Đức Cha Giuse thăm các anh chị em công nhân tại công ty và di dân tại nhà trọ khu công nghiệp Hố Nai – Amata – Biên Hòa.

Chiều ngày 4/8/2019, Đức Cha Giuse…