Thánh Gioan La San được Giáo hội chọn làm Quan thầy các nhà Giáo dục Kitô, Ngài là một linh mục nhưng khi sáng lập Dòng La San, Ngài lại chọn tôn chỉ không làm…