Sáng Thứ Bảy 11/7/2020, Cha Đan Trưởng, qúy cha, quý đan sĩ khấn trọng và mọi thành viên trong Đan Viện Biển Đức Thiên Bình đã hân hoan chào đón Đức Cha Giuse Đinh Đức…