Một nhà thờ ở tây nam nước Pháp đã bị cướp chén thánh và các vật phẩm tôn giáo khác sau khi một băng đảng phá cửa nhà thờ bằng một chiếc xe được trang…