Các biện pháp hành chính mới cho các nhóm tôn giáo tại Trung Quốc: tất cả đều phải lệ thuộc Đảng Cộng sản

Các biện pháp mới sẽ được thực hiện bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2020. Các hoạt động, các cuộc  hội họp, các chương trình của các cộng đồng tôn giáo đều phải có sự chấp thuận của Văn phòng Tôn giáo. Các tổ chức tôn giáo phải “truyền bá các nguyên tắc và chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc” bằng cách giáo dục “nhân viên tôn giáo và công dân tôn giáo ủng hộ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2020, các biện pháp hành chính mới sẽ được áp dụng cho các nhóm tôn giáo Trung Quốc. Theo một thông tin từ Tân Hoa Xã, được công bố hôm 30/12/2019, chính quyền Trung Quốc đã hoàn thành “Quy định về các vấn đề tôn giáo” được sửa đổi hai năm trước và sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành vào ngày 1 tháng 2 năm 2018.

Văn bản về “Các biện pháp hành chính cho các nhóm tôn giáo”, do Tân Hoa Xã xuất bản, bao gồm sáu chương và 41 điều liên quan đến tổ chức, các chức năng, các văn phòng, việc giám sát, các kế hoạch làm việc và việc quản lý kinh tế của các cộng đồng và các nhóm tôn giáo ở cấp quốc gia và cấp địa phương. Mọi khía cạnh trong cuộc sống của các cộng đồng tôn giáo – từ giáo lý, các cuộc hội họp, cho đến các dự án hàng năm và hàng ngày – đều phải được sự chấp thuận của ban tôn giáo của chính phủ.

Ngoài việc kiểm soát rộng rãi mọi hoạt động của cộng đồng, các biện pháp mới còn đòi hỏi các thành viên tôn giáo phải hỗ trợ, thúc đẩy và tác động để tất cả mọi thành viên của cộng đồng tôn giáo của họ đều đặt mình dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Điều 5 của bản quy định tuyên bố rằng “các tổ chức tôn giáo phải tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tuân thủ hiến pháp, luật pháp, quy định, pháp lệnh và chính sách, tuân thủ nguyên tắc độc lập và tự trị, tuân thủ các chỉ thị về tôn giáo Trung Quốc, thực hiện các giá trị của chủ nghĩa xã hội…”.

Điều 17 thậm chí còn yêu cầu nhiều hơn: “Các tổ chức tôn giáo phải truyền bá các nguyên tắc và chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng như luật pháp quốc gia, các quy định, các quy tắc…cho các nhân viên tôn giáo và công dân tôn giáo, giáo dục các nhân viên tôn giáo và công dân tôn giáo ủng hộ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ủng hộ hệ thống xã hội chủ nghĩa, tuân thủ và đi theo con đường chủ nghĩa xã hội mang bản sắc Trung Quốc … “.

Một linh mục Công giáo Trung Quốc nhận xét: “Trong thực tế, tôn giáo của bạn không còn quan trọng nữa, dù bạn theo Phật giáo hay Lão giáo, Hồi giáo hay Kitô giáo: tôn giáo duy nhất được phép là tin vào Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Thanh Tâm (theo Wang Zhicheng – AsiaNews)

Khách truy cập

Hôm nay:3691
Hôm qua:15374
Tuần này:86613
Tháng này344812
Số Lượt Truy Cập:37641006
Số khách đang Online 161