Tin Cộng Đoàn

Sống xứng danh hiệu Kitô Hữu

𝗧𝗵𝘂̛́ 𝗧𝘂̛ 𝘁𝘂𝗮̂̀𝗻 𝗫𝗜𝗜 𝗧𝗡 - 𝗡𝗮̆𝗺 𝗟𝗲̉
𝗕𝗮̀𝗶 đ𝗼̣𝗰: 𝗦𝘁 𝟭𝟱, 𝟭-𝟭𝟮. 𝟭𝟳-𝟭𝟴; 𝗠𝘁 𝟳, 𝟭𝟱-𝟮𝟬.
198144652 4415117275185475 3492150322786351904 nCó những ngưởi có đạo sống đạo thật tốt, nêu gương tốt lành cho những người khác, họ là những Ki-tô hữu hữu danh hữu thực; trái lại, có những người có đạo thật đó nhưng chẳng bao giờ đến nhà thờ, chẳng bao giờ sống đạo, họ là những Ki-tô hựu hữu danh vô thực. Theo thuyết Chính Danh của Khổng Tử, làm vua cho ra làm vua, phải tận tụy lo cho dân; làm dân phải tùng phục mệnh lệnh của vua. Mỗi người phải sống đúng vai trò của mình. Trong bài đọc 1, ông Abram (sau này được đổi tên thành Abraham) tin tuyệt đối vào 2 lời Chúa hứa: nếu ông chấp nhận rời quê hương xứ sở Urs thì ông sẽ đươc dòng dõi đông đúc và được miền đất Canaan trù phú, mặc dù ông không thấy dấu hiệu nào rõ ràng. Trong Tin Mừng, Đức Giê-su cảnh báo các môn đệ hãy coi chừng những ngôn sứ giả, họ sống sai với vai trò ngôn sứ của mình.

𝟭. 𝗫𝗲𝗺

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em ; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Có người nào lại hái nho ở bụi gai hay là hái vả trên cây găng ? Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây sâu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây sâu không thể sinh quả tốt. Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa. Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.”

𝟮. 𝗫𝗲́𝘁

Thời nào cũng có thật – giả. Văn minh tiến bộ lại càng giả tinh vi hơn. Hàng giả bên ngoài như thật, không phân biệt được, nhưng khi sử dụng mới biết chất lượng kém, gây độc hại. Hôm nay Đức Giê-su cảnh báo các môn đệ: “Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em”. Ngài không nói đến đồ vật giả, hàng giả mà là con người giả. Và người giả ở đây lại mang phong cách của một vị tiên tri: tiên tri giả. Tức những người ngoài miệng nói lời Thiên Chúa nhưng tâm địa lại rất hung ác, nham hiểm. Điều này chúng ta thấy ngày nay có những người giả linh mục và giả soeur (linh mục giả, sơ giả) để lợi dụng kiếm tiền, trục lợi cho bản thân. Thật là kinh khủng! Đức Giê-su dùng hình ảnh thật sâu sắc để áp dụng cho các ngôn sứ giả: “Họ đội lốt chiên mà đến với anh em, nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi”. Vì họ đội lốt chiên hiền lành dễ thương nên rất dễ tiếp cận ‘con mồi’ là chiên thật. Họ tấn công bằng những chiêu trò nhẹ nhàng, hấp dẫn, rồi dẫn chiên đi mà giết. Nếu để nguyên hình con sói, chắc chắn ai cũng phải xa chạy.

“Hãy coi chừng các tiên tri giả!” Lời cảnh báo của Đức Giê-su cho chúng ta hiểu rằng: mọi Ki-tô hữu phải biết nhận xét và đáng giá rõ ràng, nghĩa là phải biết phân định, đúng thực trạng, đừng vì lối sống của các tiên tri giả đó mà mình ngã lòng. Niềm tin của mình là của mình, đừng vì họ mà cha đảo niềm tin, đâm ra nản chí và bỏ cuộc. Sau khi cảnh báo các môn đệ, Đức Giê-su liền chỉ cho các môn đệ, cũng là cho chúng ta, biết cách phân biệt đâu là tiên tri thật, đâu là tiên tri giả. Đó là hãy nhìn cách sống của các tiên tri đó, chứ đừng dựa vào lời nói của họ, vì họ nói không bao giờ sai bài bản. Đức Giê-su còn minh họa bằng hình ảnh cụ thể: “Có người nào lại hái nho ở bụi gai hay là hái vả trên cây găng? Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây sâu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây sâu không thể sinh quả tốt.” Cây tốt sinh trái tốt, Đức Giê-su áp dụng quy tắc vàng này để phân định hành vi tốt xấu của con người. Và hậu quả cây tốt không sinh trái tốt, Đức Giê-su cũng cho biết: “Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa.” Cây không sinh trái tốt sẽ chẳng còn có ích cho ai nữa, để nó lại chỉ thêm tốn đất và hút hết nhựa sống của các cây khác, chỉ còn cách chặt đi và ném vào lửa.

𝟯. 𝗟𝗮̀𝗺

Khi nhận bí tích Rửa tội, chúng ta lãnh nhận 3 sứ vụ của Chúa Ki-tô: Tư tế, tiên tri và vương đế. Nghĩa là người Ki-tô hữu phải thờ phương Chúa, loan báo Tin Mừng và phục vụ. Việc loan báo Tin Mừng phải đi đôi với sống Tin Mừng để lời loan báo đi vào lòng người nghe. Và điều đó chứng minh cách hùng hồn rằng: Là Ki-tô hữu phải là ‘hữu danh hữu thực’. Xứng đáng là môn đệ Đức Ki-tô.

Thời đại văn minh, khoa học tiến triển hôm nay, nhiều cạm bẫy giăng ra, làm chúng ta uể oải trong việc loan báo và sống Tin Mừng. Hơn bao giờ hết, ngay lúc này người Ki-tô hữu phải thức tĩnh, phân định rõ đâu là lợi ích cho phần rỗi linh hồn, đâu là mối nguy cho đời sống tâm linh? Chúng ta nên nhớ: con người là một tổng thể duy nhất gồm có xác và hồn. Trong đó linh hồn là bất tử, quý nhất, cần ưu tiên hơn; tuy nhiên, thân xác cũng không kém quý giá, vì chính nó sẽ được phục sinh sau này như Chúa đã hứa cho những ai trung thành với Ngài. Vì thế hãy sống tốt vai trò làm con Chúa, sống đúng là một Ki-tô hữu ‘hữu danh hữu thực’.

@ 𝗟𝗼̛̀𝗶 𝗻𝗴𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻

𝙇𝙖̣𝙮 𝘾𝙝𝙪́𝙖, 𝙭𝙪̛𝙖 𝘾𝙝𝙪́𝙖 đ𝙖̃ 𝙩𝙝𝙞𝙚̂́𝙩 𝙡𝙖̣̂𝙥 𝙜𝙞𝙖𝙤 𝙪̛𝙤̛́𝙘 𝙢𝙤̛́𝙞 𝙫𝙤̛́𝙞 𝙡𝙤𝙖̀𝙞 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞, 𝙜𝙞𝙖𝙤 𝙪̛𝙤̛́𝙘 đ𝙪̛𝙤̛̣𝙘 𝙠𝙮́ 𝙠𝙚̂́𝙩 𝙗𝙖̆̀𝙣𝙜 𝙢𝙖́𝙪 𝙩𝙝𝙖́𝙣𝙝 Đ𝙪̛́𝙘 𝙆𝙞-𝙩𝙤̂, 𝙭𝙞𝙣 𝙘𝙝𝙤 𝙘𝙝𝙪́𝙣𝙜 𝙘𝙤𝙣 đ𝙪̛̀𝙣𝙜 𝙦𝙪𝙚̂𝙣 𝙡𝙖̃𝙣𝙜 𝙤̛𝙣 𝙩𝙝𝙖 𝙩𝙝𝙪̛́ 𝘾𝙝𝙪́𝙖 đ𝙖̃ 𝙧𝙤̣̂𝙣𝙜 𝙗𝙖𝙣, 𝙫𝙖̀ 𝙭𝙞𝙣 𝙘𝙝𝙤 𝙘𝙝𝙪́𝙣𝙜 𝙘𝙤𝙣 đ𝙪̛𝙤̛̣𝙘 𝙫𝙪𝙞 𝙢𝙪̛̀𝙣𝙜 𝙫𝙞̀ 𝘾𝙝𝙪́𝙖 𝙩𝙝𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝙘𝙪̛́𝙪 đ𝙤̣̂. 𝘾𝙝𝙪́𝙣𝙜 𝙘𝙤𝙣 𝙘𝙖̂̀𝙪 𝙭𝙞𝙣 𝙣𝙝𝙤̛̀ Đ𝙪̛́𝙘 𝙂𝙞𝙚̂-𝙨𝙪 𝙆𝙞-𝙩𝙤̂, 𝘾𝙤𝙣 𝘾𝙝𝙪́𝙖, 𝙡𝙖̀ 𝙏𝙝𝙞𝙚̂𝙣 𝘾𝙝𝙪́𝙖 𝙫𝙖̀ 𝙡𝙖̀ 𝘾𝙝𝙪́𝙖 𝙘𝙝𝙪́𝙣𝙜 𝙘𝙤𝙣, 𝙉𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙝𝙖̆̀𝙣𝙜 𝙨𝙤̂́𝙣𝙜 𝙫𝙖̀ 𝙝𝙞𝙚̂̉𝙣 𝙩𝙧𝙞̣ 𝙘𝙪̀𝙣𝙜 𝘾𝙝𝙪́𝙖, 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙨𝙪̛̣ 𝙝𝙞𝙚̣̂𝙥 𝙣𝙝𝙖̂́𝙩 𝙘𝙪̉𝙖 𝘾𝙝𝙪́𝙖 𝙏𝙝𝙖́𝙣𝙝 𝙏𝙝𝙖̂̀𝙣 đ𝙚̂́𝙣 𝙢𝙪𝙤̂𝙣 đ𝙤̛̀𝙞. 𝘼𝙢𝙚𝙣.

Lm. Nhan Quang

Khách truy cập

Hôm nay:27117
Hôm qua:23238
Tuần này:50355
Tháng này492111
Số Lượt Truy Cập:41640042
Số khách đang Online 567