣𝙘 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙩𝙧𝙖̆́𝙣𝙜 𝙣𝙝𝙪̛ 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞, 𝙩𝙝𝙞̀ 𝙘𝙪̃𝙣𝙜 𝙗𝙞𝙚̂́𝙩 𝙣𝙤𝙞 𝙜𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙢𝙖̀ 𝙝𝙖̃𝙢 𝙢𝙞̀𝙣𝙝 đ𝙚̂̀𝙣 𝙩𝙤̣̂𝙞. 𝘾𝙝𝙪́𝙣𝙜 𝙘𝙤𝙣 𝙘𝙖̂̀𝙪 𝙭𝙞𝙣 𝙣𝙝𝙤̛̀ Đ𝙪̛́𝙘 𝙂𝙞𝙚̂-𝙨𝙪 𝙆𝙞-𝙩𝙤̂, 𝘾𝙤𝙣 𝘾𝙝𝙪́𝙖, 𝙡𝙖̀ 𝙏𝙝𝙞𝙚̂𝙣 𝘾𝙝𝙪́𝙖 𝙫𝙖̀ 𝙡𝙖̀ 𝘾𝙝𝙪́𝙖 𝙘𝙝𝙪́𝙣𝙜 𝙘𝙤𝙣, 𝙉𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙝𝙖̆̀𝙣𝙜 𝙨𝙤̂́𝙣𝙜 𝙫𝙖̀ 𝙝𝙞𝙚̂̉𝙣 𝙩𝙧𝙞̣ 𝙘𝙪̀𝙣𝙜 𝘾𝙝𝙪́𝙖, 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙨𝙪̛̣ 𝙝𝙞𝙚̣̂𝙥 𝙣𝙝𝙖̂́𝙩 𝙘𝙪̉𝙖 𝘾𝙝𝙪́𝙖 𝙏𝙝𝙖́𝙣𝙝 𝙏𝙝𝙖̂̀𝙣 đ𝙚̂́𝙣 𝙢𝙪𝙤̂𝙣 đ𝙤̛̀𝙞. 𝘼𝙢𝙚𝙣.

@ 𝗧𝗶𝗲̂̉𝘂 𝘀𝘂̛̉

𝘚𝘪𝘯𝘩 𝘯𝘢̆𝘮 1568, 𝘨𝘢̂̀𝘯 𝘔𝘢𝘯-𝘵𝘶-𝘢 𝘮𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘓𝘰𝘮-𝘣𝘢́𝘤-đ𝘪-𝘢, 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘨𝘪𝘢 đ𝘪̀𝘯𝘩 𝘊𝘢́𝘵-𝘵𝘪-𝘥𝘪-𝘰̂-𝘯𝘦̂ 𝘲𝘶𝘺𝘦̂̀𝘯 𝘲𝘶𝘺́, 𝘩𝘢̂́𝘱 𝘵𝘩𝘶̣ 𝘭𝘰̀𝘯𝘨 đ𝘢̣𝘰 đ𝘶̛́𝘤 𝘤𝘶̉𝘢 𝘵𝘩𝘢̂𝘯 𝘮𝘢̂̃𝘶, 𝘓𝘶-𝘺 𝘴𝘰̛́𝘮 𝘤𝘰́ 𝘬𝘩𝘶𝘺𝘯𝘩 𝘩𝘶̛𝘰̛́𝘯𝘨 𝘴𝘰̂́𝘯𝘨 đ𝘰̛̀𝘪 𝘵𝘶. 𝘚𝘢𝘶 𝘬𝘩𝘪 𝘵𝘳𝘢𝘰 𝘭𝘢̣𝘪 𝘤𝘩𝘰 𝘢𝘯𝘩 (𝘦𝘮) 𝘱𝘩𝘢̂̀𝘯 đ𝘢̂́𝘵 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘵𝘰̂̉ 𝘵𝘪𝘦̂𝘯 𝘨𝘪𝘢𝘰 𝘤𝘩𝘰 đ𝘦̂̉ 𝘤𝘢𝘪 𝘲𝘶𝘢̉𝘯, 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘨𝘪𝘢 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘱 𝘥𝘰̀𝘯𝘨 𝘊𝘩𝘶́𝘢 𝘎𝘪𝘦̂-𝘴𝘶. 𝘛𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘪 𝘱𝘩𝘶̣𝘤 𝘷𝘶̣ 𝘣𝘦̣̂𝘯𝘩 𝘯𝘩𝘢̂𝘯 đ𝘢𝘯𝘨 𝘬𝘺̀ 𝘥𝘪̣𝘤𝘩, 𝘵𝘩𝘢́𝘯𝘩 𝘯𝘩𝘢̂𝘯 𝘣𝘪̣ 𝘭𝘢̂𝘺 𝘷𝘢̀ 𝘲𝘶𝘢 đ𝘰̛̀𝘪 𝘭𝘶́𝘤 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘩𝘢𝘪 𝘮𝘶̛𝘰̛𝘪 𝘣𝘢 𝘵𝘶𝘰̂̉𝘪 (𝘯𝘢̆𝘮 1591). 

Lm. Nhan Quang

Khách truy cập

Hôm nay:406
Hôm qua:28212
Tuần này:51854
Tháng này493610
Số Lượt Truy Cập:41641541
Số khách đang Online 277