Trên khắp nước Pháp, chuông thánh đường ngân vang trong 10 phút chiều lễ Truyền Tin (25/03/2020), cùng lúc các tín hữu và toàn dân Pháp không phân biệt tôn giáo, từ thành đến các…