Như Vietcatholic đã đưa tin, Ủy Ban Mục Vụ Giới Trẻ và Thiếu Nhi trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã tổ chức buổi họp mặt tại Văn Phòng Hội Đồng Giám Mục…