Tin Cộng Đoàn

Hành hương ngày đầu năm mới 01.01.2016

Giáo đoàn ngưi Vit Nam Công giáo Đc MLavang thuc hai giáo phn Koeln - Aachen tba năm nay, vào ngày đu năm mi Dương lch cùng hành hương vtrung tâm Đc MKevelaer có t1647.

 

Xem hình: https://goo.gl/photos/3cyGnEn9oT5WJbEZ6

 

Tp tc đo đc này lu đu tiên nói đến nhiu ngưi nghi ngi không my có cm tình ng h. Nhưng sau đó nhiu ngưi đã thay đi suy nghĩ, và càng ngày càng có đông ngưi hơn cùng đi tham d. Lý do nghi ngi, vì chiu ngày 31.12. năm cũ hu như gia đình nào cũng thc đêm đón giao tha Tết Dương lch cho đến hai hay ba gisáng. Nên ssáng hôm sau ngày 01.01. năm mi không thc dy ni lúc 08.00 gisáng.

 

Nhưng trái li hàng hương ngày đu năm mi 01.01. ngày lkính Đc M, mThiên Chúa, cùng cu nguyện cho hòa bình trên thế gii, đưc tchc t14.00 giđến 17.00 gi.

 

Và đa đim trung tâm hàng hương Đc mKevelaer phía trung Tây nưc Đc gn biên gii nưc Hòalan, thuc vùng đng bng hlưu sông Rhein, li không xa nơi nhng ngưi Công giáo Vit Nam hai giáo phn Koeln và Aachen sinh sng, vào khong hơn kém 100 Km. Nên rt thun tin cho vic di chuyn bng xe hơi. Hơn na ngày 01.01 Dương lch ngày đu năm mi là ngày lnghcà đi và đo.

 

Năm nay 01.01.2016 Cha Thomas Nguyn đình Anh Nhu

 

là tu sDòng Phanxico mc tu phc áo đen, giáo sư Kinh Thánh Pontifical Gregorian University Rome và Biblical Theology at the Pontifical Theologial Faculty of St. Bonaventure ( Seraphicum-Rome), đng thi cha cũng là giáo sư Catholic Theological College MCD University of Divinity (Melbourne), ging vNăm Thánh lòng thương xót.

 

Và cũng là dp trùng hp rt có ý nghĩa thánh thiêng cho ngày hành hương năm mi năm nay. Vì Vương cung thánh đưng Đc mKevelaer đưc Giáo phn Muenster chn là i có ca Năm Thánh cho mi tín hu trong năm thánh 2015-2016 đến kính viếng hưng toàn xá như Hi Thánh n đnh.

 

Trong ngôi vương cung thánh đưng cnh đưc xây dng năm 1858, mi ngưi tín hu Vit nam và có mt sngưi Đc hay Hoàlan ngi cht hết ch, vào khong hơn 600 ngưi, Cha Thomas đã ging thuyết vi cnhit huyết ca mt ty sỹ Dòng sng đi chiêm nim vlòng thương xót ca Chúa.

 

Cha Thomas Nhucòn trlà mt giáo sư chuyên môn Kinh Thánh nơi các Đi hc ca Giáo hi ni tiếng Roma, cùng có tài ăn nói lưu loát sng đng có duyên sc lôi cun kéo chú ý ngưi nghe.

 

Ct nghĩa vlòng thương xót ca Thiên Chúa, da vào Kinh Thánh, Cha đưa ra hai hình nh cth:

 

Thiên Chúa nói vi Thánh Tiên tri Maisen i chân núi Sinai: „Tên Ta là Giave, là Đng luôn có mt“( Xh 3,14)

 

Và trên núi Sinai, Thiên Chúa nói vi Thánh Tiên tri Maisen: “ĐC CHÚA đi qua trưc mt ông và ng: Thiên Chúa nhân hu và tbi, hay nén gin, giàu nhân nghĩa và thành tín,7 gilòng nhân nghĩa vi muôn ngàn thế h, chu đng li lm, ti ác và ti li,“. (XH 34, 6)

 

Như thế Thiên Chúa là Đng luôn có mt gia dân và đng thi li là Ngưi có lòng nhân tthương xót không bquên ai.

 

Trong Thánh lmng kính Đc mlà mThiên Chúa, cha ct nghĩa vtên Chúa Giêsu:

 

Tên Chúa Giêsu vi ngưi Công giáo là tên cc trng, cc thánh. Nên khi hát hay đc đến tên Chúa Giêsu trong kinh Vinh danh và kinh Tin kính mi ngưi cúi đu thly tôn kính.

 

Jesus viết bng tiếng Hylp trong Thánh kinh Cu ưc là „ Jeschua, mang ý nghĩa „ JHW là ơn cu đ“.

 

Ngay chương khi đu phúc âm Thánh sMatheo đã nói đến vic đt tên như trng trách ca Thiên Thn nói vi cho Ông Giuse : “ Bà (Maria) ssinh con trai và ông phi đt tên cho con trlà Giê-su, vì chính Ngưi scu dân Ngưi khi ti li ca h.(Mt 1,21).

 

Vic đt tên cho con vi ngưi Do Thái rt quan trng, mang tính cách thn thiêng thánh đc.

 

Tên ca Thánh Gioan tin hô, không phi là do cha mđt cho, nhưng do Thiên Thn Chúa hin ra vi Ông Zacaria và bo phi tên cho ngưi con schào đi là Gioan. Trưng hp tên ca Chúa Giêsu cũng vy. Thiên Thn Chúa hin đến bo Thánh Giuse phi đt tan cho hài nhi là Giesu. ( Mt 1,21)

 

Và Thiên Thn Gabriel hiện đến truyn tin cho Đc MMaria cũng nó phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu: 31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-suê. ( Lc 1,31).

 

Ngưi Công giáo , nht là ngưi Công giáo Vit Nam, trong hầu như mi trưng hp , đu kêu cu danh Thánh Giesu Maria! Vic kêu cu danh thánh như thế nói lên tâm lòng tin tưng trông cy nơi Chúa Giêsu là đng cu đ. Và kèm theo tên Maria, xin mMaria cu bu phù hcho trưc mt Chúa. Vì Đc Mlà mThiên Chúa.

 

Vic kêu cu danh thánh Giesu trong đi sng xin ơn phù hcu giúp là vic đo đc tt lành. Dài hơn na có thkêu cu“ Ly Chúa Giêsu, con tin tưng tín thác nơi Ngài. Hay ngn gn: Giêsu Maria!

 

Năm Thánh lòng thương xót, 02.01.2016

 

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long

Khách truy cập

Hôm nay: 8249

Hôm qua: 6462

Số Lượt Truy Cập: 24207975

Currently are 71 guests and no members online