Từ ngày 4.11 đến ngày 8.11.2019, Giáo Phận Phan Thiết tổ chức tuần tĩnh tâm Linh mục tại Tòa Giám Mục. Có 138 Linh mục và 10 Phó tế tham dự. Đức Cha Giuse Nguyễn…