Thánh lễ trực tuyến -Livestream - tại giáo phận San Jose, Bắc California

Lần đầu tiên trong lịch sử Giáo hội địa phương tại San Jose, các nhà thờ của 54 xứ đạo trong toàn Giáo phận không có Thánh lễ chung cho dân tham dự ít là trong vài tuần lễ. Sự lan tràn đáng ngại của dịch bệnh Coronavirus đã là nguyên nhân. Tại vùng Seattle, nơi đầu tiên tại Mỹ xác nhận có người bị dịch bệnh do Coronavirus, các nhà thờ cũng tạm thời đóng cửa. Đức Giám Mục Oscar Cantú của San Jose đã chuẩn miễn việc tham dự Thánh lễ cho mọi người Công Giáo tại vùng thung lũng trong thời gian này. Tuy nhiên Giáo phận San Jose và một số nhà thờ trong vùng sẽ có Thánh lễ Chúa Nhật trực tuyến (livestream), hoặc Thánh lễ được thu lại (recorded) như sau:

Trực tuyến (Livestream) www.facebook.com/DioceseSanJose

- Giáo phận San Jose (mỗi sáng Chúa Nhật)

10:00 am (tiếng Anh) - Chủ tế: Đgm. Oscar Cantú

12:00 pm (tiếng Việt) - Chủ tế: Lm. Đinh Đức Hảo

Thu hình (Recorded) www.dmlv.org

- Giáo xứ Đức Mẹ La Vang.

LM. Đinh Đức Hảo

Khách truy cập

Hôm nay:5739
Hôm qua:12052
Tuần này:5739
Tháng này247942
Số Lượt Truy Cập:33585359
Số khách đang Online 598