Lễ Kính Thánh Giuse: Chiều kích thiêng liêng trước dịch Coronavirus

Hôm nay 19/3/2020: Lễ Kính Thánh Giuse, tôi muốn nhân dịp này gợi lên một ít tâm tình đạo đức thiêng liêng để quí cha…