Tết, Thập Giá và Sự Chết

VRNs (08.02.2015) – Sài Gòn – Tết đang đến, Xuân đang về, chắc hẳn mọi người chộn rộn – dù ít hay nhiều. Đó là lẽ thường tình của con người. Nhưng Tết Nguyên Đán đặc biệt là hay trùng với Mùa Chay, đặc biệt hơn là ngày 30 Tết Ất Mùi (2015) lại là Thứ Tư Lễ Tro. Có lẽ Thiên Chúa đã cho Việt Nam lời nhắc nhở đặc biệt: Ăn Tết nhưng ĐỪNG QUÊN phận bụi tro của kiếp phàm nhân.

Ăn chay để hiệp thông với Cuộc Thương Khó của Đức Giêsu Kitô. Cái chết của Ngài là ơn cứu độ của chúng ta. Đây là sự thật về cái chết của Ngài:

Cái chết của Chúa Giêsu là hoạt động yêu thương

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3:16). Nhiều Kitô hữu hiểu câu này và biết sức mạnh của câu này. Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô cùng, đến nỗi bắt Con Ngài chết trên Thập Giá chuộc tội chúng ta, lòng thương xót quá đỗi kỳ lạ.

Cái chết của Chúa Giêsu làm chúng ta nhận biết tội lỗi

“Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì Người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành” (1 Pr 2:24). Chúa Giêsu nhận vác gánh nặng của chúng ta. Ngài chịu hình phạt vì tội lỗi của chúng ta.

Cái chết của Chúa Giêsu là lòng thương xót của Thiên Chúa

“Đức Giêsu cầu nguyện rằng: ‘Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm’. Rồi họ lấy áo của Người chia ra mà bắt thăm” (Lc 23:34). Ngay trong khi chịu khổ nạn và hấp hối, Ngài vẫn nghĩ tới chúng ta. Ngài chịu đòn vọt, sỉ nhục, phỉ báng, nhưng Ngài vẫn tha thứ cho chúng ta. Lòng thương xót của Thiên Chúa lớn hơn mọi tội lỗi của chúng ta. Điều đó dạy chúng ta phải tha thứ cho nhau như Chúa Giêsu đã làm.

Cái chết của Chúa Giêsu đem chúng ta trở về với Chúa Cha

“Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ! Người đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Đức Kitô Giêsu trên cõi trời. Như thế, Người tỏ lòng nhân hậu của Người đối với chúng ta trong Đức Kitô Giêsu, để biểu lộ cho các thế hệ mai sau được thấy ân sủng dồi dào phong phú của Người” (Ep 2:4-7). Chúa Cha muốn Chúa Con sống trên thế gian và chịu chết. Qua cái chết của Ngài, chúng ta được tái lập mối quan hệ với Thiên Chúa. Thiên Chúa hứa ban sự sống đời đời, lời hứa đó nhờ Máu của Chúa Giêsu đã đổ ra.

Cái chết của Chúa Giêsu chuyển thành sự phục sinh

“Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi. Hãy nhớ lại điều Người đã nói với các bà hồi còn ở Ga-li-lê, là Con Người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại. Bấy giờ các bà nhớ lại những điều Đức Giêsu đã nói” (Lc 24:6-8). Chúa Giêsu phục sinh. Cái chết chỉ tạm thời. Vương quốc của Ngài ở trên trời. Chúng ta chờ mong ngày Chúa Giêsu quang lâm, ngày Ngài chiến thắng và hiển trị muôn đời.

TRẦM THIÊN THU

(Viết theoBeliefnet.com)

Khách truy cập

Hôm nay:7557
Hôm qua:17040
Tuần này:117874
Tháng này484068
Số Lượt Truy Cập:36006032
Số khách đang Online 508