Tin Giáo Hội Việt Nam

Đại hội Liên Đới Nghề Nghiệp lần thứ 16 tại GXVN Paris


Cùng nhau cử hành lễ Thánh Giuse thợ

Vào lúc 11 giờ trưa, ngày 1 tháng 5 năm 2014, hòa trong niêm vui chung của Giáo Hội mừng lễ Thánh Giuse lao động, Giáo Xứ Việt Nam Paris đã hân hoan mừng đón Đại Hội Liên Đới Nghề Nghiệp lần thứ 16.

Xem Hình

Từ cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, ngày 01 tháng 5, đã được ghi dấu bằng những phong trào tranh đấu để nâng cao đời sống thợ thuyền. Giáo Hội đã lắng nghe tiếng kêu cứu ấy. Ðức Giáo Hoàng Lêô XIII và Piô XI đã mở ra những chân trời mới trong thế giới cần lao. Sau cùng đức Piô XII đã muốn nhuộm thắm ngày 01 tháng 05 hôm nay với màu sắc Kitô Giáo, dưới sự che chở của thánh Giuse thợ.

« Bài ca Hiệp Nhất » của Thành Tâm là một trong những bài hát đã thường được chọn hát trong Thánh Lễ Đại Hội Liên Đới Nghề Nghiệp: « Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa. Xin hiệp nhất chúng con như Ngài liên kết với Cha. Xin giải thoát chúng con xa điều bất hòa chia rẽ. Xin kết liên muôn người trong lòng mến Chúa Cha trên trời ».

Trong tinh thần Lao động, Liên Đới và Hiệp Nhất, Phong trào Liên đới Nghề nghiệp đã được Ban Giám Đốc và Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Việt Nam Paris thành lập ngày lễ Thánh Giuse Thợ, 01.05.2000. Từ đó, hằng năm, vào ngày 01.05, trong tinh thần hiệp nhất, đông đảo giáo dân của cộng đoàn giáo xứ đã đến hiệp thông, tham dự lễ Thánh Giuse thợ với các thành viên Phong trào Liên đới Nghề nghiệp của năm ngành nghề nghiệp: Chuyên gia, Doanh thương, Dịch vụ, Xây đựng và Taxi.

11giờ 30, nhà nguyện đông chật người. Theo điệu nhạc « Ngợi Ca » của Nguyễn Duy, hát rằng « Từ bình minh con dâng hết tâm tình tụng ca Chúa Thiên Đình một bài thơ kính tin », được « Ca Đoàn Tổng Hợp Liên Đới Nghề Nghiệp » do anh Nguyễn Hoàng Thanh, Trưởng Ngành Thân Hữu Taxi, điều động, cả cộng đoàn đứng lên đón chào đoàn đồng tế do Đức Ông Giuse Mai Đức Vinh, linh hướng của Liên Ngành, đồng tế với 4 linh mục là cha Sinh, linh hướng dịch vụ, cha Dũng, linh hướng xây dựng và hai cha khách và 2 thầy sáu vĩnh viễn Phạm Bá Nha và Nguyễn Sơn.

Chia sẻ Lời Chúa trong lễ thánh Giuse thợ, Đức Ông Mai Đức Vinh đã mời cộng đoàn suy nghĩ về ba điểm chính sau đây:

1- Làm lao động là chúng ta làm theo mệnh lệnh của Thiên Chúa Cha. Chúng ta là những người lao động dưới nhiều hình thức khác nhau: lao động trong gia đình, lao động với bao nhiêu công việc vất vả, lao động ngoài trời, đổ mồ hôi nước mắt, hay lao động đầu óc trong văn phòng, vv, nhưng chúng ta luôn phải ý thức rằng chúng ta lúc nào cũng cộng tác với Chúa trong công việc sáng tạo. Mặc dù Chúa đã tạo lên mọi sự, nhưng Ngài vẫn tiếp tục sáng tạo, tiếp tục những công việc thiết kế xây dựng của Ngài với sự hợp tác của mỗi người chúng ta. Làm lao động, chúng ta hãy làm với lòng tận tâm như làm cho Chúa, bởi vì công việc chúng ta làm có giá trị rất cao đối với Chúa trong việc sáng tạo con người cũng như sáng tạo vũ trụ.

2- Làm lao động là chúng ta muốn làm theo gương thánh cả Giuse Thợ, người thợ mộc không có cương vị cao cấp trong xã hội, nhưng khiêm tốn, người đã được Chúa chọn làm gương mẫu cho chúng ta. Thánh Giuse đã hy sinh cuộc đời đầy mồ hôi nước mắt của ngài để lo cho gia đình, để nuôi Đức Maria, nuối trẻ Jesus, dù ở Nazareth, hay trong hoàn cảnh di cư tị nạn như ở Bêlem, Ai Cập. Những kết quả công lao khó khăn này, cộng với một cuộc sống khiêm tốn của ngài, đã gây ảnh hưởng tích cực đến những thành tích của Chúa sau này trong việc giảng dậy.

3- Trong tinh thần lao động sáng tạo của Chúa và lao động cộng tác vào việc sáng tạo một cách khiêm nhường, trung thành và trách nhiệm của thánh cả Giuse thợ, chúng ta phải nhớ rằng, dù học đến đâu đi nữa, dù làm nghề gì mặc lòng, dù tài cao chức trọng đến mấy, chúng ta đều là anh em liên đới với nhau. Trước mặt Chúa, mọi công việc đều có giá trị sáng tạo, giá trị trung thành với chính công việc của Đấng Tạo Thành, và đều có giá trị trong việc phục vụ tha nhân. Chính ở trong tinh thần này mà từ 14 năm nay, mặc dù chúng ta không phải là một nghiệp đoàn, hay một tổ chức gì trong phạm vi chính trị, mặc dù chúng ta không làm gì lớn lao trong xã hội, nhưng chúng ta liên đới với nhau bằng cách phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, kỹ thuật, xây dựng, dĩch vụ, xây dựng, chuyên gia, vv, đồng thời sống đức tin, và đóng góp tích cực vào việc thánh hoá công lao của chúng ta cũng như phát triển con người riêng của chúng ta trong phong trào Liên Đới Nghề Nghiệp.

Qua những nhận định vừa nêu ra, chúng ta rút ra cái mục đích căn bản như sau: Mục đích của phong trào LĐNN là giúp nhau sống Phúc Âm, sống Tình Người và xây dựng Giáo Xứ. Xin thánh Giuse là thợ mộc làm gương mẫu cho chúng ta và củng cố tinh thần Liên Đới Nghề Nghiệp” của chúng ta.

Phần Lời nguyện giáo dân và dâng của lễ, dưới sự điều động của Sơ Nguyễn Thị Thoa và anh Cao Trọng Nghĩa, đã được các anh chị 5 ngành liên đới nghề nghiệp trân trọng thực hiện. Năm lời nguyện đã được dâng lên: Cho Giáo Hội Việt Nam, cho các gia đình, cho Giáo Hội Hoàn Vũ, cho người lao động và cho Phong Trào Liên Đới Nghề Nghiệp.

Lời nguyện cho Phong Trào Liên Đới Nghề Nghiệp đã được Đại Diện Nhóm Dịch Vũ xin như sau: « Lậy Chúa, Hôm nay là ngày Đại Hội lần thứ 16 của PTLĐNN của GXVN Paris chúng con. Chúng con cầu xin Chúa ban nhiều ơn lành và soi sáng, hướng dẫn các Ban, các Ngành nghề nghiệp chúng con, để chúng con luôn biết thương yêu, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau trong tình huynh đệ. Xin cho chúng con biết đem hết khả năng của mình, để đóng góp và tích cực dấn thân phụng sự Chúa và Giáo Hội, cũng như Giáo Xứ Việt Nam Paris của chúng con. Chúng con cầu xin Chúa ».

Cùng nhau cử hành Đại Hội, nghe báo cáo về 5 ngành Liên Đới Nghề Nghiệp

Ngày đại hội hàng năm cũng là ngày mà các thành viên Liên Đới Nghề Nghiệp nhìn lại, nhớ lại động lực, mục tiêu và sinh hoạt của mình. Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Đức Ông Mai Đức Vinh, tuyên úy sáng lập của Phong Trào LĐNN đã nhắc lại những nét chính yếu của linh đạo LĐNN.

Cuối lễ, Gs Trần Văn Cảnh, đại diện Liên Ngành, đã nhắc lại đôi điều chính yếu về LĐNN và báo cáo sinh hoạt ba năm 2012, 2013 và 2014. Năm thành lập: Liên Đới Nghề Nghiệp (LĐNN) được thành lập tại Giáo Xứ từ năm 2000, gồm năm ngành: Chuyên Gia, Dịch Vụ, Doanh Thương, Taxi, Xây Dựng. Quan thày của LĐNN: Thánh Giuse Thợ (mừng mỗi năm vào ngày 01. 05.

Mục đích của LĐNN: Để sống Phúc Âm: LĐNN là một thể hiện sâu đậm Thánh Kinh trong đời sống chúng ta: Làm việc để góp phần vào công việc sáng tạo của Chúa Cha (ST, 1). Như Chúa Giêsu đã liên đới với chúng ta (Dt 3,14-18), chúng ta phải liên đới với nhau như các chi thể trong một thân thể (1Cr 11,12-30). Nhờ đó, chúng ta biết khóc với người khóc, vuì với người vui (1Cr 9,19-23), không phân biệt ‘tự do’ hay ‘nô lệ’, ‘Do Thái’ hay ‘Hy Lạp’ nữa, nhưng tất cả là ANH EM TRONG ĐỨC KITÔ (Cl 3,11). Để sống tình người: Gần với Phúc Âm, LĐNN là một trong những tương quan cao độ, cần thiết, cụ thể và luôn thích hợp với tình người: Tức là trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp. LĐNN mang những đặc tính con người tự nhiên và giá trị mãi như lời dạy của ông bà chúng ta: ‘Anh em như thể tay chân’, ‘Chị ngã em nâng’, ‘Học thày không tày học bạn’, ‘chia rẽ thì chết’, ‘Hợp quần xây sức mạnh’… Để xây dựng Giáo Xứ: Càng biết sống Phúc Âm, càng biết thể hiện tình người trong nếp sống nghề nghiệp của mình, chúng ta càng ý thức được rằng: đây là hai điều kiện tối cần để xây dụng Giáo Xứ chúng ta. Giáo Xứ chỉ tồn tại và phát triển khi mỗi chúng ta biết đoàn kết và liên đới với nhau. Đây là mục đích cụ thể, gần gũi và cơ bản của phong trào LĐNN.

Sinh hoạt của Liên Ngành Liên Đới Nghề Nghiệp trong ba năm 2012, 2013 và 2014: Để cùng nhau chung sức thể hiện ba mục đích trên đây, LĐNN có những sinh hạt cụ thể. Chung của Liên Nghành có 3 việc:

Đại Hội LĐNN và bữa cơm huynh đệ giúp quỹ giáo xứ, mỗi năm một lần, vào ngày lễ Thánh Giuse Thợ, ngày 01 tháng 05. Năm 2012 được 2565,00 €; Năm 2013 được 3328,00 €; Và năm 2014 được 4056,00 €. Tổng cộng ba năm được 9949,00 €.

Tiệc Liên Đới Truyền Giáo, mỗi năm một lần, vào một trưa thứ bảy của tuần ‘Truyền Giáo, thường là cuối tháng 10, để góp quỹ Truyền Giáo cho Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng của HĐGMVN. Năm 2012 được 3720,00 €; năm 2013 được 5088,00 €; và năm 2014 được 5500,00 €. Tổng cộng ba năm được 14308,00 €.

Học hòi về một đề tài. Năm 2012 học hỏi và thảo luận về « Linh đạo của Liên Đới Nghề Nghiệp » và « Liên Đới Đức Tin theo gương Các Thánh Tử Đạo VN »; Năm 2013 học hỏi và thảo luận về « Sống Đức Tin qua các ngành nghề Liên Đới Nghề Nghiệp ». Năm 2014 nghe Đức Ông Tuyên Úy giảng về « Chúng ta cùng liên đới giúp nhau sống Đức Tin” (Bài giảng trong thánh lễ).

Tiếp theo là báo cáo của các đại diện ngành về sinh hoạt của ngành mình.

Dược sĩ Lê Thị Xuân Phương báo cáo về Nghành Chuyên Gia: - Cố vấn về Nha-Y- Dược- Luật (khi cần) - Phục vụ Cao Niên -Ngày Văn hóa chung với nhóm Thư Viện; - Cầu nguyện (cha gia đình, cho người bệnh tật, qua đời…tuần thứ ba trong tháng).

Ông Nguyễn Văn Thơm báo cáo về Ngành Xây Dựng: Lo bảo trì toàn bộ cơ sở Giáo xứ; ‘Mỗi năm họp mặt đốt Tết, hoạch định chương trình làm việc’. Năm 2015 chương trình lo cải tiến hệ thống điện nước và an ninh của cơ sở Giáo Xứ. Hai Năm một lần, Ngành Xây Dựng phải chuẩn bị cuộc Thanh tra chi tiết và kỹ lưỡng của Cảnh Sát quận 17 về an ninh cơ sở của Giáo Xứ chúng ta.

Ông Nguyễn Quang Trung báo cáo về Ngành Dịch Vụ: - Hội và chia sẻ Thánh Kinh năm hai lần; - Tổng vệ sinh cơ sở Giáo Xứ năm hai lần: mùa Vọng và mùa Chay. Và trách nhiệm quán sách của Giáo Xứ, mở bán vào mỗi Chúa Nhật. Đồng thời cộng tác vào chương trình « Kinh Thánh hàm thụ của Giáo Xứ ».

Ông Lương Thanh Trung báo cáo về Ngành Doanh Thương: vẫn tích cực tham gia các sinh hoạt chung của Liên Ngành. Đặc biệt vào dịp Tết Giáp Ngọ 2014, nhóm đã tổ chức bán bánh téc thâu được 7600, 00 € đã đưa Đức Ông, giúp quỹ giáo xứ và mua một máy rửa chén trị giá 2900,00 € cho nhà bếp của giáo xứ. Dịp Tết Ất Mùi 2015, nhóm cũng đã bán bánh tét và bánh chưng, tổng cộng thâu được 10.610 € góp quĩ cho Giáo Xứ. Đặc biệt cộng tác vào việc giao thương trong Chương Trình Xây Dựng Cơ Sở Giáo Xứ.

Ông Nguyễn Hoàng Thanh báo cáo về Ngành Thân hữu Taxi: 1- Mỗi tháng gặp nhau cầu nguyện chầu Thánh Thể một lần; 2- Và rước Đức Mẹ đến một gia đình; 3- Mỗi năm tổ chức ‘Tiệc Xuân huynh đệ giữa các anh chị Taxi Việt, Lào, Cao Miên, Trung Hoa để có món tiền giúp các cô nhi viện, bệnh phong cùi …’, Tiệc năm Ất Mùi 2015, thâu được 7000€; 4- ‘Xuất du chung với nhau một lần. Năm nay, từ 24 đến 26.06.2015, xuất du theo chủ đề « Ơn gọi tận hiến », đi về vùng Lyon, thăm xứ Ars, tu viện Taizé, Nhà thờ Notre Dame de Fourvière ở Lyon,...

Phần Thánh Lễ và Đại Hội đã kết thúc với bài ca « Cấu Xin Thánh Gia » của Phạm Đình Nhu và Nguyễn Khắc Tuần. « Giuse trong xóm nhỏ khó nghèo thủa xưa, miền Nazarét, Thánh Gia Người vui sống. Nêu gương cho tz&-t cả gia đình cần lao, tình yêu tha thiết, với cảnh đời đơn nghèo ».

Paris, ngày 01 tháng 05 năm 2015

Trần Văn Cảnh

Khách truy cập

Hôm nay: 7950

Hôm qua: 6462

Số Lượt Truy Cập: 24207676

Currently are 97 guests and no members online