Sau những ngày tháng vì đại dịch Covid-19, các hoạt động tôn giáo như cử hành Thánh Lễ, hành hương phải ngưng lại, thì chiều ngày Thứ Sáu 5/6, Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương…