(Tin Vatican - Nathan Morley)

Chính phủ Libya xác nhận rằng gia đình của một kẻ buôn người đã tấn công một nhóm người di cư 30 người ở một thị trấn gần thủ đô Libya…