Tin Cộng Đoàn

Lễ lòng thương xót Chúa ở giáo xứ Việt Nam Paris

Paris, Chúa Nhật 12.04.2015, Kính Lòng Thương Xót Chúa, Giáo Xứ Việt Nam Paris mừng Lễ Ngân Khánh 25 năm thành lập Hội Yểm Trợ Ơn Gọi, Lễ Kim Khánh 50 năm Linh Mục và Lễ Thượng Thọ Bát Tuần 80 tuổi của Đức Ông Giám Đốc Giuse Mai Đức Vinh.

 11g30 phút, cả cộng đoàn, trên dưới ngàn người, đã đứng lên, cùng nhau ca mừng Thiên Chúa « Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Hãy hát mừng Chúa. Hãy cảm tạ Người. Muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương. Muôn ngàn đời, Chúa vẫn luôn nhân từ ». Đoàn Đồng tế, khoảng 40 linh mục tiên lên bàn thánh.

 Bài ca nhập lễ Lòng Thương Xót Chúa chấm dứt, ông Nguyễn Anh Hải, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ mời mọi người an tọa, và đã đại diện cộng đoàn, thay cho bà Trần Thị Kim Chi, Chủ Tịch, vắng mặt vì lý do sức khỏe, nói lời chúc mừng Lễ Ngân Khánh 25 năm thành lập Hội Yểm Trợ Ơn Gọi và Lễ Kim Khánh 50 năm linh mục của Đức Ông Giuse Mai Đức Vinh, Giám Đốc Giáo Xứ Việt Nam Paris. Bày tỏ lòng cám ơn Đức Ông, Ban Thường Vụ đã kính biếu Đức Ông một áo lễ mới và xin ngài mặc áo này ngay để dâng Thánh Lễ Lòng Thương Xót Chúa Hôm nay. Đức Ông Giuse đã chiều theo ý của Hội Đồng Mục Vụ, đã nhận và mặc áo lễ mới. Một tràng pháo tay vui mừng to vang khắp nhà nguyện. Và Thánh lễ bắt đầu.

 Chia sẻ Lời Chúa, Đức Ông Giuse Mai Đức Vinh đã nói đến niềm vui của Hội Yểm Trợ Ơn Gọi và của bản thân mình. Ngài nói :

Kính thưa quý Cha, quý Thày Phó Tế, quý Tu Sĩ nam nữ và quý Ông Bà Anh Chị Em, đặc biệt các Hội Viên Hội Yểm Trợ.

Sự hiện diện đông đảo của quý Cha, quý Thày, quý Nữ Tu và Cộng Đồng dân Chúa làm nổi bật niềm vui lớn, trước tiên là của Hội Yểm Trợ và thứ đến là của bản thân tôi.

Niềm vui của Hội Yểm Trợ, bởi vì nhờ ơn Chúa, Hội từ con số đầu tiên gần hai trăm, đến hôm nay, nghĩa là 25 năm sinh hoạt, Hội đã có được 645 hội viên nằm trong 36 chi hội. Hội vẫn trung kiên với hai chủ đích : chủ đích thiêng liêng, được coi là chủ yếu, là cầu nguyện mỗi ngày cho Ơn gọi tận Hiến trong Giáo Hội hoàn vũ. Chủ đích liên đới, là mỗi hội viên góp tiền niên liễm tối thiểu 25 eurô mỗi năm để gửi về giúp các đại chủng viện ở Việt Nam. Tuy chỉ là hạt cát nhỏ, nhưng lại là đồng tiền bà góa bày tỏ tinh thần hy sinh quảng đại liên đới với ích chung của Giáo Hội trong công trình đào tạo nhân sự.

Giữa các linh mục đồng tế hôm nay, chắc chắn có những cha đã xuất thân từ một chủng viện mà hội đã khiêm tốn và âm thầm góp phần vào công trình của chủng viện bằng lời kinh và bằng hạt cát nhỏ tiền niên liễm.

Chính đây là niềm vui, là sự hãnh diện Thiên Chúa và các Thánh Tử Đạo quan thày ban chung cho Giáo Xứ, cho Hội Yểm Trợ, và ban riêng cho từng hội viên, còn sống hay đã qua đời. Để chia vui với Hội Yểm Trợ, để cảm tạ Thiên Chúa với Hội và để chúc cho Hội Yểm Trợ sống lâu, lớn mạnh và kiên trì trong chủ đích sinh hoạt của Hội, tôi xin Cộng Đoàn mừng Hội một tràng pháo tay lớn.

Về lễ Kim Khánh, thưa quý Cha, quý Thày Phó Tế, quý Tu Sĩ nam nữ và toàn thể quý Ông Bà, quý Anh Chị, các Bạn Trẻ và các Em Nhỏ. Tôi biết rằng hết mọi người hiện diện hôm nay trong nhà nguyện này đều thương tôi, đều đến để chia vui và cầu nguyện với tôi về lễ Kim Khánh Linh Mục và lễ bát tuần mà Chúa ban cho tôi như những hồng ân cao cả, dù tôi bất xứng. Tôi rất xúc động, và xin chân thành cám ơn sự hiện diện quý giá và tình nghĩa của mỗi người.

Đặc biệt từ khi được nhắc nhở rằng ‘năm nay là lễ Kim Khánh linh mục, là lễ bát tuần của tuổi đời’, tôi có năm ý tưởng chủ yếu để cầu nguyện : là ngợi khen lòng thương xót của Chúa, là cảm tạ tình thương vô biên của Chúa, là đền tạ Chúa về những sai lỗi dưới nhiều hình thức và qua Chúa xin lỗi hết mọi người lớn nhỏ mà tôi đã vô tình làm buồn lòng. Sau cùng là xin Chúa trả ơn lại cho những người đã cách này hay cách khác nâng đỡ tôi để tôi được Chúa cho ngày kim khánh linh mục và bát tuần tuổi đời này. Quả thật ơn Chúa ban hoàn toàn nhưng không, vì không bao giờ, tôi đã dám nghĩ đến hạnh phúc có ngày hôm nay, giữa tình thương của Chúa và tấm lòng quý mến của quý Cha, quý Thày quý Chị, quý Ông Bà và các Bạn Trẻ, các Em Nhỏ. Quả thật, tất cả là hồng ân, và giờ đây tôi chỉ biết cúi đầu thưa hai chữ cám ơn Thiên Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse và mọi người.

Năm Đời Sống Thánh Hiến : Còn một điều tôi muốn được thưa thêm với quý Cha, quý thày, quý Chị, quý Chủng Sinh và toàn thể Cộng Đoàn Dân Chúa, Đó là niềm vui của ‘Năm Đời Sống Thánh Hiến’ đang diễn tiến trong cả Giáo Hội. Tôi thấy là một ơn quan phòng, vì nhờ Hội Yểm Trợ, mà đặc biệt là bản thân tôi được bao vây bởi đông đảo quý Cha, quý Thầy, qúy Nữ Tu và nhiều Chủng Sinh. Quả như lời Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh trong Tông thư về ‘Đời sống Thánh Hiến’ : Sống ơn gọi tận hiến là sống hạnh phúc được Chúa tuyển chọn, là sống niềm vui được sai đi phục vụ dân Chúa, là sống xác tín và nhiệt tình trong sứ mệnh tông đồ được giao phó…Tất cả đều là những hồng ân lớn. Vì thế, tôi xin cộng đoàn dân Chúa cầu nguyện, trong thánh lễ này, cho tất cả những ai đang sống đời thánh hiến, đặc biệt cho tôi, được đón nhận dồi dào và biết sống đầy đủ những hồng ân Chúa ban. Xin chân thành cám ơn mọi người ».

 Sau rước lễ, ông Nguyễn Anh Hải, mời cộng đoàn cùng ngồi và lần lượt ông mời ba vị góp lời với Cộng Đoàn.

Ông Nguyễn Văn Cần, Hội Trưởng Hội Yểm Trợ Ơn gọi đã ngỏ lời cám ơn Đức Ông đã thành lập và dìu dắt hội trong 25 năm qua, để hôm nay, Hội được mừng lễ Ngân Khánh và có một số hội viên đông đảo 645 hội viên.

Giáo sư Vũ Quốc Thúc, nhận phép rửa vào Lễ Phục Sinh, ngày 08.04.2012, đã đại diện những bổn đạo mới, chúc mừng Lễ Kim Khánh Linh Mục và Thượng Thọ Bát tuần Đức Ông và kính biếu ngài hai cuốn sách của mình.

Giáo Sư Trần Văn Cảnh, đã cùng bác sĩ Nguyễn Ngọc Đỉnh và luật sư Lê Đình Thông, đại diện cho Ban Tu Thư Giáo Xứ Việt Nam Paris, tạ ơn Chúa, chúc Đức Ông Giuse Mai Đức Vinh mừng hai đại lễ Kim Khánh Linh Mục và Thượng Thọ Bát Tuần được nhiều vui vẻ hơn nữa trong « Niềm Vui Tin Mừng », mà ngài đã sống từ 80 năm nay và đã trung thành phục vụ tích cực trong chức vụ Linh Mục Chứng Nhân của Thầy Chí Thánh Kytô từ 50 năm nay.

Ông cũng đã kính biếu Đức Ông cuốn sách thứ 42 mà Ban Tu Thư Giáo Xứ vừa biên soạn và phát hành ngày hôm nay, 12.04.2014, để cùng với toàn thể Cộng Đoàn Giáo Xứ Việt Nam Paris của 8 địa điểm mục vụ và 34 hội đoàn, phong trào, ban, nhóm mục vụ, dâng lên Đức Ông Giuse, tâm tình chân thành của Cộng Đoàn.

Cuốn sách lấy lại châm ngôn mà Đức Ông đã chọn khi được thụ phong linh mục ngày 27.04.1965 tại Vĩnh Long, nhan đề là « CHỨNG NHÂN CỦA THẦY », với 19 bài viết của 15 tác giả, dầy 302 trang.Và Thánh Lễ đã chấm dứt vời bài Thánh Ca : « Chúng con xin ngợi khen ChaChúng con xin tạ ơn Ngài.Bây giờ và mãi mãi. Alleluia ».Paris, ngày 12.04.2015

 Trần Văn Cảnh

Khách truy cập

Hôm nay:1716
Hôm qua:9374
Tuần này:48161
Tháng này307778
Số Lượt Truy Cập:27680366
Số khách đang Online 240