Ngày 18.6, Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức XVI lặng lẽ rời đan viện Mater Ecclesiae - Mẹ Giáo Hội trong thành Vatican để thăm viếng anh ngài Georg 96 tuổi đang bệnh nặng tại Đức.…