Ngày thứ ba.

Trong kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng: „Ngày thba Ngưi ( Chúa Giêsu Kitô) sng li như li Thánh Kinh“

Ngày thba không phi là ngày thba trong tun, nhưng là ba ngày sau khi Chúa chết trên thp gía.

Sau khi Chúa Giêsu chết, ngài đưc an táng trong huyt mi lòng đt. Thân xác Chúa Giêsu nm trong lòng đt hai ngày đêm, trong u ti lnh lo. Nhưng đến ngày thba bóng ti lnh lo bđy sang mt bên nhưng chcho ánh sáng, cho sc sng mi bung nbng lên.

Đó là tin mng Chúa Giêsu sng li tcõi chết u ti. Tin mng ssng mi xy ra vào ngày thba sau khi ngài chết.

Bn tưng thut công trình sáng to vũ trtrong Kinh thánh nơi sách Sáng thế nói đến ssng mi đưc to dng bng lên vào ngày thba.. Ngày thnht ánh sáng đưc to dng. Ngày thhai nưc đưc to dng. Và ngày thba ssng cây ctri mc lên trên mt đt. (St 1, 1-12).

n Do Thái trong sa mc tAi Cp trvquê hương đt Chúa ha cũng đã có kinh nghim vi ngày thba. Hra đi tAi Cp ba ngày không tìm thy nưc ung. Nhưng vào ngày thba htìm đến đưc mt ngun dòng nưc. Nơi đây hcó đc ung cn dùng.

Trong ngày thba gia sa mc dân Do Thái đang khát nưc đưc chng kiến, Ngôn sthlãnh Mose qua sphù trquan phòng ca Thiên Chúa, đã biến hóa nưc đau khđng cay thành nưc ngt tươi mát đem li sc sng phn khi vươn lên. Ngày thba đem li sgii thoát và ssng di dào trn vn. ( Xh 15,22-24).

Khi dân Do Thái đến núi Sinai, hvà Ngôn sMose phi chđi dưi chân núi hai ngày ròng rã, đến ngày thba Thiên Chúa Giavê xut hin ttrên núi. ( Xh 19,11…)

Ngôn strtui Giona có kinh nghim hơn ai hết vba ngày sng trong bóng ti. Ông bném xung bin, cá nut ông vào bng nó. Sau ba ngày trong bng cá ông đưc cá phun ra ngoài. Ông sng sót trli. Mt ssng mi hi sinh đến vi Ông. Thiên Chúa đã đNgôn sGiona hai ngày dài sng trong bóng ti. Ngày thba cho Ông ssng mi trli.

Chính Chúa Giêsu đã nói trưc vsc hết và sng li ca mìnt, khi ngài nói đến hình nh Ngôn sGiona nm trong bng cá ba ngày ri đưc sng trli ra khi bng cá. Vi ngài cũng vy, sau ba ngày nm trong lòng đt schi dy sng li. ( Mt 12,40).

Như thế, ngày thba gii hn sđau khhon nn. Ngày thba đt ranh gii cho bóng ti. Ngày thba kéo rào chn ngăn cn sđau kh, schết chóc.

Tin mng Chúa Giêsu sống lại vào ngày thứ ba sau khi tử chết vra ln ranh đưng gii hn sthng khhon nn, mang đến nim hy vng được giải thoát cứu độ cho con ngưi.

Chúc mng lChúa Giêsu phc sinh

Daminh Nguyn ngc Long

Khách truy cập

Hôm nay:5137
Hôm qua:6847
Tuần này:43044
Tháng này162065
Số Lượt Truy Cập:25700575
Số khách đang Online 163