NGÔI LỜI ĐÃ LÀM NGƯỜI VÀ Ỡ GIỮA CHÚNG TA

LỄ CHÚA GIÁNG SINH NĂM C (25/12/2018)

 

NGÔI LỜI ĐÃ LÀM NGƯỜI VÀ Ỡ GIỮA CHÚNG TA

 

Và Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể,

và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi,

và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người,

vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha,

như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.

 

  1. DẨN VÀO PHỤNG VỤ

Thay vì biếu người đọc một gia phả của Đức Giê-su hay một bài tường thuật về ngày Đức Giê-su sinh ra ở Bê-lem thì thánh sử Gio-an cho chúng ta một bài thần học cao siêu về Ngôi Lời nhập thể làm người: “Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thuỷ. Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.”

Khi ngắm nhìn Chúa Hài Nhi trong hang đá máng cỏ, chúng ta hãy thinh lặng và cung kính suy niệm Mầu Nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể Làm Người và ở giữa chúng ta.

 

  1. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN 1,1-18: "Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng ta".

Bắt đầu Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thuỷ.

Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng.

Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đã đến nhằm việc chứng minh, để ông chứng minh về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng.

Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo, và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.

Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.

Gioan làm chứng về Người khi tuyên xưng rằng: "Đây là Đấng tôi tiên báo. Người đến sau tôi, nhưng xuất hiện trước tôi, vì Người có trước tôi".

Chính do sự sung mãn Người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác. Bởi vì Chúa ban Lề luật qua Môsê, nhưng ơn thánh và chân lý thì ban qua Đức Giêsu Kitô. Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính Con Một Chúa, Đấng ngự trong Chúa Cha, sẽ mạc khải cho chúng ta.  

 

III. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN 1,1-18:

3.1 "Ngôi Lời là Thiên Chúa”: Mầu Nhiệm Thiên Chúa cao siêu được hé mở khi thánh Gio-an nói về Ngôi Lời là Thiên Chúa hằng hữu đời đời và cùng Thiên Chúa Ngôi Cha tạ dựng vũ trụ vạn vật và co người.

3.2 "Ngôi Lời làm người”:  Mầu nhiệm Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thể làm nguời, sinh ra trong trần thế để đem muôn ngàn ơn cho loài người.

3.1 "Ngôi Lời không được người nhà đón nhận”:  Thiên Chúa Nhập Thể làm người đến trong nhà người (là dân Ít-ra-en, là cộng đồng nhân loại), nhưng Người không được đón nhận. Đó là nỗi bất hạnh của Ít-ra-en và của nhân loại chúng ta.

 

IV.. THỰC THI  LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN 1,1-18:

4.1 “Chiêm ngắm Mầu Nhiệm”: Mững Lễ Giáng Sinh, trước hết chúng ta dành tâm trí và thời gian để chiêm ngắm và suy niệm về Mầu Nhiệm Thiên Chúa: Thiên Chúa cao siêu khôn lường (Cha, Con và Thánh Thần) và Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thể làm người và cư ngụ giữa chúng ta, với chúng ta, vì Người là “Em-ma-nu-en = Thiên Chúa ở cùng chúng ta” Đó là điều quan trọng số một.

4.2 “Đón nhận Chúa đến viếng thăm“: Điều quan trọng số hai của Mùa Giáng Sinh là chúng ta mở lòng, mở trí đón nhận Chúa Giê-su Hài Nhi vào nhà linh hồn và vào cuộc sống của chúng ta, để Chúa ngự trị và điều khiển mọi suy nghĩ và hành động của chúng ta. 

4.3 “Đem Chúa đến những người chung quanh”: Điều quan trọng số ba của Mùa Giáng Sinh là chúng ta giới thiệu Chúa Giê-su Hài Nhi và đem Người đến với những người sống chung quanh chúng ta.

 

  1. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN [VỚI LỜI CHÚA TRONG GIO-AN 1,1-18:

KHAI MỞ:  Lạy Thiên Chúa là Cha tòan năng hằng hữu, chúng con ngợi khen, chúc tụng và cảm tạ Cha vì Cha đã ban Con Một Cha cho chúng con. Xin Cha đón nhận lời cầu xin tha thiết của chúng con.   

 

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN:

1.- «Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thuỷ.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho mọi người trên thế giới nhận được ơn đón nhận Mầu Nhiệm Thiên Chúa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

2.- «Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và cho các Tu Sĩ Nam Nữ cùng cho hết mọi Ki-tô hữu giáo dân để mọi thành phần Dân Chúa biết chia sẻ niềm tin vào Mầu Nhiệm Thiên Chúa Nhập Thể làm người với những người chung quanh..

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

3.-«Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo, và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, để mọi người nhận ra hồng phúc mà Thiên Chúa ban cho mỗi người, mỗi nhà trong Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh này. 

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

4.- «Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho những người thành tâm thiện chí đang khao khát tìm kiếm Chúa để họ gặp được Chúa và cảm nghiệm được ân sủng và chân lý của Chúa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

LỜI KẾT:  

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su Hài Nhi và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban chúng con Con yêu dấu của Cha. Chúng con vô cùng Vui Sướng và Hạnh Phúc được nhận biết Cha và đón rước Con Một Cha vào tâm hồn và cuộc đời của chúng con.

Chúng con xin chúc tụng, ngợi khen và càm tạ Cha, nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con. Amen

Sài-gòn ngày 23 tháng 12 năm 2018

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội  

Khách truy cập

Hôm nay:9289
Hôm qua:14890
Tuần này:24178
Tháng này24178
Số Lượt Truy Cập:28206732
Số khách đang Online 430