Ngày 17 tháng 5 năm 2021, Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân (Đức cha Gioan) – Giám mục chính tòa giáo phận Xuân Lộc, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Cao đẳng Hòa Bình…