Đức Hồng Y Andrew Yeom Soo-jung, Tổng Giám Mục Hán Thành đã bày tỏ sự lạc quan của ngài đối với tiến trình hòa giải giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên.

“Đức Mẹ sẽ…