Thánh Lễ Truyền Dầu tại Tổng giáo phận Huế

Sáng hôm nay thứ Năm Tuần Thánh, toàn thể Linh mục đoàn, tu sĩ Nam Nữ và mọi thành phần Dân Chúa thuộc Tổng Giáo phận Huế qui tụ về Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam để tham dự Thánh lễ làm phép Dầu do Đức Tổng Giám mục Giáo phận chủ tế.

Hình ảnh

Đại diện các Hội Dòng cùng các Đoàn thể đồng phục chỉnh tề trong đoàn rước đoàn Đồng tế từ sân Nhà Mục vụ Giáo xứ tiến vào Nhà thờ.

Vang vọng lời dẫn của Cha Giuse Nguyễn Văn Tiến diễn đạt cho Cộng đoàn thấu hiểu ý nghĩa của ngày lễ Làm Phép Dầu hôm nay: “Sáng mai nay, theo truyền thống, mỗi Giao phận chỉ có một Thánh lễ duy nhất. Mọi thành phần Dân Chúa: Linh mục, Phó tế, Chủng sinh, Tu sĩ, Giáo dân quy tụ về Nhà thờ Chính tòa Giáo phận, để cùng nhau cử hành Mầu nhiệm thánh.

Thánh lễ làm phép Dầu hôm nay làm nỗi bật chức Tư tế viên mãn của vị Giám mục, Đấng kế nhiệm các Tông đồ. Trong sự hiệp thông huynh đệ của Linh mục đoàn, cùng sự hiệp dâng lời cầu nguyện với tất cả lòng tri ân của cộng đoàn Dân Chúa.

“Thánh thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức Dầu tấn phong tôi.” Chúa Thánh thần ngự xuống trên ai là tuyển chọn người ấy làm việc cho Chúa. Người được Chúa tuyển chọn không còn được sống và làm việc theo ý riêng mình mà phải phục vụ Thiên Chúa và Dân Ngài.”

Dẫn đầu đoàn đồng tế là sách Tin Mừng được thầy Phó tế cung kính nâng cao trên đầu.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Tổng Giám mục nhắc lại: “Thánh lễ làm phép Dầu qui tụ các Linh mục và tu sĩ nam nữ chung quanh vị chủ chăn, nói lên sự hiệp thông và sẻ chia. Trong Thánh lễ này, Đức Giám Mục sẽ làm phép 3 loại dầu: Dầu Bệnh nhân để xức cho các bệnh nhân nhằm xoa dịu nổi đau đớn thể xác và làm cho bệnh nhân được vững mạnh trong Đức Tin. Dầu Dự tòng được xức cho các dự tòng trước khi được lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Dầu Thánh gọi là dầu Chrisma, được ghi dấu ấn tín qua các bí tích Rửa tội, Thêm sức, nhất là cho các linh mục khi lãnh nhận chức Thánh và các vị Giám mục khi được tấn phong. Dầu Chrisma cũng được dùng khi cung hiến bàn thờ và Nhà thờ.

Trong Thánh lễ này, các Linh mục sẽ lặp lại lời tuyên hứa của mình khi được truyền chức linh mục, hứa vâng phục Đấng Bản quyền.Cộng đoàn cùng hiệp thông dâng lời cầu nguyện cho Giám mục, Linh mục. Đặc biệt là trong năm Tân Phúc âm hóa Đời sống Giáo xứ này, mỗi một tín hữu là cánh tay nối dài cộng tác đắc lực với Linh mục Quản xứ để phục vụ Giáo Hội.”

Sau phần phụng vụ Lời Chúa là nghi thức lặp lại lời hứa của các linh mục đối với Đấng Bản quyền. Đức Tổng Giám mục thẩm vấn lại và các linh mục tuyên hứa. Tiếp đó Đức Tổng Giám mục mời gọi cộng đoàn dâng lời cầu nguyện, xin Chúa ban cho các linh mục đầy tràn ân sủng để các Ngài trở nên những tôi tớ trung thành của Chúa Kitô. Đồng thời cũng cầu nguyện cho các Giám mục luôn trung thành với sứ mạng tông đồ Chúa đã giao phó.

Nghi thức làm phép Dầu: Ba loại dầu và hương liệu được các thầy Phó tế rước lên bàn thờ, lễ vật do các em thiếu nhi, thanh niên, gia đình trẻ, gia trưởng và các vị cao niên đại diện cộng đoàn dâng lên.

Tất cả các linh mục vây quanh bàn thờ, Đức Tổng Giám mục lần lượt làm phép dầu Bệnh nhân và dầu Dự tòng. Dầu Chrisma được Đức Tổng Giám mục pha hương liệu trước khi làm phép.

Kết thúc Thánh lễ làm phép Dầu hôm nay, Đức Tổng Giám mục ban phép lành cho cộng đoàn trong tâm tình hiệp thông của đoàn chiên đối với vị Chủ chăn. “Tôi biết chiên tôi, và các chiên tôi biết tôi”.

Nguồn: TGP Huế

Khách truy cập

Hôm nay:3002
Hôm qua:21125
Tuần này:41822
Tháng này518018
Số Lượt Truy Cập:39537938
Số khách đang Online 500