Tử vong toàn thế giới tính đến sáng ngày 3 tháng Giêng đã lên đến 1,842,901 người, trong số 84,960,492 trường hợp nhiễm coronavirus.

Linh mục Raymond J. de Souza, là chủ bút tập san…