Thánh lễ đại triều mừng lễ Chúa Giê-su lên trời tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội

" Theo truyền thống phụng vụ, hôm nay chúng ta long trọng mừng lễ Chúa Giê-su lên trời, 40 ngày sau khi Ngài sống lại và 10 ngày trước khi mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Lễ Chúa Giê-su lên trời nói lên sự toàn thắng của Đức Ki-tô trên tội lỗi, trên thế gian và trên cái chết, nhưng đồng thời cũng nói lên phần thưởng mai sau của chúng ta, vì Hội Thánh là phần thân thể mầu nhiệm của Đức Ki-tô, mà đầu ở đâu thì thân thể cũng sẽ ở đó."

Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã nói như trên trong trong lời dẫn nhập vào Thánh lễ đại triều mừng lễ Chúa Giê-su lên trời, lúc 10g00 ngày 14 tháng 5 năm 2015, tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội. Đồng tế Thánh lễ với Ngài có Đức cha Phụ tá Lôrensô Chu Văn Minh, quý Cha thuộc Tòa Tổng Giám Mục, Đại Chủng Viện và Giáo hạt Chính tòa. Tham dự thánh lễ có các chủng sinh, nam nữ tu sỹ và đông đảo anh chị em giáo dân đến từ các Giáo xứ trong Giáo hạt Chính tòa.

Trong bài giảng lễ, Đức Hồng Y quảng diễn ý nghĩa đoạn kết thúc Tin mừng của thánh Mác-cô bằng những tâm tình sau:

Những lời cuối cùng của Chúa Giê-su là một lệnh truyền để loan báo Tin mừng: "các con hãy đi tứ phương thiên hạ và loan báo Tin mừng cho mọi loài thụ tạo". Với sứ mạng lãnh nhận từ Chúa Cha, sứ mạng này đã được Chúa Giê-su chu toàn nơi dân Israen và trên vùng đất Israen. Tuy nhiên với lệnh truyền của Chúa Giê-su, thì tầm mức rao giảng được mở rộng cho muôn dân và sứ mạng này được trao phó cho các Tông đồ, tức là trao phó cho Hội Thánh.

Điều đáng chú ý ở đây, lệnh truyền này còn mở rộng hơn khi Đức Giê-su ra lệnh cho các Tông đồ "loan báo Tin mừng cho mọi loài thụ tạo". Loan báo Tin mừng cho mọi loài thụ tạo ở đây là ngoài việc loan báo cho con người, còn bao hàm sứ mạng loan báo Tin mừng cho  các thụ tạo, bao gồm các thực tại thiên nhiên trong vũ trụ. Như thế Tin mừng của Đức Giê-su phải được thấm nhuần vào đời sống của nhân loại trong mối tương quan với vũ trụ và vạn vật thiên nhiên để tái lập trật tự hài hòa vốn có của công trình tạo dựng mà Thiên Chúa hướng tới.

Tin mừng của Chúa phải được mỗi tín hữu thấm nhuần và làm cho thấm nhập vào mọi lãnh vực của đời sống mà họ gia nhập và dấn thân. Sự loan báo này không được giới hạn mà phải được lan đi tới tận cùng thế giới. Tinh thần Tin mừng phải được thể hiện trong sự rao giảng không chỉ bằng lời nói mà thôi mà còn bao hàm bằng hành động trong mọi lãnh vực của đời sống.

Tóm lại, mừng lễ Chúa lên trời cho thấy việc Đức Ki-tô là đấng chiến thắng tội lỗi, chiến thắng thế gian, chiến thắng cái chết, ngài sẽ luôn ở cùng Giáo Hội mọi ngày cho đến tận thế. Trong niềm tin tưởng vào quyền năng và tình thương của Chúa, người tín hữu sẽ trở thành người rao giảng Tin mừng của Chúa ở khắp mọi nơi bằng chính cuộc sống chứng tá của mình.

Thánh lễ tạ ơn tiếp tục diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Phép lành mà Đức Hồng Y Phêrô ban trọng thể cuối thánh lễ là lời sai đi mà Giáo Hội gửi đến cho mọi thành phần dân Chúa, đặc biệt trong ngày mừng lễ hôm nay mọi thành phần dân Chúa trong Tổng Giáo phận cần cảm nghiệm sâu xa hơn lệnh truyền của Chúa để tiếp tục ra đi làm chứng cho Tin mừng của Chúa trong cuộc sống hiện tại.

Nguồn: TGP Hà Nội

Khách truy cập

Hôm nay:1417
Hôm qua:17618
Tuần này:1417
Tháng này57938
Số Lượt Truy Cập:47300568
Số khách đang Online 824